Baile » Léiriúchán » Treoirlínte

Caighdeáin Theicniúla

Tá sonraíocht chuimsitheach bheacht leagtha síos ag TG4 i gcáipéis a chuimsíonn gach gné de na caighdeáin theicniúla atá riachtanach ina chuid clár, idir bheo agus thaifeadtha. Más mian leat riachtanais an chainéil i leith na gcaighdeán agus na sonraíochtaí seo - fhíse, fhuaime, theicniúil, sheachadadh téipe, bheochraolta agus eile - a fháil, brúigh anseo.

Treoirlínte Iar Léiriúcháin

Lean na treoirlínte Iar léiriúcháin anseo. Is féidir an Logo agus clár deirigh a bhfuil tagairt déanta dó ins na Treoirlínte a íoslódáil anseo (www.tg4.ie/treoir).

Foirm Scaoileach do Dhaoine Páirteach i gclár

Caithfidh gach duine a bhíonn rannpháirteach go cruthaitheach i gclár - amhránaí, damhsóir, aisteoir, agallóir, scríbhneoir, cumadóir, léiritheoir, stiúrthóir - an fhoirm seo a shíniú.

Glanadh Cearta Ceoil

Is gá bileog cheoil a sheoladh leis an gclár críochnaithe chuig TG4 in a bhfuil eolas iomlán - fad an phíosa ceoil, cumadóir, foilsitheoir, an lipéad ceirníní &rl. I gcás gur ceol beo atá in úsáid, ba chóir do na ceoltóirí ar fad an fhoirm scaoileach rannpháirtíochta a shíniú agus í a sheoladh isteach leis an mbileog chiúála cheoil.

Scannán Cartlainne / Sean Phictiúirí

Caithfear ceadúnas scríofa a fháil ó úinéir na gcearta d'aon mhír chartlainne/seanphictúirí a úsáidfear sa chlár. D'fhéadfadh go mbeadh glanadh cearta níos leithne ag teastáil más comhléiriú é seo nó má tá maoiniú ag teacht ó fhoinsí eile.

Páipéarachas Dlí - Ginearálta

Nuair a bheidh an clár críochnaithe á sheoladh agat chuig TG4 caithfear na sonraí cláir agus an fhoirm chóipchirt atá ceangailte leis an gconradh a líonadh amach agus a thabhairt do TG4, mar aon le cóipeanna de gach cáipéisíocht glanta cearta eile atá luaite thuas. Ba chóir duit na bunchóipeanna a choinneáil slán dod chomhad féin.

Úsáid Lógó TG4

Chun Treoireacha ar úsáid Lógó TG4 ... Cliceáil Anseo.

Treoirlínte Fotheidil TG4

Treoirlínte Fotheidil TG4 ... Cliceáil Anseo.

Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith