Skip to main content
Menu

Nuacht TG4

 • Irish Ferries, Ros Láir
  19 NOLLAIG 2018 : 15:02

  Idirghabháil i scéal Irish Ferries á héileamh

  Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar go bhfuil sé iarrtha ag an Rialtas ar chomhlacht farantóireachta Irish Ferries a machnamh a dhéanamh arís ar an rún atá acu deireadh a chur leis an tseirbhís idir Ros Láir agus an Fhrainc an chéad bhliain eile.

 • An teach feirme in aice Bhéal na mBuillí
  19 NOLLAIG 2018 : 15:26

  Beirt fhear gafa faoi ionsaí i mBéal na mBuillí

  Tá beirt fhear gafa ag na Gardaí i gCo Ros Comáin atá i mbun fiosraithe faoin ionsaí agus faoin damáiste coiriúil a rinneadh ag teach feirme in aice Bhéal na mBuillí go moch ar maidin Dé Domhnaigh seo caite.

 • Cuótaí éisc 2019 socraithe (Pic: Getty)
  19 NOLLAIG 2018 : 11:13

  Aire na Mara sásta le comhaontú faoi chuótaí éisc

  Dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed gur toradh cothrom go maith é an socrú faoi chuótaí éisc an Aontais Eorpaigh don bhliain seo chugainn a rinneadh ag cruinniú a chríochnaigh sa Bhruiséil go moch ar maidin.

 • Sceilg Mhichíl
  19 NOLLAIG 2018 : 12:26

  Comórtas do bhádóirí Sceilg Mhichíl fógartha

  Tá comórtas fógartha inniu ag Oifig na nOibreacha Poiblí do na ceadúnais a dháiltear ar lucht bád chun daoine a thabhairt isteach go Sceilg Mhichíl.

 • Óstán Chaiseal Mara i mBun an Phobail
  19 NOLLAIG 2018 : 12:58

  Feachtas carthanachta i nDún na nGall do theifigh ón tSiria

  Táthar ag cur tús inniu le feachtas carthanachta i mBun an Phobail, Co Dhún na nGall, le hearraí, éadach agus bréagáin a bhailiú do theifigh atá le teacht chun an cheantair sa bhliain nua.

 • 19 NOLLAIG 2018 : 15:36

  Pleananna 'gan socrú' le cur faoi bhráid na Dála

  Tá an Rialtas le pleannna a chur faoi bhrád na Dála anocht maidir leis na pleananna atá acu sa chás nach mbeidh socrú déanta idir an Bhreatain agus an tAontas Eorpach faoi imeacht na tíre sin as an Aontas.

 • Altraí tar éis vótáil i bhfabhar stailce sa bhliain nua
  18 NOLLAIG 2018 : 15:27

  Altraí tar éis vótáil i bhfabhar stailce sa bhliain nua

  Tá achainí déanta ag an Aire Sláinte Simon Harris ar Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann gan dul chun cinn leis an stailc atá bagartha acu sa bhliain nua.

 • 18 NOLLAIG 2018 : 18:47

  Gaeilge líofa ag 0.6% d'fhoireann TUSLA

  Ag éisteacht de Chomhchoiste Oireachtais tráthnóna, thug an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach TUSLA le fios gur 24 duine as breis agus 4,000 atá fostaithe acu atá líofa sa Ghaeilge. Sin 0.6% den fhoireann.

 • 18 NOLLAIG 2018 : 15:29

  Próiseas comhairliúcháin ar dhíolúine ón nGaeilge 'lochtach'

  Tá an próiseas comhairliúchán ar an díolúine ó staidéar na Gaeilge sna scoileanna cáinte go láidir ag Conradh na Gaeilge.

 • Deifir mhí-ionraic le hospidéal nua curtha i leith an Rialtais
  18 NOLLAIG 2018 : 17:48

  Deifir mhí-ionraic le hospidéal nua curtha i leith an Rialtais

  Tá stocairí comhshaoil ag cur i leith an Rialtais go bhfuil siad ag cur deifir le tógáil an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais le go seachnóidh siad treoracha Eorpacha maidir le foirgintí poiblí nua.

 • 18 NOLLAIG 2018 : 15:59

  Fear tugtha os comhair cúirte faoi sciúradh airgid

  Tugadh fear 42 bliain d'aois os comhair Chúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath ar maidin as cúiseanna a bhaineann le fiosrúchán idirnáisiúnta faoi sciúradh airgid.

 • 18 NOLLAIG 2018 : 15:30

  Foras nua maoirseachta do na Gardaí

  Tá an Rialtas le foras nua maoirseachta a chur i bhfeidhm ar na Gardaí a thógfas áit dhá eagraíocht eile - an tÚdarás Póilíneachta agus Cigireacht an Gharda Síochána.

