Amhránaí na Bliana | Gradaim 2017 | Gradam Ceoil TG4 | Cláir | TG4 | Súil Eile Skip to main content

Gradaim 2017

Amhránaí na Bliana

Is léir ón gcéad nóta gur amhránaí ar leith í an bhean a bhfuil an Gradam seo á bhronnadh uirthi.  Tá binneas, ornáidíocht, análú agus ton álainn aici agus tuiscint speisialta ar na hamhráin a roghnaíonn sí, bíodh siad óna ceantar dúchais féin i ndeisceart Dhún na nGall nó réigiún éigin eile.   Níl fuacht ná faitíos uirthi roimh amhráin atá casta nó deacair agus ní hiontas gur rug sí Craobh na hÉireann léi faoi thrí san Amhránaíocht Bhéarla ag comórtais an Chomhaltais.

Rita Gallagher

Ardlua

Is léir ón gcéad nóta gur amhránaí ar leith í an bhean a bhfuil an Gradam seo á bhronnadh uirthi.  Tá binneas, ornáidíocht, análú agus ton álainn aici agus tuiscint speisialta ar na hamhráin a roghnaíonn sí, bíodh siad óna ceantar dúchais féin i ndeisceart Dhún na nGall nó réigiún éigin eile.   Níl fuacht ná faitíos uirthi roimh amhráin atá casta nó deacair agus ní hiontas gur rug sí Craobh na hÉireann léi faoi thrí san Amhránaíocht Bhéarla ag comórtais an Chomhaltais.
 

Tugann sí an t-amhrán léi go deas réidh, amach óna croí agus níl teora lena taisce amhrán.  Go deimhin bhí 37 amhrán ar an diosca The May Morning Dew a tháinig amach sa mbliain 2010, eisiúint a thuill ardmholadh agus duais speisialta ó LiveIreland.com
 

Bean umhal í nach bhfuil ardnós ná sotal ag baint léi agus a roinneann a cuid ceoil go fial le cách.  Tá tionchar suntasach aici ar amhránaithe eile, bíodh sin ó thaifeadtaí agus craolta nó ó na ceardlanna amhránaíochta a thugann sí go rialta ag féilte ar fud an oileáin.

Tá Gradam Ceoil TG4 d’Amhránaí na Bliana á bhronnadh ar RITA GALLAGHER
 

Biog

Is minic a luaitear an nath cainte ‘taisce faoi cheilt’ agus daoine ag caint faoin amhránaí Rita Gallagher. Rugadh an bhean seo i mBaile Mhic Cathail, cóngarach do Na Frosa in iar-dheisceart Thír Chonaill, agus le breis is fiche bliain anuas tá cónaí uirthi sna Croisbhealaí, taobh le gCúil na gCuirridín in oirthear an chontae sin , áit a bhfuil an traidisiúin ceoil beo folláin go fóill. Amhránaithe ab ea a tuismitheoirí agus an chlann uilig agus tógadh le ceol í ón chliabhán cé nár bhain sí le ceol traidisiúnta go dtí go raibh sí sna fichidí.
 

Tá craobh na hÉireann buaite aici trí uair agus tá an-éileamh uirthi anois ag féiltí, ceardlanna agus scoileanna samhraidh de bharr an chumais atá aici daoine a spreagadh agus a chur ag ceol. Tá saineolas ag Rita ar stór amhrán an traidisiúin amhranaíochta Béarla agus fuair sí cuid mhór amhrán, agus an béaloideas a ghabhann leo, ón amhránaí iomraiteach Paddy Tunney a chuaigh i bhfeidhm go mór uirthi.
 

Is duine ciúin, umhal, stuama í a bhíonn ag roinnt a cuid ceoil go fial le hamhránaithe eile agus le daoine atá ag thabhairt a n-aghaidh ar bhealach na n-amhrán. D’éisigh Rita albam dá cuid amhránaíochta sa bhliain 2010, The May Morning Dew, ar a bhfuil fiche amhrán Béarla agus iniata leis seo bhí Easter Snow, cnuasach eile de sheacht n-amhrán déag dá cuid a éisíodh sa bhliain 1997. Meastar gur albam as cuimse é seo ó thaobh caighdeán na hamhránaíochta de agus ó thaobh ilghnéitheacht na n-amhrán féin, agus tá ard-cháil ar Rita dá bharr seo i measc pobal an cheoil.
 

Tá glór séimh binn aici, bíonn sí ar a suaimhneas agus í a gabháil na n-amhrán móra casta, agus cuirfidh a cuid ceoil faoi gheasa thú.
 

Físeáin ar Fáil