Léirmheas Leabhar | Cláir | TG4 | Súil Eile Skip to main content

Léirmheas Leabhar

     

Sraith nua ina dtabharfaidh léirmheastóirí agus
údair a meas ar leabhair Ghaeilge nua-fhoilsithe.

Físeáin Faoi Thrácht

Fógraíocht

Sraith nua ag tosú 25.01.17 @ 7.30pm

Foilsitheoirí Leabhar Gaeilge. Brú ar an nasc thíos:

Sraith nua míosúil litríochta & léirmheastóireachta é ‘Léirmheas Leabhar’ urraithe ag Foras na Gaeilge.  Is í an Dr. Róisín Ní Ghairbhí a bheidh ag cur an t-sraith i láthair.  Beidh béim á cur ar shaothar nua-fhoilsithe, agus léirmheasanna á ndéanamh ar iliomad seánraí do léitheoirí fásta agus léitheoirí óga.  Beifear ag tabhairt eolais maidir le féilte litríochta agus féilte leabhar chomh maith le plé a dhéanamh ar leabhair.  Beidh painéal de léirmheastóirí i dteannta Róisín ar gach clár.

www.facebook.com/leirmheasleabhar
www.twitter.com/LeirmheasTG4


 Na hÚdair


Colm Ó Ceallacháin

Foilsíodh scéalta le Colm Ó Ceallacháin in Comhar, Feasta, Southword agus gorse, agus tá duaiseanna Oireachtais buaite aige ar chuid díobh sin. Bhronn an Chomhairle Ealaíon dámhachtain air in 2013 i Litríocht na Gaeilge. Tá cónaí air i gCorcaigh agus oibríonn sé in earnáil na hóige. Is é I dtír mhilis na mbeo (Cois Life, 2017) a chéad chnuasach gearrscéalta.
I dtír mhilis na mbeo
Guth nua liteartha ar an bhfód is ea Colm Ó Ceallacháin. Seo é a chéad chnuasach gearrscéalta. Ní mar a shíltear a bhítear. An é sin an Pápa a fheicimid ag feitheamh le beirt bhuachaillí óga le linn a chamchuairt ar Éirinn in 1979? Nó an cuairteoirí ó phláinéad eile iad siúd atá ag caitheamh a gcuid laethanta saoire cois trá? Tá pearsana sa chnuasach seo ag fás aníos is ag teacht in inmhe. Tá carachtair eile ag druidim le saol na díchuimhne agus speabhraídí na seanaoise ag breith orthu. Táimid de shíor dár bhfuadach as an saol seo, ach i scéal amháin is í an litir ‘i’ féin atá fuadaithe, le filleadh ina táinte sa chéad scéal eile. Searbh í ar uairibh, ach ní mór dúinn rince go clabhsúr mar sin féin, i dtír mhilis seo na mbeo.

Seosamh Ó Murchú

I Loch Garman a rugadh Seosamh Ó Murchú. Iareagarthóir ar ar an iris Comhar is ea é agus bhí sé ina chomhbhunaitheoir agus ina chomheagarthóir ar an irisleabhar liteartha, Oghma, 1989-1998. Ag obair leis na foilsitheoirí, An Gúm, atá sé ó 1986 mar a bhfuil sé ina Eagarthóir Sinsearach. D’fhoilsigh Coiscéim a chéad chnuasach filíochta, Taisí Tosta, in 2015.
Taisí Tosta
Bíonn cuid mhór le rá ag an bhfile seo agus deireann sé a mbíonn le rá aige trí bhua urlabhra a chuirtear i láthair le miondealú brí, imeartas focal agus ilbhríochas focal is abairt a fhágann na dánta aige i mbun oibre ar roinnt leibhéal ag an aon am. Bíonn mórcheisteanna agus géarchéim an tsaoil mhóir ag déanamh scime dó agus ní leasc leis an tuiscint atá aige ar an saol ina bhfuil sé beo a chur in iúl go hoscailte is go macánta. Is léir gur caitheadh go cáiréiseach leis na dánta seo agus go bhfuil tábhacht ag roinnt leo.
– Proinsias Ó Drisceoil (tógtha ó chúl an leabhair.)

Mícheál Ó hAodha

Is file Gaillimheach é Mícheál Ó hAodha. Mórán leabhair staire foilsithe aige as Gaeilge agus as Béarla, go háirithe mar a bhaineann leis an Lucht Siúil, na Roma, lucht oibre na hÉireann agus na Gaeil a thóg an bád bán orthu féin.
Leabhar na nAistear
Dánta machnamhacha a chíorann mothúcháin na nGael a thóg an Bád Bán orthu féin agus a chuaigh ar imirce, go háirithe go Sasana san am atá thart agus an caidreamh atá acu leis an sean-fhód de réir mar a chuireadar fréamhacha síos as baile. Téama na cuimhne agus an tosta á iniúchadh ar shlí atá thar a bheith íogair agus suaithinseach.