 • Jastine Valdez
  18 NOLLAIG 2018 : 17:24

  Bhásaigh Jastine Valdez de bharr a tachta - coiste cróinéara

  Léiríonn coiste cróinéara maidir le bás Jastine Valdez a dúnmharaíodh i gCill Mhantáin i mí na Bealtaine seo caite gur bhásaigh sí de bharr a tachta.

 • 18 NOLLAIG 2018 : 15:31

  6,000 teach agus ionad gnó fágtha gan chumhacht

  Tá níos mó na 6,000 teach agus ionad gnó fágtha gan aon chumhacht aibhléise ar maidin i ndiaidh stoirm na hoíche aréir.

 • Príomh-Aire na Breataine, Theresa May
  18 NOLLAIG 2018 : 15:32

  Páirtithe sa Bhreatain tagtha le chéile do rún mímhuiníne

  Sa Bhreatain, tá formhór na bpáirtithe freasúra ag oibriú as lámha a chéile le rún mímhuiníne a chur sa rialtas ansin.

 • €40m ar fáil do 307 scoil le haghaidh obair athchóirithe
  17 NOLLAIG 2018 : 15:21

  €40m ar fáil do 307 scoil le haghaidh obair athchóirithe

  Tá breis agus €40 milliún ceadaithe ag an Aire Oideachais Joe Mc Hugh le hathchoiriú a dhéanamh ar 307 scoil ar fud na tíre le linn shaoire an tsamhraidh an bhliain seo chugainn.

 • An Taoiseach Leo Varadkar
  17 NOLLAIG 2018 : 17:16

  'Is féidir síneadh ama a thabhairt don Bhreatain'

  Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar arís inniu gur féidir le Rialtas na Breataine Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a tharraingt siar ag aon am, nó gur féidir leo síneadh ama a iarraidh don phróiseas faoinar féidir le ballstát an tAontas Eorpach a fhagáil.

 • Dún Chaoin (Pic: Peter O'Doherty)
  17 NOLLAIG 2018 : 10:58

  56% de dhaonra Dhún Chaoin a labhraíonn Gaeilge gach lá

  Beagáinín le cois 56% de dhaonra pharóiste Dhún Chaoin a labhraíonn Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais gach lá a thugtar le fios in anailís ata déanta ar fhigiúirí daonáirimh in iris an pharóiste Dialann Mhóire a foilsíodh an deireadh seachtaine seo

 • Trá na gCloigíní, Baile Brigín
  17 NOLLAIG 2018 : 12:56

  Gardaí ag achainí ar mháthair linbh nuabheirthe cúnamh a lorg

  Tá Gardaí agus lucht leighis ag achainí ar mháthair an naíonáin nuabheirthe a bhfuarthas a corp ar Thrá na gCloigíní i mBaile Brigín i mBaile Átha Cliath ar maidin Dé Sathairn teacht chomh fada leo chun go gcuirfear comhairle agus cóir leighis uirthi.

 • Dealbh chré-umha goidte ó reilig Dhroim Chliabh
  17 NOLLAIG 2018 : 16:20

  Dealbh chré-umha goidte ó reilig Dhroim Chliabh

  Tá fiosrúchán ar bun ag na Gardaí i Sligeach maidir le dealbh chré-umha a goideadh ó charrchlós in aice le reilig Dhroim Chliabh, áit a bhfuil an file iomráiteach WB Yeats curtha.

 • Altraí síciatracha i bhfabhar dul i mbun stailce
  17 NOLLAIG 2018 : 13:01

  Altraí síciatracha i bhfabhar dul i mbun stailce

  Vótáil Cumann Altraí Síciatracha na hÉireann le móramh mór i bhfabhar dul i mbun stailce faoi chursaí pá agus easpa foirne.

 • Láthair an ionsaithe i gCo Ros Comáin
  17 NOLLAIG 2018 : 16:09

  Gardaí ag labhairt le fir shlándála a hionsaíodh i Ros Comáin

  Labhair na Gardaí inniu le beirt den ochtar fear slándála a hionsaíodh i bhFailsce in aice Bhéal Átha na mBuillí, Co Ros Comáin, go moch ar maidin inné.

 • 100 post nua i dTrá Lí as seo go ceann 5 bliana
  17 NOLLAIG 2018 : 16:07

  100 post nua i dTrá Lí as seo go ceann 5 bliana

  Tá an comhlacht cógaisíochta Central Pharma le 100 post nua a chur ar fáil i gCo Chiarraí as seo go ceann cúig bliana.

 • Paddy Jackson agus Stuart Olding
  14 NOLLAIG 2018 : 16:46

  Ní íocfar costais dlí Jackson agus Olding

  Sa Chúirt Uachtarach i mBéal Feirste inniu, diúltaíodh costais dlí a aisíoc le hiar-imreoirí rugbaí na hÉireann Paddy Jackson agus Stuart Olding a fuarthas neamhchiontach i gcás éignithe i Márta na bliana seo.

 • Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4

Fógraíocht