Nuacht | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content

Nuacht TG4

 • Alan Cawley
  25 IÚIL 2017, 15:54
  Fear as Co.Mhaigh Eo ciontaithe i ndúnmharú beirte

  Ciontaíodh Alan Cawley, 30, a bhfuil seoladh aige i mBéal an Átha i gContae Mhaigh Eo i ndúnmharú beirt deartháireacha a bhí amach sna blianta i gCaisleán an Bharraigh, 4 bliana ó shin. Tugadh drochbhualadh don bheirt.

 • Eva Sutton a hionsaíodh go brúidiúil
  25 IÚIL 2017 : 14:28

  8 mbliana príosúnachta gearrtha ar fhear faoi ionsaí brúidiuil

  Tá 8 mbliana príosúnachta gearrtha i gCúirt Chuarda Chill Mhantáin ar Michael Cash, 25 bliain d'aois faoi ionsaí a dhéanamh ar Eva Sutton, 89 bliain d'aois ina teach cónaithe i mBré i gCo Chill Mhantáin.

 • Feirmeacha Gaoithe
  25 IÚIL 2017 : 15:42

  Grúpaí i gCo.Dhún na nGall imníoch faoi thuirbíní gaoithe

  Tá grúpaí i gCo. Dhún na nGall, a bhfuil imní orthu faoi chomh gar is atá tuirbíní gaoithe dá dtithe, ag iarraidh go gcinnteofar sa chéad phlean forbartha eile don chondae, an riail go mbeidh tuirbiní 10 n-oiread a n-airde féin ó thithe.

 • Imní faoi fhorbairt fhoraoiseacha ar theorainn theas na Gaillimhe
  25 IÚIL 2017 : 15:21

  Imní faoi fhorbairt fhoraoiseacha ar theorainn theas na Gaillimhe

  Tá pobal ar an teorainn idir chontaetha an Chláir agus na Gaillimhe ag achainí ar an Stát gan aon cheadúnais nua a thabhairt do fhorbairt foraoiseacha sa cheantair sin. Sin a dúradh nó go ndéanfar staidéar hidreolaíochta sa cheantar.

 • Daoine i mBearna i gCo.na Gaillimhe imníoch faoi thithíocht
  25 IÚIL 2017 : 18:14

  Daoine i mBearna i gCo.na Gaillimhe imníoch faoi thithíocht

  Tá an-imní ar dhaoine i mBearna i gCo.na Gaillimhe faoi fhorbairt mhór tithíochta.Tá sé i gceist breis is 100 teach a thógáil ar an mbaile sin.

 • An tAire Charlie Flanagan
  25 IÚIL 2017 : 17:21

  "Athbhreithniú de dhíth ar dhlíthe mheáin shóisialta"-Flanagan

  Dúirt an tAire Dlí agus Cirt Charlie Flanagan go dteastaíonn uaidh athbhreithniú a dhéanamh ar na dlíthe a bhaineann leis na meáin shóisialta agus díspeagadh cúirte. Dúirt an Príomh-Bhreitheamh go gcaithfear dul i ngleic le húsáid na meán sin sa chúirt.

 • Cáca saor ó ghlútain
  25 IÚIL 2017 : 10:49

  Scaireanna 'Promise Gluten Free' díolta thar lear

  Tá tromlach na scaireanna i gcomhlacht 'Promise Gluten Free' atá lonnaithe i gCo. Dhún na nGall díolta le comhlacht i Londain. Comhlacht aráin é atá in Ard an Rátha sa Ghaeltacht.

 • Láthair de chuid an lucht siúil
  25 IÚIL 2017 : 10:49

  Laghú ar sholáthar airgid don lucht siúil i gCo.Dhún na nGall

  Áirítear go bhfuil laghdú suntasach tagtha i mbliana ar an soláthar airgid ón Stát do thograí don lucht siúil i gCo. Dhún na nGall.€56,139 atá tugtha do 2 thogra sa chontae i mbliana, laghdú de bhreis agus 40% ar shuim 2016.

 • An príomhphíobán a phléasc Dé hAoine san oirthuaisceart
  25 IÚIL 2017 : 10:34

  3-4 lá eile ann sula mbeidh soláthar uisce ar ais i Lú-An Mhí

  Measann Uisce Éireann (UÉ) go mbeidh an deireadh seachtaine linn sula mbeidh an soláthar uisce ar ais ina cheart i nDroichead Átha, Co.Lú agus na ceantair mórthimpeall chomh maith le hoirthear na Mí. Tá teaghlaigh agus lucht gnó buailte ansin ón Aoine.

 • Cuirtear i leith Gannon gur ghoid sé airgead ón Roinn Leasa Shóisialaigh
  25 IÚIL 2017 : 10:49

  Barántas gabhála curtha amach do Tim Gannon

  Tá barántas gabhála curtha amach do Tim Gannon, 65, as 15 Lus Leana, Bóthar Átha Cinn i nGaillimh de bharr nár tháinig sé os comhair na cúirte le go ngearrfaí pionós air faoi na mílte euro in íocaíochtaí leasa shóisialaigh a ghoid.

 • Idirdhealú i bpá léitheoirí nuachta a spreag an chonspóid faoi chomhionannas
  24 IÚIL 2017 : 18:11

  Súil eile le caitheamh ag RTÉ ar chomhionannas

  Tá sé fógartha ag RTÉ go bhfoilseofar go luath, as seo go ceann roinnt seachtainí, tuarastal reatha an 10 láithreoirí is mó atá ag saothrú as an eagraíocht.

 • An ghlúineach bhiorrach atá forleathan in iarthar na tíre
  24 IÚIL 2017 : 18:01

  Stoc éisc in aibhneacha i mbaol ag planda gallda

  Tá scrios ollmhór á dhéanamh ag an nglúineach bhiorrach ar stoc éisc sna haibhneacha, a dúirt John McCartney, Stiúrthóir Caomhnaithe agus Cosanta Ghníomhaireacht Lochanna an Fheabhail.

 • Lá brónach inniu ag an bpobal sa Bhroclais
  24 IÚIL 2017 : 18:02

  Brón mór agus triúr ban adhlactha i dTír Chonail

  Rud deacair atá sa bhás, agus is móide go mór an phian a bhaineann le bás beirt as teaghlach amháin agus cara don teaghlach sin a dúirt sagart paróiste na Broclaise, an tAthair James Sweeney ag sochraid Margaret McGonigle (69) agus a hiníon Mairéad.

 • É molta go láidir gan éadach eile a chaitheamh os cionn seaiceád tarrthála
  24 IÚIL 2017 : 18:07

  Fainic ar iascairí faoi sheaicéid tarrthála

  Tá an Bord Imscrúdú Taismí Muirí ag moladh gur choir fógra a chur ag gach iascaire faoi dhea-chleachtas gaireas pearsanta snámhachta.

 • Cúirt Dúiche na Gaillimhe, áit ar cúisíodh beirt dheárthair in ionsaí a dhéanamh ar fhear in Árainn
  24 IÚIL 2017 : 17:59

  Cás cúirte faoi ionsaí in Árainn caite i dtraipisí i nGaillimh

  Tá beirt fhear a gabhadh faoi líomhain gur ionsaigh siad fear i gCill Rónáin in Árainn ag an deireadh seachtaine, ligthe saor tráthnóna ó Chúirt Dúiche na Gaillimhe.

 • Mylan Teo a fhaigheann tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta atá chun cur lena bhfoireann.
  24 IÚIL 2017 : 17:58

  60 post le cruthú i gConamara

  Cruthófar 60 post de bharr infheistíochta atá beartaithe ag an gcomhlacht Mylan ar eastát tionsclaíochta Chasla i gCo na Gaillimhe.

 • An Grúpa Gnímh atá ag éileamh deiseanna fostaíochta, feabhas ar bhonneagar agus dea-sheirbhís séarachais.
  24 IÚIL 2017 : 17:53

  Agóid i nGaillimh roimh chinneadh Apple

  Bhí grúpa gnímh ó Bhaile Átha an Rí i mbun agóide ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ar maidin, ag iarraidh aird comhairleoirí a tharraingt ar na fadhbanna móra a deir siad atá ag an mbaile sin.

 • D'ordaigh an Chúirt Uachtarach in 2012 nár chóir Ian Bailey a eiseachadadh.
  24 IÚIL 2017 : 17:48

  Diúltaíonn an Ardchúirt Ian Bailey a eiseachadadh

  Tá an Ardchúirt tar éis diúltú don dara iarratas ó údaráis na Fraince atá ag iarraidh Ian Bailey a eiseachadadh len é a chur ar a thriail faoi bhás Sophie Toscan du Plantier breis is 20 bliain ó shin.

 • Charlie Gard, atá 11 mí d'aois, a bhfuil tinneas rí-neamhghnáthach air.
  24 IÚIL 2017 : 17:56

  Muintir Charlie Gard chun é a choinneáil i Sasana

  I Londain tá sé deimhnithe ag tuismitheoirí linbh atá ag fáil bháis, go bhfuil siad ag éirí as a gcuid iarrachtaí cúirte an páiste a thabhairt go Meiriceá le cóir leighis a chur air.

 • Cluichí leathcheannais iománaíochta na hÉireann socraithe do Pháirc an Chrócaigh
  24 IÚIL 2017 : 07:43

  Gaillimh le Tiobraid Árann. Corcaigh le Port Láirge

  Tá an tarraingt déanta do chluichí leathcheannais na hÉireann san iománaíocht.

 • Tharla an timpiste nuair a bhuail trí charr in éadan a chéile ar an teorainn idir Contae Lú agus Mhuineacháin.
  21 IÚIL 2017 : 16:27

  An triúr ban a fuair bás i dtimpiste i gContae Lú ainmnithe

  Tá an triúr ban a fuair bás i dtimpiste bhóthair i gContae Lú go luath ar maidin ainmnithe. Maraíodh Margaret McGonigle, a hiníon, Mairéad Mundy, agus cara leo, Rachel Cassidy Battles. B'as an mBroclais i ndeisceart Dhún na nGall an triúr acu.

 • Maraíodh Dovydas Jenkas, 17, i mí na Nollag 2015
  21 IÚIL 2017 : 17:46

  Déagóir faighte ciontach i ndúnorgain déagóra eile i Maigh Eo

  Fuarthas déagóir ciontach i ndúnorgain inniu i bPríomhchúirt Choiriúil Chaisleán an Bharraigh i gContae Mhaigh Eo. Bhí sé curtha i leith an déagóra - nach féidir a ainmiú ar chúiseanna dlithiúla - gur mharaigh sé déagóir eile ar 19 Nollaig 2015.

 • Fuarthas corp Linda Evan i gCoillte Chúil Mhí dé Luain
  21 IÚIL 2017 : 16:22

  Ainm na mná a dtángthas ar a corp deimhnithe ag na Gardaí

  Tá ainm an té a dtángthas ar a corp i gCoillte Chúil Mhí i mBaile Átha Cliath dé Luain anois deimhnithe ag na Gardaí. Ba chorp Linda Evans é.

 • 21 IÚIL 2017 : 16:09

  "Ba cheart Conamara bheith mar chuid den Cheiliúradh Cultúrtha!"

  Deir an Comhairleoir Contae Seán Ó Tuairisg nár cheart go bhfágfaí ceantar Chonamara ar gcúl agus buntáiste á bhaint as an stádas cultúrtha Eorpach atá ag Gaillimh. Roghnaíodh an chathair sin mar Phríomhchathair Chultúrtha na hEorpa don bhliain 2020

 • Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4

Fógraíocht