Gradam Comaoine | Gradaim 2017 | Gradam Ceoil TG4 | Cláir | TG4 | Súil Eile Skip to main content

Gradaim 2017

Gradam Comaoine

Rugadh an fliútadóir agus an bailitheoir ceoil seo i gceantar Na Saoirsí i lár Bhaile Átha Cliath ag tráth a raibh iomrá ar an cheantar seo mar cheathrú cheoil ina raibh cónaí ar phíobairí agus ar cheoltóirí aitheanta. Orthu seo bhí muintir Potts agus an bailitheoir clúiteach Breanndán Breathnach.

Mick O’Connor

Ardlua

Is as ceantar na Líobairtí i mBaile Átha Cliath don cheoltóir seo, fear feadóige móire a bhfuil a chion agus tuilleadh déanta aige mar cheoltóir, mar mhúinteoir, mar bhailitheoir agus mar chartlannaí agus é gníomhach le heagrais  mhór an cheoil lena linn – Na Píobairí Uilleann, Taisce Cheol Dúchais na hÉireann, Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus Scoil Shamhraidh Willie Clancy.
 

Agus é i mbun taighde agus bailiúcháin, tá an tír siúlta aige, ag scríobh, ag bailiú, ag glacadh grianghrafanna agus ag cur agallamh ar scoth cheoltóirí na hÉireann.  Ní fada go bhfeicfear toradh an tsaothair seo atá idir lámha aige le deich mbliana fichead mar go bhfuil sé ag cur bailchríoch ar leabhar ina ríomhfar stair an cheoil traidisiúnta sa bpríomhchathair.
 

Is ceannaire fuinniúil é a bhfuil a dhúil sa gceol le brath ón gcéad nóta agus tá sé fial ag roinnt a chuid eolais agus a chuid tuairimí.  Is ceoltóirí cumasacha iad a chlann féin agus is iomaí ceoltóir óg eile a thagann faoina scáth ar thóir comhairle agus teagaisc.

Tá Gradam Comaoine TG4 á bhronnadh ar MICK O’CONNOR
 

Biog

Rugadh an fliútadóir agus an bailitheoir ceoil seo i gceantar Na Saoirsí i lár Bhaile Átha Cliath ag tráth a raibh iomrá ar an cheantar seo mar cheathrú cheoil ina raibh cónaí ar phíobairí agus ar cheoltóirí aitheanta. Orthu seo bhí muintir Potts agus an bailitheoir clúiteach Breanndán Breathnach.
 

Bhí an-spéis ag Mick sa cheol agus é ina ghasúr óg, agus chaith sé an oiread ama agus a thiocfadh leis i gcomhluadar na seancheoltóirí, rud a chuaigh go mór i bhfeidhm air.
Neartaigh a dhúil, ní amháin sa cheol féin, ach sa chultúr agus sa bhéaloideas a théann leis. Spreag seo é le scéal na gceoltóirí a bhailiú agus a bhreacadh síos. Bhí deis aige bualadh le sárcheoltóirí ó cheann ceann na tíre i mBaile Átha Cliath agus chuir sé aithne mhaith ar go leor acu, ina measc John Egan, an fliútadóir cáiliúil as Sligeach a theagasc an-chuid ceoil dó.
 

Bhi Mick ina bhall de Chumann na bPíobairí ar feadh deich mbliana fichead. Bhí dúil aige riamh i mbannaí ceoil agus choinnigh sé Banna Céilí an Chumainn sin le chéile ar feadh na mblianta. Chaith sé seal ina bhall de Bhanna Píob Fintan Lalor nuair a bhí sé ina ógánach, ina dhiaidh sin bhí sé ina bhall agus ina stiúrthóir de Bhanna Céilían Chaisleáin, banna ceoil nach bhfuil a shárú ann
 

Le blianta fada tá sé ina chrann taca ag eagrais atá ag caomhnú agus ag cothú an cheoil traidisiúnta, ina measc siúd tá Taisce Cheol Dúchais Éireann, an Scoil Éigse, Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus Scoil Samhraidh Willie Clancy.
 

Taobh lena chumas mar fhliútadóir, tá an-aithne ar Mick mar bhailitheoir agus mar staraí ceoil. Is fada é ag taisteal na ceithre hairde ag cuartú ceoil, eolais agus seanchais an cheoil.
Ar na tograí is mó atá idir lámha aige, tá leabhar a rianann scéal agus stair an cheoil traidisiúnta i mBaile Átha Cliath, agus táthar ag dúil go mór leis an saothar seo uaidh.
 

Tá súil ghéar aige, rud is léir óna shaothar grianghrafadóireachta ina bhfeictear ceoltóirí, amhránaithe, damhsóirí agus éisteoirí faoi dhraíocht an cheoil, ag seinm, ag damhsa, ag gáire, faoi gheasa, sceitimíní orthu.
 

Duine gnaíúil é a spreagann cairdeas agus flaithiúlacht tríd an cheol. Tá sé ildánach
agus lámh mhaith aige ar dhearadh agus foilsitheoireacht, idir leabhair agus cheirníní. I measc na bhfoilseachán a raibh baint aige leo, tá an dá albam críochniúil Seoda Ceoil (1&2), an leabhar Eagle’s Whistle a foilsíodh in ómós do Dhonncha Ó Briain (1960-1990), cnuasach de cheol nua-chumtha Charlie Lennon, díolaim de cheol Michael Coleman in eagar ag Harry Bradshaw, agus Fiddle Tutor, leabhar teagaisc a scríobh an veidhleadóir aitheanta Kathleen Nesbitt.
 

Físeáin ar Fáil