Scannal | Cláir | TG4 | Súil Eile Skip to main content

Scannal

Céa
24.05
     

Súil siar ar na scannail is mó a
chuaigh i gcion ar mhuintir na hÉireann.

Bad Blood – 24.05.17

An 21ú Feabhra 1994, bhí preasócáid ag an mBord um Sheirbhís Fuilaistithe sa cheanncheathrú i mBaile Átha Cliath. Ní áit é Teach Pelican a chleacht iriseoirí agus níor thuig siad céard a bhí ar bun. D’fhógair an Bord go raibh Heipitíteas C faighte ag roinnt ban ó tháirgí fola a tháinig uathu féin. Dúradh leis an bpobal gur dócha gur líon beag ban a bhí i gceist agus tugadh roinnt eolais faoi na bealaí a bhféadfadh Heipitíteas C cur as do shláinte an duine, an galar buí mar shampla. Sa chlár Bad Blood, insítear mar a rinne an eagraíocht seo, a bhí in ainm soláthar fola na tíre a choinneáil slán, faillí agus feall ar mhná agus ar an bpobal. Níor cuireadh an dlí ar aon duine riamh agus tá cuid de na mná a bhí i gceist fós ag fulaingt, tá cuid eile acu básaithe.

Wood Quay- 31.05.17

I Meán Fómhair 1978, chuaigh suas le 20,000 duine i mbun agóidíochta i mBaile Átha Cliath i gcoinne Oifigí Sibhialta a bheith á dtógáil ar Ché an Adhmaid agus scrios a bheith á dhéanamh ar oidhreacht Lochlannach na cathrach, faoi mar a b’fhacthas dóibhsean é. Bhí an cath seo á throid ar na sráideanna agus sna meáin, sna Cúirteanna agus sa Seomra Comhairle, agus go fiú ar láithreán Ché an Adhmaid féin, agus ba é seo a bhuaic.

Lying Eyes – 07.06.17

I samhradh na bliana 2008 d’éist giúiré cás fíoraisteach sa Phríomh-Chúirt Choiriúil. Ba gheall le scéal as Hollywood an méid a cuireadh faoi bhráid na Cúirte sna seacht seachtaine a lean: bean óg a bhí ag iarraidh a páirtí saibhir agus a bheirt mhac a mharú, fear a bhíodh ag roinnt cártaí i Las Vegas agus a shocraigh airgead a dhéanamh ar dhaoine a mharú, fiosrúcháin FBI, fianaise dhigiteach agus an nimh is nimhní ar domhan. Scéal Sharon Collins is ábhar don eagrán seo de SCANNAL – bean bheag fhionn 44 bliain d’aois as Contae an Chláir ar cuireadh ina leith go ndearna sí teagmháil le fear ar an idirlíon le hiarraidh air a páirtí saibhir PJ Howard agus a bheirt mhac a mharú. Bhain Collins leas as an ainm cleite lyingeyes nuair a sheol sí ríomhphost chuig Tony Luciano – aka Essam Eid, ar Hitmanforhire.com, áit ar maíodh go mbeifí sásta marú a dhéanamh ach táille a fháil as a ucht. Is beag a shíl Sharon Collins gur mó fonn a bhí ar Eid, a rugadh san Éigipt, airgead a dhéanamh as a láithreán gréasáin ná daoine a mharú.

To kill or not to kill? – 14.06.17

Bhí Pádraig Nally agus John “Frog” Ward go mór i mbéal an phobail in 2004 nuair scaoil duine acu an duine eile. D’fhiosraigh na Gardaí an scéal agus tugadh Nally os comhair cúirte faoi dhó. Cás é a bhí go mór sna meáin agus tharla scoilt mhór sa phobal, go mór mór nuair a fuarthas Nally, baitsiléir d’fheirmeoir, neamhchiontach i ndúnorgain John Frog Ward, duine den lucht siúil agus fear a raibh aon duine dhéag clainne aige agus fear a ciontaíodh go minic roimhe sin i gcionta coiriúla. Cíorfar an cás an athuair an tseachtain seo ar Scannal, cás a scoilt an pobal, idir phobal na tuaithe agus phobal na mbailte móra, an lucht siúil agus an pobal socraithe.

Shanahan’s Stamps 21.06.17

Tráth dá raibh bhí gnó sa tír seo agus rath thar na bearta air. Rinne an té ar leis é airgead aisteach ach ansin thit an tóin as de phreib. Tugadh an cás os comhair na cúirte agus fágadh na mílte den chosmhuintir thíos leis. Cé gur dhóigh leat gur scéal nuachta é seo nach dtéann i bhfad siar, is é scannal Stampaí Shanahan, a tharla in Éirinn sna caogaidí, atá i gceist. Ba i 1954 a thosaigh sé agus tá cuimhne ag roinnt seandaoine air i gcónaí. Bhí Londain fágtha ina dhiaidh ag Paul Singer, ar theith a mhuintir ó Lár na hEorpa sna 1930í de bharr gur Ghiúdaigh iad. Theip ar an ngnó a bhí aige i Londain. Thug Singer aghaidh ar Éirinn agus chuir ina luí ar mhuintir Shanahan, ceantálaithe mór le rá i nDún Laoghaire, gnó a bhunú leis. Ba as sin a tháinig Shanahan’s Stamp Auctions.

Físeáin ar Fáil