TG4 | An tEarrach Thiar | Poetry | TG4 Foghlaim | Other Brands | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< back to TG4.ie

TG4 Foghlaim

     

le Máirtín Ó Direáin

Cuimsíonn an ceacht seo:

– Léiriú físe ar bhrí liteartha agus mheafrach an dáin
– Aithris ar an dán
– Cleachtaí tuisceana
– Eolas maidir le cúlra an fhile

Cuimsíonn an ceacht seo:

– Léiriú físe ar bhrí liteartha agus mheafarach an dáin
– Aithris ar an dán (trí chanúint)
– Cleachtaí tuisceana
– Eolas maidir le cúlra an dáin agus ar shaol an fhile