Orna Ní Choileáin

Is as Iarthar Chorcaí do mhuintir Orna Ní Choileáin. Tá duaiseanna sa phrós cruthaitheach, san fhilíocht, sa drámaíocht agus sa ghearrscéalaíocht gnóthaithe aici ag an Oireachtas agus ag féilte Gaelacha eile. Scríobhann sí i mBéarla freisin agus bronnadh duais náisiúnta An Post uirthi. Tá dhá chnuasach gearrscéalta léi foilsithe go dáta – Canary Wharf (2009) agus Sciorrann an tAm (2014). Bhí Sciorrann an tAm ar an ngearrliosta do Leabhar na Bliana, Gradam Uí Shúilleabháin in 2014.
Foghlaí Mara Monté Carlo
In ainneoin saol na bhfuíoll a bheith ag Zoé in Monte Carlo, cuireann sí roimpi taisteal go tír dhúchasach a peata, an phearóid liath Afracach. Chuige sin, glacann sí seilbh ar luamh a hathar agus í féin mar chaptaen air. Cailín misniúil is ea Zoé nach ligeann do rud ar bith cur as dá pleananna, fiú a leithéid de gheit agus folachánaí coimhthíoch a aimsiú ar bord. Scéal eile, áfach, is ea Giórgos, an comharsa fiosrach Gréagach. Seoid sholéite, éadrom é seo – ní thógfaidh sé i bhfad ar an léitheoir óg é a shlogadh siar. Bhuaigh an leabhar seo duais i gcomórtas liteartha an Oireachtais.

Áine Ní Ghlinn

Léachtóir, iriseoir agus scríbhneoir í Áine Ní Ghlinn. Tá dhá leabhar is fiche scríofa aici – ceithre chnuasach filíochta agus ocht leabhar déag do dhéagóirí agus do léitheoirí óga. Tá go leor gradaim buaite aici dá saothar. Ina measc, bhuaigh sí duais Oireachtais le haghaidh Daideo (Cois Life, 2014), úrscéal do dhéagóirí óga. Bhuaigh an leabhar céanna Gradam Réics Carló, Leabhar na Bliana, 2014. Bronnadh Gradam Réics Carló uirthi arís cúpla bliain ina dhiaidh sin dá húrscéal Hata Zú Mhamó (Cois Life, 2016).
Cinnín Óir agus na Trí Bhéar
‘Tá ocras orm,’ arsa Cinnín Óir. ‘Ach ní maith liom an leite atá sa bhabhla mór.’
Athinsint álainn ar an seanscéal iomráiteach atá sa leabhar seo. Tá físeán den scéal agus Bríd Ní Neachtain á léamh, le fáil ar angúm.ie


  Imeachtaí


Comórtas Gearrscéalaíochta 2017

Tá Comórtas Gearrscéalaíochta 2017 a reáchtáil ag Books Ireland i gcomhar le Foras na Gaeilge. Seol isteach d’iarracht agus beidh deis agat ar dhuaiseanna airgid, áit ar chúrsa scríbhneoireachta in Áras Scríbhneoirí na hÉireann agus foilsiú in iris Books Ireland a bhaint amach. Glacfar le hiarrachtaí ón 1 Bealtaine 2017 go dtí an 31 Iúil.
Ní mór go mbeidh gach iarracht úrnua, faoi 2,600 focal, neamhfhoilsithe agus gan a bheith curtha faoi bhráid aon chomórtas ná gradam roimhe.
Tuilleadh eolais le fáil ag www.booksirelandmagazine.com/comortas/

Filí Comhaimseartha na Gaeilge ar Chamchuairt

Dairena Ní Chinnéide
Simon Ó Faoláin
Louis de Paor
Déardaoin 22 Meitheamh @ 7in, An Taibhdhearc
An tSráid Láir, Gaillimh. Saorchead isteach.

Is é atá sa tsraith ‘Fíochán Filí’ ná sé léamhanna á dtabhairt ag filí cliúteacha Gaeilge atá á eagrú ag An Lab, ionad ealaíne na Gaeilge sa Daingean, Co. Chiarraí. Saghas clár malartaithe is ea í mar cheiliúradh ar thraidisiún sean-bhunaithe Gaeltachta na filíochta agus ar fhás thraidisiún nuálach cathrach na Gaeilge. Beidh na léamhanna leata amach thar 2017 ó Feabhra go Samhain. Tabharfaidh gach ceann den 6 ócáid filí Chorca Dhuibhne le chéile i dteannta filí i mBaile Átha Cliath, An Ghaillimh nó Corcaigh. Beidh trí chinn de na léamhanna sna cathracha thuasluaite agus trí chinn eile in Ionad An Lab sa Daingean.

Sponsored by
foras_na_gaeilge_logo_2_5_mor_bosca_ban_thbitmap

Físeáin ar Fáil