Skip to main content
Menu

An tEarrach Thiar

     

le Máirtín Ó Direáin

Cuimsíonn an ceacht seo:

– Léiriú físe ar bhrí liteartha agus mheafrach an dáin
– Aithris ar an dán
– Cleachtaí tuisceana
– Eolas maidir le cúlra an fhile

Cuimsíonn an ceacht seo:

– Léiriú físe ar bhrí liteartha agus mheafarach an dáin
– Aithris ar an dán (trí chanúint)
– Cleachtaí tuisceana
– Eolas maidir le cúlra an dáin agus ar shaol an fhile