Baile » Cláir » Ros na Rún

Is é seo an sobal is daonna agus is dúchasaí ar an teilifís in Éirinn, an t-aon cheann Éireannach a bhfuil rian na tuaithe air. Tá an meon tíriúil sin agus an greann i gcroílár an dráma agus é nádúrtha dá réir, tréith a thuigeann a phobal féachana sa bhaile agus i gcéin.

Tá sé ar cheann d’ancairí an chlársceidil ar TG4 ón tús agus is ag méadú in aghaidh an tséasúir atá an tóir atá air.

Ní ionann sin agus a rá nach bhfuil gach gné den saol comhaimseartha  - ceisteanna caidrimh, grá, gnó, teannas teaghlaigh, magadh agus spochadh na gcomharsan agus mór-fhadhbanna pearsanta agus pobail le feiceáil ann.  Déileáiltear leo seo ar fad ach ar bhealach tuisceanach daonna agus beidh sin ar fad ar fáil sa séasúr nua.

Anois agus a mac óg saolaithe, seo Lee and Jason ar thóir áit cheart chónaithe dá saol nua le chéile.   Tá neart dúshlán sáraithe acu go dtí seo ach tuilleadh driseacha ina gcosáin fós, is léir.

Cuirtear cor cinniúnach eile i saol Mháire agus Pheadair nuair a thagann cuairteoir chuig a dteach lóistín agus faisnéis aige a chroithfidh go smior iad.   Tá amhras freisin faoi strainséir eile a thagann an bealach agus é thar a bheith fiosrach faoi lucht gnó an bhaile i gcoitinne agus faoi Thadhg ach go háirithe.

Ní go maith atá Cathal ag teacht chuige féin ón mbrón.  Creideann sé fós go bhfuil sé i mbaol a dhúnmharaithe agus spreagann seo taomanna óil, amhrais agus paranoia.

Tagann Mack ar eolas faoi choiriúlacht de thoradh a chuid mí-iompair féin.  Fágann seo go mbeidh air rogha choinsiasa a dhéanamh, cinneadh nach n-oireann dá nádúr.

Clár 67 - Dé Máirt 21.04 @ 8:30pm

An inseoidh Evan an fhírinne do Shéamas faoi Chathal nó an inseoidh sé don Cheannfort Uí Shé céard a tharla i ndáiríre an oíche sin? An mbeidh sé in ann Berni a fhágáil aisti féin? Bíonn an iomarca faitís ar Thadhg a insint do Frances gur ghearr Áine a cois ar ghloine sa mbeár oíche a raibh sé féin ag ragairne. Cuireann sé ina luí ar Áine bréag a insint dá máthair. Caitheann Peadar Sara amach as an teach. Níl sé sásta cur suas léi níos mó. Cá rachaidh Sara?

Clár 68 - Déardaoin 23.04 @ 8:30pm

Tá na Seirbhísí Sóisialta ag iarraidh labhairt le Tadhg faoin am a chaith Áine san ospidéal ach díbríonn sé iad. Deir Frances leis labhairt leo agus léiriú dóibh gur athair maith é. An dtabharfaidh sé aird uirthi? Seasann Caitríona talamh do Mack os comhair an bhaile agus deir leo gur cheart dóibh náire a bheith orthu faoin gcaoi ar chaith siad leis. Cloiseann Mack í ach an mbeidh sé in ann a shaol a chaitheamh mar a bhí? Bíonn an-áthas ar Pheadar nuair a fhilleann Laoise. Síleann sé go dtabharfaidh a post nua an deis dóibh aithne cheart a chur ar a chéile.

Dé Máirt & Déardaoin @ 8.30pm

123
Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith