Léirmheas Leabhar | Clár Léirmheas Leabhar | Leabhar Gaeilge | TG4 Skip to main content
Menu

Léirmheas Leabhar

     

Sraith nua ina dtabharfaidh léirmheastóirí agus
údair a meas ar leabhair Ghaeilge nua-fhoilsithe.

Foilsitheoirí Leabhar Gaeilge. Brú ar an nasc thíos:

Sraith nua míosúil litríochta & léirmheastóireachta é ‘Léirmheas Leabhar’ urraithe ag Foras na Gaeilge.  Is í an Dr. Róisín Ní Ghairbhí a bheidh ag cur an t-sraith i láthair.  Beidh béim á cur ar shaothar nua-fhoilsithe, agus léirmheasanna á ndéanamh ar iliomad seánraí do léitheoirí fásta agus léitheoirí óga.  Beifear ag tabhairt eolais maidir le féilte litríochta agus féilte leabhar chomh maith le plé a dhéanamh ar leabhair.  Beidh painéal de léirmheastóirí i dteannta Róisín ar gach clár.

www.facebook.com/leirmheasleabhar
www.twitter.com/LeirmheasTG4


 Na hÚdair


Katfish agus Scéalta Eile – Ógie Ó Céilleachair

Is as Gaeltacht na Rinne sna Déise d’Ógie Ó Céilleachair. Is é Katfish agus Scéalta Eile an tríú foilsiúchán aige. Tá téacsleabhar staire don Teastas Sóisearach, An Cúrsa Iomlán Staire, foilsithe aige agus an t-úrsceal do dhéagóirí Cúpla.

Katfish agus Scéalta Eile
le hÓgie Ó Céilleachair
Cló Iar-Chonnacht, 2017
Clúdach bog, €8

Cnuasach gearrscéalta a phléann téamaí shaol an lae inniu, idir shean agus nua: grá agus gruaim, fás agus dreo, titim agus éirí.Buachaill siopa agus brionglóid aige éalú; súil siar ar Nollaig chrua gan trócaire; fear céile ag féachaint i ndiaidh a mhná fiú tar éis a bháis; bás tragóideach dearthár de dheasca faillí; agus beirt a bhfuil caidreamh acu le chéile ar an idirlíon amháin agus iad beirt ag iarraidh bob a bhualadh ar a chéile.

Sraith Rita – Myra Zepf

Tá trí leabhar sa tsraith nua pictiúrleabhar Rita atá scríofa ag Myra Zepf, maisithe ag Andrew Whitson agus foilsithe ag An tSnáthaid Mhór. Is cailín beag í Rita a bhfuil smaointe móra aici agus cruthaíonn sí eachtraí móra di féin ina cuid samhlaíochta. In Rita agus an Róbat tá a seomra leapan ina phraiseach ach samhlaíonn Rita go bhfuil róbat aici a ghlanfaidh an seomra di. Tá síog agus slaitín draíochta ag teacht i gcabhair uirthi in Rita agus an Síog Mhaith agus eachtraíocht le dragún in Rita agus an Dragún.

Sraith Rita le Myra Zepf
Maisithe ag Andrew Whitson
An tSnáthaid Mhór, 2017
Pictiúrleabhar, Clúdach crua, €10


Moltaí Leabhar na Nollag


Duan na Nollag
le Charles Dickens
Aistrithe go Gaeilge ag Pádraig Ua Duinnín
Curtha in oiriúint do léitheoirí óga ag Maitiú Ó Coimín
Foilsithe ag Leabhar Breac, 2017
Clúdach crua, €16

Ceann de na scéalta Nollag is cáiliúla a scríobhadh riamh é A Christmas Carol le Charles Dickens a foilsíodh den chéad uair in 1843 agus a insíonn scéal Eibinéasair Scrúg, fear cantalach, santach a dtagann athrú mór air nuair a thagann trí shíog na Nollag ar cuairt chuige. Eagrán nua Gaeilge é seo bunaithe ar aistriúchán a rinne an foclóirí, an tAthair Pádraig Ua Duinnín, agus tá sé curtha in oiriúint do léitheoirí óga an lae inniu ag Maitiú Ó Coimín.

Síscéalta Lios Lurgain: An Nollaig Thuas
Le hAoife Ní Dhufaigh
Foilsithe ag Leabhar Breac, 2017
Clúdach bog, €7.50

Leabhar caibidle do dhaoine óga a insíonn scéal faoin sióg Luisne atá ina cónaí faoi Lios Lurgain i nDomhan na Sí. Tá cuireadh faighte aici an Nollaig a chaitheamh i measc na ndaoine sa ‘Domhan Thuas’, ar domhan na ndaoine atá ann, ach tugtar rabhadh di gan aon chleasa sí a úsáid i measc na ndaoine. Ach, nuair a nuair a thosaíonn cailíní na gcomharsan ag bulaíocht uirthi féin is a cara sí, bíonn an-fhonn orthu ceacht a mhúineadh dóibh!

An Nollaig Abú
le Brian Ó Baoill & Colm Ó hEartáin
Foilsithe ag Coiscéim
Clúdach bog, €7.50

Úrscéal spleodrach agus scéal bríomhar do pháistí a thugann an léitheoir ar eachtra iontach ina gcaithfear cúnamh a thabhairt do Dhaidí na Nollag agus an Nollaig a thabhairt slán. Tá léaráidí breátha lán-daite ann agus reacaireacht bhríomhar lán le samhlaíocht.

Dialann Dúradáin: Barr ar an Donas
Le Jeff Kinney
Aistrithe go Gaeilge ag Máirín Ní Mhárta
Foilsithe ag Futa Fata, 2017
Clúdach bog, €9.95

An tríú leabhar sa tsraith Dialann Dúradáin / Diary of a Wimpy Kid a insíonn faoin leaid óg, Greg Heffley, atá ag dul i ngleic ar saol nua na meánscoile. Féach: beidh Greg Heffley ina dhúradán go deo. Ach cén uair a thuigfidh a Dhaid an méid sin? Nuair a thosaíonn Daid ag caint ar ‘Scoil Mhíleata’, tuigeann Greg go bhfuil sé in am aige caoi eicínt a chur air féin.

Sraith ‘Babaí Beag’
Ainmhithe agus Focail

Roger Priddy a chruthaith
Holly Jackman a mhaisigh
Foilsithe ag An Gúm, 2017
Leabhar cairtchláir ildaite, €5

Leabhair chairtchláir ildaite le léamh ag tuismitheoirí do leanaí óga. Baintear úsáid as dathanna ardchodarsnachta chun dul i bhfeidhim ar leanaí óga agus chun a gcéadfaí a spreagadh. Cabhraíonn speagadh físeach sa luathshaol le forbairt an linbh. Bainfidh gach leanbh óg spraoi as an leabhar seo.

Idir Dhá Thír
le hAlex Hijmans
Foilsithe ag Cois Life, 2017
Clúdach bog, €12

Cnuasach gearrscéalta nua ó pheann Alex Hijmans.
‘Fágann an duine lorg ina dhiaidh mar a fhágann bád ar an bhfarraige, nó réalta eireabaill sa spéir. D’fhág Tír na Sámach a lorg ormsa, agus – dá laghad é – d’fhág mise lorg ar Thír na Sámach.’
I scéalta an chnuasaigh seo, leanann peann Alex Hijmans an lorg a d’fhág an imirce ar charachtair éagsúla – i Londain, i Liospóin, i nGaillimh, i mBéal Feirste, in Washington D.C. agus in áiteanna eile nach iad.

Oilithreacht Pinn
le Liam Ó Muirthile
Foilsithe ag Cois Life, 2017
Clúdach bog, €12

Shiúil Liam Ó Muirthile an Camino Francés as a chéile ó Saint-Jean-Pied-de-Port go Santiago de Compostela i bhfómhar na bliana 2015. Leis féin a bhí sé agus a phaca ar a dhroim, ag fanacht sna tithe aíochta oilithreachta ar a thuras 770 km.
Breacann sé an tírdhreach dúinn agus tráchtann sé ar na daoine a casadh air. Oilithreacht pinn agus fionnachtain phearsanta í seo ina roinneann sé linn a chuid smaointe féin ar an dtír a bhfuil dlúthcheangal sinseartha ag Éirinn léi.

Leabhar Nua na nAmhrán
In eagar ag Micheál Ó Conghaile
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, 2017
Clúdach bog, €12

Suas le céad amhrán atá sa gcnuasach seo, amhráin de chuid na glúine seo a cumadh ó cheann ceann na tíre, go h-áirithe sna Gaeltachtaí, le scór bliain anuas nó mar sin. Is fíorbheagán acu atá i gcló in aon leabhar cheana ná atá taifeadta ar aon dlúthcheirnín. Aidhm an chnuasaigh ná léitheoirí a chur á léamh den chéad uair, foghlaimeoirí a chur á bhfoghlaim agus, níos tábhachtaí fós, amhránaithe a chur á gcanadh.

File an tSiáin Rua
Saothar Bheartla Sheáin Ó Cualáin
Cnuasaithe ag Mike P. Ó Conaola
Foilsithe ag Ó Conaola
Clúdach bog, €10

File pobail a bhí i mBeartla Sheáin Ó Cualáin as ceantar an tSiáin Rua i ngar do bhaile an Spidéil i gConamara. Rugadh é sa mbliain 1906. Is é an t-aisteoir agus scríbhneoir Mike P. Ó Conaola a chur an leabhar seo i dtoll a chéile agus d’eascair formhór dánta an leabhair as clár a rinne Ó Conaola le Beartla Sheáin sna seachtóidí ar Raidió na Gaeltachta. Ag scríobh dó i réamhrá an leabhair dúirt Ó Conaola nach feasach dó gur chuir Beartla aon dán ar phár riamh ach go raibh siad ar fad ‘greanta go buan ina intinn’. Tá súil aige leis an gcnuasach seo dánta Bheartla Sheáin a chur ar fáil do mhuintir na linne seo agus na glúnta atá le teacht.

Mise Áine: An Bhean Istigh
Filíocht le hÁine Durkin
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht
Clúdach bog, €8

Is é seo an chéad chnuasach filíochta agus amhrán atá curtha i gcló ag an údar, Áine Durkin, scríbhneoir a bhíonn ag blagáil faoin ainm Mise Áine. Bhuaigh Áine Durkin an chéad duais leis an saothar seo i gComórtas na Scríbhneoirí Úra i gComórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge 2017. Tá nádúr an duine agus an dúlra á gcíoradh aici agus, anois is arís, feictear iad fite fuaite le chéile sa mbailiúchán seo.


Imeachtaí


Seoladh Táin Bó Cuailnge Tigh Mholly
Seolfaidh an tOllamh Gearóid Denvir an leabhar Táin Bó Cuailgne atá nua-fhoilsithe ag Leabhar Breac i dTigh Mholly, Indreabhán ar an Aoine, 15 Nollaig ag a 8.00 i.n. Is é Táin Bó Cuailgne ceann de na heipicí is mó agus is fearr a scríobhadh riamh agus tá sé ar fáil anois sa Nua-Ghaeilge. Is é Darach Ó Scolaí a chur sa Nua-Ghaeilge é. Tuilleadh eolais agwww.leabharbreac.com


Camchuairt léamha Alex Hijmans
Beidh an scríbhneoir Alex Hijmans ar chamchuairt i mí na Nollag agus é ag léamh as a chnuasach nua gearrscéalta Idir Dhá Thír (Cois Life, 2017) agus é ag tabhairt cuairt ar An Spidéal, Baile Átha Cliath agus Béal Feirste. Tabharfaidh sé léamha beo ón gcnuasach nua ag an trí ócáid agus beidh deis ceisteanna a chur ar an údar ag gach ócáid freisin. Chun sliocht as Idir Dhá Thír a léamh, téigh chuig www.coislife.ie

● Siopa Leabhar Chló Iar-Chonnacht in An Cheardlann, An Spidéal, Dé Sathairn, 16 Nollaig ag 5.00 i.n.
● An Siopa Leabhar, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath, seoladh oifigiúil, Dé Céadaoin, 20 Nollaig ag a 7.00 i.n.
● An Chultúrlann, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, léamh ag am lóin, Déardaoin, 21 Nollaig ag 1.00 i.n.


Scoil Gheimhridh Chumann Merriman
Beidh Scoil Gheimhridh Chumann Merriman á reáchtáil in Inis, Contae an Chláir ón Aoine, 26 Eanáir, 2018 go dtí an Domhnach, 28 Eanáir i gcomhar le An Clár as Gaeilge. Beidh an chuid is mó d’imeachtaí na scoile á reáchtáil in óstán an Old Ground. Tuilleadh eolais ag www.merriman.ie


Sponsored by
foras_na_gaeilge_logo_2_5_mor_bosca_ban_thbitmap

Físeáin ar Fáil