Baile » Léiriúchán » Splanc!

Splanc! 2014

Cuirfidh TG4 agus an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh aighneachtaí maidir leis an 8ú babhta de Splanc! - scéim faisnéise ealaíon a thacaíonn le hiniúchadh na n-ealaíon in Éirinn.

Féachfar faoi scéim na bliana seo tacú le scannáin fhíorasacha díol suntais ar théama nua-aimseartha ealaíonta nó ar ábhar a bhfuil cruthaitheacht ar leith ag baint lena thabhairt i gcrích.   Tá ciste iomlán de €120,000 ar fáil agus tacófar le dhá scannán uair an chloig nó le fadscannán amháin.   Féadfar iniúchadh a dhéanamh ar fhoirm ealaíne de réimse ar bith agus gnéithe éagsúla taibhithe a bheith i gceist ann.   Ní mór do thionscadail a bheith i nGaeilge nó dátheangach.  Ba chóir scannáin a cheapadh do sceideal clár buaicama TG4 agus iad a bheith oiriúnach le taispeáint ag féilte agus le taispeáint arís ar ardáin eile.

TG4 a riarfaidh coimisiúnú na scannán agus beidh feidhm le Téarmaí Trádála TG4.   Ionadaithe ó TG4 agus ón gComhairle Ealaíon i gcomhar le déantóir scannán neamhspleách a roghnóidh na tionscadail a bheidh le léiriú.

Molann TG4 agus An Chomhairle Ealaíon oibrithe scannán a bhfuil Gaeilge acu a fhostú.

 • Fad an scannáin: 50 nóiméad go 70 nóiméad.
 • Buiséad Léiriúcháin: €120,000
 • Formáid: HD le fotheidil Bhéarla
 • Leagan amach teanga: Gaeilge nó dátheangach – Gaeilge agus Béarla

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.

1 pm, Dé hAoine, 30ú Bealtaine, 2014 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san aighneacht:

 • Foirm coimisiúnaithe Splanc!
 • Tuairisc mhionsonraithe
 • Nótaí ina leagtar amach an cur chuige atá i gceist;
 • Buiséad mionsonraithe léiriúcháin agus achoimre buiséid (lena n-áirítear ceol agus foirm ceadaithe rannpháirtithe agus ábhar in-seachadta agus ábhar margaíochta);
 • CVanna na foirne cruthaitheachta a mbeidh baint acu leis an togra lena n-áirítear stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir, eagarthóir;
 • Fianaise ar úinéireacht. Cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú le scríbhneoirí maidir leis an scéal agus an script má bhaineann leis an tionscadal;
 • Deimhniú scríofa i bhfoirm foirmeacha réitigh agus ceada na bpríomh-rannpháirtithe go bhfuiltear toilteanach a bheith páirteach;
 • 3 mhír d’obair an Stiúrthóra (ní spól taispeána atá i gceist);
 • Aon ábhar tacaíochta ábhartha eile.

Ní mór d’iarrthóirí a n-éireoidh leo an gearrliosta a bhaint amach a bheith ar fáil d’agallamh ag tús mhí Iúil 2014.

TG4 a dhéanfaidh an tsraith a dhámhadh agus beidh feidhm leis na gnáththéarmaí coimisiúnaithe sa chomhaontú léiriúcháin. Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail réidh agus ar fáil le craoladh ar sceideal buaicama TG4 in 2015.

Níl TG4 freagrach as an ábhar ar Shuíomh Gréasáin seachtrach ar bith