Baile » Cláir » Tom Barry - Guerilla days in Ireland

Scáth-theideal ar chláir aonaracha, léirithe ar ardchaighdeán agus uair an chloig ar fhad, a thugann léargas taibhsiúil dúinn ar phearsain, ar ghluaiseachtaí, ar smaointe nó ar áiteanna a bhfuil tábhacht nó suntas ar leith le tabhairt dóibh i stair na tíre nó na muintire.  Is minic gur gné fholaithe den saol atá faoi chaibidil nó eachtra a ceileadh nó a ligeadh i ndearmad. 

Tom Barry - Guerilla Days in Ireland - Dé Domhnach, 03.05 @ 7:15pm

Clár faisnéise ar shaol Tom Barry, ceannaire na Treas Briogáide IRA in Iarthar Chorcaí le linn Chogadh na Saoirse agus Chogadh na gCarad. Fiosraíonn an clár seo an  bhfuil aon bhunús le líomhaintí a rinne an staraí, Peter Hart nach maireann, faoi scéal an Bharraigh.  

Dé Céadaoin @ 9:30pm | Athchraoladh Dé Domhnach @ 7:15pm

12
Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith