Baile » Cláir » Ros na Rún

Is é seo an sobal is daonna agus is dúchasaí ar an teilifís in Éirinn, an t-aon cheann Éireannach a bhfuil rian na tuaithe air. Tá an meon tíriúil sin agus an greann i gcroílár an dráma agus é nádúrtha dá réir, tréith a thuigeann a phobal féachana sa bhaile agus i gcéin.

Tá sé ar cheann d’ancairí an chlársceidil ar TG4 ón tús agus is ag méadú in aghaidh an tséasúir atá an tóir atá air.

Ní ionann sin agus a rá nach bhfuil gach gné den saol comhaimseartha  - ceisteanna caidrimh, grá, gnó, teannas teaghlaigh, magadh agus spochadh na gcomharsan agus mór-fhadhbanna pearsanta agus pobail le feiceáil ann.  Déileáiltear leo seo ar fad ach ar bhealach tuisceanach daonna agus beidh sin ar fad ar fáil sa séasúr nua.

Anois agus a mac óg saolaithe, seo Lee and Jason ar thóir áit cheart chónaithe dá saol nua le chéile.   Tá neart dúshlán sáraithe acu go dtí seo ach tuilleadh driseacha ina gcosáin fós, is léir.

Cuirtear cor cinniúnach eile i saol Mháire agus Pheadair nuair a thagann cuairteoir chuig a dteach lóistín agus faisnéis aige a chroithfidh go smior iad.   Tá amhras freisin faoi strainséir eile a thagann an bealach agus é thar a bheith fiosrach faoi lucht gnó an bhaile i gcoitinne agus faoi Thadhg ach go háirithe.

Ní go maith atá Cathal ag teacht chuige féin ón mbrón.  Creideann sé fós go bhfuil sé i mbaol a dhúnmharaithe agus spreagann seo taomanna óil, amhrais agus paranoia.

Tagann Mack ar eolas faoi choiriúlacht de thoradh a chuid mí-iompair féin.  Fágann seo go mbeidh air rogha choinsiasa a dhéanamh, cinneadh nach n-oireann dá nádúr.

Clár 33 - Dé Máirt 23.12 @ 8:30pm

Éiríonn le Eoin dinnéar na Nollag a sheachaint tigh Thaidhg. Malartaíonn sé cóir leighis Jason - an é go bhfuil Eoin ag iarraidh giorrúchán saoil a thabhairt do Jason? Éiríonn idir Evan agus Niamh nuair a tharraingítear anuas an ruathar drugaí. Dá mbeadh a fhios ag Evan cad a bhí ar intinn ag Niamh sular thosaigh an chaint ní labhródh sé beag ná mór faoi. Bíonn Máire ag baint an-taitneamh as a bheith ag eagrú na bhfeisteas do Scéal na Nollag go dtí go dtagann sí ar ní éigin nach raibh súil ar bith aici leis.

Clár 34 - Déardaoin 25.12 @ 8:30pm

Bíonn an-trua ag muintir Uí Dhireáin d'Eoin nuair a théann sé chuig uaigh a mháthar Lá Nollag. Baintear siar astu é nuair a thagann Eoin chuig an teach agus a mháthair ina theannta! Bíonn Evan an-sásta nuair a iarrann Niamh air teacht ar cuairt chuici. Bíonn sé croíbhriste nuair a insíonn sí dó nach bhfuil sí ag iarraidh aon bhaint a bheith aici leis níos mó. Ionsaíonn Máire Sarah faoin litir a fuair sí. Céard atá Sarah a cheilt?

Dé Máirt & Déardaoin @ 8.30pm

123
Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith