Baile » Léiriúchán » Treoirlínte

Caighdeáin Theicniúla

Tá sonraíocht chuimsitheach bheacht leagtha síos ag TG4 i gcáipéis a chuimsíonn gach gné de na caighdeáin theicniúla atá riachtanach ina chuid clár, idir bheo agus thaifeadtha. Más mian leat riachtanais an chainéil i leith na gcaighdeán agus na sonraíochtaí seo - fhíse, fhuaime, theicniúil, sheachadadh téipe, bheochraolta agus eile - a fháil, brúigh anseo.

Treoirlínte Iar Léiriúcháin

Lean na treoirlínte Iar léiriúcháin anseo. Is féidir an Logo agus clár deirigh a bhfuil tagairt déanta dó ins na Treoirlínte a íoslódáil anseo (www.tg4.ie/treoir).

Foirm Scaoileach do Dhaoine Páirteach i gclár

Caithfidh gach duine a bhíonn rannpháirteach go cruthaitheach i gclár - amhránaí, damhsóir, aisteoir, agallóir, scríbhneoir, cumadóir, léiritheoir, stiúrthóir - an fhoirm seo a shíniú.

Glanadh Cearta Ceoil

Is gá bileog cheoil a sheoladh leis an gclár críochnaithe chuig TG4 in a bhfuil eolas iomlán - fad an phíosa ceoil, cumadóir, foilsitheoir, an lipéad ceirníní &rl. I gcás gur ceol beo atá in úsáid, ba chóir do na ceoltóirí ar fad an fhoirm scaoileach rannpháirtíochta a shíniú agus í a sheoladh isteach leis an mbileog chiúála cheoil.

Scannán Cartlainne / Sean Phictiúirí

Caithfear ceadúnas scríofa a fháil ó úinéir na gcearta d'aon mhír chartlainne/seanphictúirí a úsáidfear sa chlár. D'fhéadfadh go mbeadh glanadh cearta níos leithne ag teastáil más comhléiriú é seo nó má tá maoiniú ag teacht ó fhoinsí eile.

Páipéarachas Dlí - Ginearálta

Nuair a bheidh an clár críochnaithe á sheoladh agat chuig TG4 caithfear na sonraí cláir agus an fhoirm chóipchirt atá ceangailte leis an gconradh a líonadh amach agus a thabhairt do TG4, mar aon le cóipeanna de gach cáipéisíocht glanta cearta eile atá luaite thuas. Ba chóir duit na bunchóipeanna a choinneáil slán dod chomhad féin.

Úsáid Lógó TG4

Chun Treoireacha ar úsáid Lógó TG4 ... Cliceáil Anseo.

Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith