Baile » Cláir » Ros na Rún

Is é seo an sobal is daonna agus is dúchasaí ar an teilifís in Éirinn, an t-aon cheann Éireannach a bhfuil rian na tuaithe air. Tá an meon tíriúil sin agus an greann i gcroílár an dráma agus é nádúrtha dá réir, tréith a thuigeann a phobal féachana sa bhaile agus i gcéin.

Tá sé ar cheann d’ancairí an chlársceidil ar TG4 ón tús agus is ag méadú in aghaidh an tséasúir atá an tóir atá air.

Ní ionann sin agus a rá nach bhfuil gach gné den saol comhaimseartha  - ceisteanna caidrimh, grá, gnó, teannas teaghlaigh, magadh agus spochadh na gcomharsan agus mór-fhadhbanna pearsanta agus pobail le feiceáil ann.  Déileáiltear leo seo ar fad ach ar bhealach tuisceanach daonna agus beidh sin ar fad ar fáil sa séasúr nua.

Anois agus a mac óg saolaithe, seo Lee and Jason ar thóir áit cheart chónaithe dá saol nua le chéile.   Tá neart dúshlán sáraithe acu go dtí seo ach tuilleadh driseacha ina gcosáin fós, is léir.

Cuirtear cor cinniúnach eile i saol Mháire agus Pheadair nuair a thagann cuairteoir chuig a dteach lóistín agus faisnéis aige a chroithfidh go smior iad.   Tá amhras freisin faoi strainséir eile a thagann an bealach agus é thar a bheith fiosrach faoi lucht gnó an bhaile i gcoitinne agus faoi Thadhg ach go háirithe.

Ní go maith atá Cathal ag teacht chuige féin ón mbrón.  Creideann sé fós go bhfuil sé i mbaol a dhúnmharaithe agus spreagann seo taomanna óil, amhrais agus paranoia.

Tagann Mack ar eolas faoi choiriúlacht de thoradh a chuid mí-iompair féin.  Fágann seo go mbeidh air rogha choinsiasa a dhéanamh, cinneadh nach n-oireann dá nádúr.

Clár 17 - Dé Máirt 28.10 @ 8:30pm

Téann Mack in éineacht leis na gardaí go dtí an teach striapachais agus fágann Ailbhe léi féin sa teach. Ach nuair a shroicheann siad an teach ní bhíonn aon duine ann. Téann sé ar ais abhaile ar an bpointe ach bíonn sé rómhall. Bíonn a dóthain ag Máire de Sally nuair a fheiceann sí go bhfuil a leabhar cócaireachta millte aici agus go bhfuil drochmheas aici ar a cuid cócaireachta. Ach fós féin ní imeoidh Sally! Tá seift eile ag Máire. Bíonn an-imní ar Evan nuair a fheiceann sé an bhail a bhíonn Niamh a chur uirthi féin.

Clár 18 - Déardaoin 30.10 @ 8:30pm

Tugann Lee faoi Eoin é. Tá Ailbhe anois faoi chúram an Stáit agus fágann slán ag Mack. Tuigeann Niamh anois an ghreim atá ag na drugaí uirthi agus féachann le n-éirí astu. Ach an mbeidh sí in ann déanamh dá n-uireasa? Tá plean ag Máire le Sally a dhíbirt as an teach ach is faoi Pheadar a bheidh sé an plean a chur ag obair. Ach céard a cheapfaidh Máire nuair a chloisfidh sí faoin 'bpóg'?

Dé Máirt & Déardaoin @ 8.30pm

Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith