Baile » Léiriúchán » Scéal 2 (2013)

Is cúis áthais do Ghréasán na Meán scéim nua a fhógáirt chun deis a thabhairt do scríbhneoirí forbairt agus scríobh a dhéanamh ar script uair an chloig teilifíse. Má tá roinnt taithí agat ar scríbhneoireacht drámaíochta teilifíse agus gur mhaith leat an cheird seo a fhorbairt, iarrfar ort tabhair faoi choiriú a dhéanamh ar ghearrscéal  aitheanta foilsithe Gaeilge.

Bunaithe ar na torthaí dearfacha a baineadh amach leis na scéimeanna Síol, Údar agus Scéal 1, tá beartaithe againn dornán script-scríbhneoirí a thabhairt chuig an chéad leibhéal eile ó thaobh forbartha de.  Beidh na daoine a roghnófar ag forbairt a scripte i gcomhar le heagarthóir scripte  a bhfuil taithí leathan ar dhrámaíocht teilifíse aici/aige.  Díreoidh an fhorbairt ar script críochnaithe uair a chloig drámaíochta a dhréachtú le bheith réidh le léiriú.

Cé nach bhfuil aon socrú déanta fós bheadh muid ag súil go ndéanfaí na scripteanna seo a choimisiúnú mar shraith teilifíse amach anseo.

Tá an scéim seo ag Gréasán na Meán oscailte do scríbhneoirí le Gaeilge ó cheann ceann na tire, daoine a bhfuil taithí agus bun-oiliúint scríbhneoireachta acu cheana féin.

Chun iarratas a dhéanamh ar an scéim seo:

  • Roghnaigh gearrscéal aitheanta foilsithe Gaeilge agus déan  athchóiriú ina bhfuil croí-théama an tsaothair sin curtha in oiriúint don scáileán agus do lucht féachana teilifíse an lae inniu. Is gá an scéal a athchóiriú mar scéal comhaimseartha  a bheidh ina dhráma teilifíse uair an chloig.
  • Scríobh leathanach a léiríonn téama, carachtair agus a dhéanann achoimre ar scéal an bhun-tsaothair. 
  • Scríobh alt ag leagan amach cén fáth go n-oireann an téama áirithe seo don teilifís agus lucht féachana an lae inniu.
  • Leathanach amháin ina bhfuil imlíne den scéal athchóirithe  faoi mar atá sé beartaithe don scáileán agus an cur chuige atá molta.
  • 10 leathanach de radharcanna as  an script samplach ón athchóiriú atá beartaithe.
  • CV suas chun dáta ag léiriú taithí sna Méain
  • An fhoirm iarratais faoi iamh a chomhlíonadh - Brú anseo www.greasannamean.ie

Roghnófar gearrliosta scríbhneoirí le cur faoi agallamh  as a bpiocfar an grúpa deireanach  a rachaidh chun cinn.

Ní foláir iarratais a sheoladh (an fhoirm oifigiúil agus na cáipéisí eile thuasluaite) chuig:

Gréasán na Meán i bhfoirm leictreonach ag info@greasannamean.ie  agus sa phost

chuig:

SCÉAL 2,
Gréasán na Meán,
An Chuasnóg,
Baile Ard,
An Spideál,
Co. na Gaillimhe,

Is é Méanlae Dé Luain 25ú Samhain 2013 an spriocdáta

Chun breis eolas a fháil:

Glaoigh ar 091-558400

Ríomhphostinfo@greasannamean.ie

Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith