Níos Mó Ná Cluiche | Cláir | TG4 | Súil Eile Skip to main content

Níos Mó Ná Cluiche

Céad
9.30pm
     

Dé Céadaoin @ 9.30pm

Físeáin Faoi Thrácht

Fógraíocht

Níos mó ná Cluiche

Deir go leor de na staraithe nach féidir stair na hÉireann le sé scór bliain a thuiscint go hiomlán gan grinnstaidéar a dhéanamh ar Chumann Lúthchleas Gael go náisiúnta agus go logánta. Tá rian agus tionchar CLG chomh doimhin sin i ngach paróiste gur doiligh aon cheist pholaitiúil, chultúrtha ná shóisialta a ríomh gan teagmháil leis an gCumann.
Is géire fós an scéal i gCúige Uladh, áit a bhfuil an stair, an saol agus an sochaí fite fuaite ina chéile níos casta ná in aon áit eile ar an oileán.
Seo anois sraith nua a scrúdaíonn stair agus tionchar CLG sa gcúige sin, á chur i láthar ag Jarlath Burns, fear a bhfuil a chuid dintiúirí saothraithe go maith aige mar imreoir, mar mhúinteoir, mar anailísí agus mar oifigeach.
Tugann an tsraith nua seo faoi scéal CLG i 9 gcontae Uladh a insint le cabhair míreanna cartlainne, staraithe agus fianaise ó bhéal na mball agus lucht a gcáinte.
Orthu sin atá páirteach tá Joe Kernan agus Mickey Harte.

Físeáin ar Fáil