Cumadóir na Bliana | Gradaim 2017 | Gradam Ceoil TG4 | Cláir | TG4 | Súil Eile Skip to main content

Gradaim 2017

Cumadóir na Bliana

Rugadh Micheál Ó Ruanaigh i mBaile an Scotaigh, Co Muineacháin, agus tá cónaí air anois i Sligeach. Is múinteoir scoile é ach is mar chruitire agus cumadóir is mó atá aithne agus iomrá air in Éirinn agus thar lear. Is deacair a ainm a lua gan smaoineamh láithreach ar a chuid chruitireachta, mar is duine de mhór-chruitirí na hÉireann é.

Michael Rooney

Tá an ceoltóir seo ar dhuine de na cláirseoirí is fearr agus is forásaí dá bhfuil againn agus tá a cháil mar chumadóir agus mar chóiritheoir ag leathadh ar fud an domhain.  Tá a chumas mar oirfideach aonair nó le grúpaí, idir bheag agus mhór, buanaithe go maith faoin tráth seo agus éiríonn leis úsáid na cláirsí a fhorbairt ar bhealaí nua sna saothair atá cumtha aige le tamall de bhlianta.
 

Ar na héachtaí atá bainte amach aige mar Stiúrthóir ar an Cheolfhoireann Dhúchasach na      hÉireann, tá an bailiúchán ceoil atá cruthaithe agus cóirithe aige. Saibhríonn a thuiscint dhomhain ar an gcláirseach mar chuid den traidisiún beo an saothar seo aige agus tá éirithe leis freisin ceoltóirí aitheanta agus ceoltóirí pobail a thabhairt le  chéile ar bhealach  ann ar bhealach an-tairbheach.
 

Is iomaí píosa ceoil cumtha aige agus cuid acu seo foilsithe sa mbailiúchán Harp Tunes  (2006).  Le blianta beaga anuas tá mór-shaothair don cheolfhoireann tagtha óna pheann, go leor acu ar théamaí staire nó comórtha, ina measc an De Cuellar Suite (2011), an  Reconciliation Suite (2015) agus  Macalla 2016.

Tá Gradam TG4 do Chumadóir na Bliana á thabhairt do  MHICHEÁL Ó RUANAIGH
 

Biog

Rugadh Micheál Ó Ruanaigh i mBaile an Scotaigh, Co Muineacháin, agus tá cónaí air anois i Sligeach. Is múinteoir scoile é ach is mar chruitire agus cumadóir is mó atá aithne agus iomrá air in Éirinn agus thar lear. Is deacair a ainm a lua gan smaoineamh láithreach ar a chuid chruitireachta, mar is duine de mhór-chruitirí na hÉireann é.
 

Tá an-tionchar aige ar fhorbairt stíl agus teicníc na huirlise ársa seo le blianta fada. Tá a lorg le mothú ar an dóigh a n-úsáidtear an chruit na laethanta seo mar ghléas aonarach agus mar thionlacan, agus bíonn sé de shíor ag cuartú mhodhanna úra le cumas na cruite a leathnú agus a neartú.
 

Bhain sé amach bunchéim amach sa Cheol, Gaeilge agus Eitneolaíocht ag Ollscoil na Ríona i mBéal Feirste sa bhliain 1995 agus Máistreacht sa Cheol óOllscoil Luimnigh sa bhliain 2006.
Agus é in mhac léinn, lean sé ar aghaidh lena chuid chumadóireachta agus sa bhliain 1997 scríobh sé The Famine Suite, saothar a bhfuil codanna de le clos ar an albam Ocras (2007) agus trí bliana ina dhiaidh sin chum sé The Millennium Suite (2000).
 

Tá Michael ina Stiúrthóir ar Cheolfhoireann Dhúchasach na hÉireann, rud a thugann deis dó ceol úr a chumadh agus a chóiriú don bhuion sin agus a chur i láthair os comhar pobail níos leithne. Tá naoi mórshaothar ar fad cumtha aige don cheolfhoireann, agus ina measc siúd tá De Cuellar Suite (2011), the Reconciliation Suite (2015) agus Macalla 2016 (2016), píosaí a chuir síos ar chúrsaí staire agus oidhreachta agus a chuaigh go mór i bhfeidhm ar an phobal.
 

Sna píosaí a chumann sé, bíonn Michael ag insint scéalta a a bhfuil fréamacha doimhne acu i gcultúr, i stair agus in aigne mhuintir na hÉireann agus déanann sé iarracht an pobal a tharraingt isteach i gcroilár an cheoil – is minic ceoltóirí gairmiúla agus ceoltóirí pobail a bheith ar aon ardán le chéile aige. D’fhoilsigh Gramophone Magazine alt speisialta ar an gcur chuige seo atá ag Micheal agus é ag ullmhú ceoltóirí traidisiúnta agus ceolfhoireann gairmiúila do Macalla 2016 a léiríodh den chéad uair i dtús na Márta 2016.
 

Sa bhliain 2006, d’fhoilsigh sé Harp Tunes, an chéad chnuasach ceoil nua-chumtha dá chuid ina bhfuil 23 píosa úra agus bíonn sé ag cumadh leis i gcónaí. Cé go mbíonn sé ag obair go lánaimseartha mar oide scoile, mar a deir sé féin “is dual dom bheith ag cumadh ceoil.” Gan cumadóirí ní bheadh ceol ná traidisiún ann – nár laga Dia a lámh!
 

Físeáin ar Fáil