Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

TG4 Foghlaim

Léirmheas Leabhar (Mír a Trí)

Trascríbhinn

 

Agus anois léirmheas ar leabhar iomráiteach le Roald Dahl, Danny Seaimpín an Domhain

– Is mise Michael Cholmáin Ó Cadhail agus tá mise i Scoil Náisiúnta Cholmcille i Leitir Móir agus tá mé i Rang a Sé.

– Is mise Caitríona agus is as na hAille mé agus gabhann mé ag Scoil Sailearna.

– Is mise Áine Ní Lochlainn, tá mé dhá bhliain déag d’aois. Tá mé i Rang a Sé i Scoil Mhic Dara.

So, inis dhom, céard é an scéal Danny, Seaimpín an Domhain?

– A, ba bhuachaill… Thaitin le Danny a bheith ag déanamh rudaí in éindí lena athair agus bhíodh sé i gcónaí, bhíodh sé ag breathnú suas ar a athair.

– Tá Danny agus a athair ina gcónaí i gcarbhán agus, , is in aice le stáisiún peitril… Is leob an stáisiún peitril freisin.

– Ba é an mechanic is óige ar domhan a bhí ann nuair a bhí sé seacht mbliana d’aois.

– Ceapann sé go bhfuil an athair (sic) is fearr ar domhan aige, agus ansin gheobhann sé amach go bhfuil an rún mór seo ag a athair agus ansin athraíonn ’chuile shórt!

– Cailleadh a mháthair nuair a bhí sé an-óg agus bhíodh a athair ag dul amach ag póitseáil agus ansin chuimhnigh sé ar phlean maith faoina bheith ag póitseáil.

Decideáil siad go raibh siad ag dul na piasúin uilig a thógáil abhaile leo agus chaith siad risíní amach leo (sic), agus thosaigh siad ag titim ó na géaga, agus ar deireadh níor éirigh leo na piasúin a choinneáil.

– Duine deas é Danny agus thaitin sé leis a bheith ag déanamh rudaí lena athair.

– Tá sé an-chineálta agus is breá leis comhluadar a athar, agus is fearr leis comhluadar a athar ná aon duine eile.

– Thaitin na pictiúir liom, agus bhí siad go deas; bhí siad go deas gan a bheith daite freisin

– Bhuel, ní raibh an Ghaeilge deacair ann agus bhí sé díreach ceart.

– Mholfainn do ghasúir ag an scoil, mo chairde i mo scoil, agus gasúir i mo rang an leabhar seo a léamh.  Thaitneodh sé leo, cheapfainn.

– Léifeadh go leor daoine i mo rang an leabhar seo.

– Bhuel sin agaibh é, tuairimí ár léirmheastóirí óga.

A: Freagair na ceisteanna

B: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An dtaitníonn an léitheoireacht leat?
  • Déan cur síos ar an gcineál ábhair a léann tú go hiondúil.
  • Cé hé nó cé hí an t-údar is fearr leat? Cén fáth?
  • An léann tú go minic?
  • Céard é an leabhar is fearr a léigh tú riamh?
  • An fiú am a chaitheamh i mbun léitheoireachta go minic?
  • An fearr leat am a chaitheamh ag féachaint ar an teilifís nó ag plé leis na meáin shóisialta in áit a bheith ag léamh? Mínigh do fhreagra.
C: Scríbhneoireacht chruthaitheach

Féach ar cheann de na dánta atá ar an suíomh www.tg4.ie/foghlaim agus cum scéal faoi eachtra a spreag an dáin.

Seo iad na dánta:


 
Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.