Baile » Cláir » Ros na Rún

Is é seo an sobal is daonna agus is dúchasaí ar an teilifís in Éirinn, an t-aon cheann Éireannach a bhfuil rian na tuaithe air. Tá an meon tíriúil sin agus an greann i gcroílár an dráma agus é nádúrtha dá réir, tréith a thuigeann a phobal féachana sa bhaile agus i gcéin.

Tá sé ar cheann d’ancairí an chlársceidil ar TG4 ón tús agus is ag méadú in aghaidh an tséasúir atá an tóir atá air.

Ní ionann sin agus a rá nach bhfuil gach gné den saol comhaimseartha  - ceisteanna caidrimh, grá, gnó, teannas teaghlaigh, magadh agus spochadh na gcomharsan agus mór-fhadhbanna pearsanta agus pobail le feiceáil ann.  Déileáiltear leo seo ar fad ach ar bhealach tuisceanach daonna agus beidh sin ar fad ar fáil sa séasúr nua.

Anois agus a mac óg saolaithe, seo Lee and Jason ar thóir áit cheart chónaithe dá saol nua le chéile.   Tá neart dúshlán sáraithe acu go dtí seo ach tuilleadh driseacha ina gcosáin fós, is léir.

Cuirtear cor cinniúnach eile i saol Mháire agus Pheadair nuair a thagann cuairteoir chuig a dteach lóistín agus faisnéis aige a chroithfidh go smior iad.   Tá amhras freisin faoi strainséir eile a thagann an bealach agus é thar a bheith fiosrach faoi lucht gnó an bhaile i gcoitinne agus faoi Thadhg ach go háirithe.

Ní go maith atá Cathal ag teacht chuige féin ón mbrón.  Creideann sé fós go bhfuil sé i mbaol a dhúnmharaithe agus spreagann seo taomanna óil, amhrais agus paranoia.

Tagann Mack ar eolas faoi choiriúlacht de thoradh a chuid mí-iompair féin.  Fágann seo go mbeidh air rogha choinsiasa a dhéanamh, cinneadh nach n-oireann dá nádúr.

Clár 19 - Dé Máirt 04.11 @ 8:30pm

Tagann Eoin i gcabhair ar Lee nuair a bhristear isteach tigh Gaudi. Iarrann sí ar Eoin gan an fhírinne a insint do Jason faoi mar go ngortódh sé é. Tá Niamh i ngreim anois ag saol sóisialta an choláiste; tá sí féin ag díol drugaí lena cuid cairde anois agus ag insint bréag dóibh siúd a bhfuil cion acu uirthi. Ní thaitníonn sé le Evan nuair a thugtar cuireadh do Niamh chuig cóisir agus nach dtugtar cuireadh ar bith dó féin! Tugann Máire cúnamh do Labhrás le hionad pobail nua a sheoladh. An mbeidh Máire in ann na daoine a mhealladh?

Clár 20 - Déardaoin 06.11 @ 8:30pm

Filleann Gráinne ar an mbaile ach nach n-ionsaíonn Alanna í ag ceapadh gur robálaí í atá ag briseadh isteach sa teach. Níl cúrsaí tada níos fearr idir iad agus níos measa a fhaigheann siad nuair a fhaigheann Gráinne amach go bhfuil David anois mór le Alanna! Ní thrustann Tadhg Eoin. Meas tú an bhfuil an ceart aige? Cuireann Evan in iúl do Niamh gur maith leis í ach briseann Niamh a chroí nuair a deir sí leis go bhfuil suim aici i nduine éigin eile.

Dé Máirt & Déardaoin @ 8.30pm

Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith