Bailte | Bailte Fearainn | Sraith Faisnéis | Síle Nic Chonaonaigh | TG4 Skip to main content
Menu

Bailte

Céad
8.30pm
Sath
7.10pm
     

Cill Rialaigh

Go baile fearainn Chill Rialaigh i nDeisceart
Chiarraí in aice le Baile an Sceilg a thabharfaidh
Síle a haghaidh an tseachtain seo.

Dé Céadaoin @ 8.30pm

Fógraíocht

An Eachléim - Iorras 1-9

Rátáil Tuismitheora: G

Tá os cionn 60,000 baile fearainn in Éirinn agus is é an baile fearainn an t-ionad riaracháin is lú againn. San Eachléim, i bPáróiste na Cille Móire a thabharfaidh Síle Nic Chonaonaigh a haghaidh an tseachtain seo. Tá pobal láidir, bródúil anseo agus taispeánfaidh Máire Ní Ruadháin an tIonad Oidhreachta dúinn agus déanfaidh cur síos ar an drochbhail a chuir an imirce ar an gceantar sna blianta atá caite. Buailfidh sí le muintir na háite a thug cúnamh nuair a thit héileacaptar R116 an Gharda Cósta sa bhliain 2017.

Chéad Taispeántas: 13 Mar

Rogha Fotheidil

Le fotheidil a roghnú, brú [CC][] ag bun an scáileáin.

An Seinnteoir ar IOS

Le breathnú ar an Seinnteoir ar IOS, íoslódáil Aip TG4 anseo... https://itunes.apple.com/ie/app/tg4-player/id598591024?mt=8

Bailte

Tá breis is seasca míle baile fearainn in Éirinn agus is é an baile an t-aonad riaracháin is lú agus is buaine againn.

Is sa bhaile fearainn is mó is léir mórtas áite – an pobal beag de shíor ag sárú agus ag cocaíocht leis an mbaile béal dorais. Sa tsraith trí chlár déag díreofar ar bhaile fearainn amháin i ngach clár. Caithfidh Síle Nic Chonaonaigh seal i measc mhuintir an bhaile fearainn agus cuirfidh eolas agus aithne ar phearsana agus ar thréithe gach bail ar leith.

Tabharfaidh Síle faoi aistear fuinniúil ó cheann ceann na tíre chun ár gcuid bailte fearainn a cheiliúradh agus léargas a fháil ar na pobail a mhaireann iontu, an cultúr as ar fáisceadh iad, na slite beatha a chothaíonn iad, agus an tírdhreach a mhúnlaíonn iad.


Clár 10: Cill Rialaigh– Dé Céadaoin @ 8.30pm
Go baile fearainn Chill Rialaigh i nDeisceart Chiarraí in aice le Baile an Sceilg a thabharfaidh Síle Nic Chonaonaigh a haghaidh an tseachtain seo. Buailfidh Síle le daoine mar an t-amhránaí Tim Dennehy agus an file Paddy Bushe ar de bhunadh na háite stairiúla seo iad, baile a bhí ann roimh aimsir an Ghorta. Buailfidh sí freisin leis an teaghlach deireanach atá ina gcónaí ann gus leis an ealaíontóir Linda Graham a thagann ann go rialta, mar aon le healaíontóirí eile, chuig Ionad Ealaíon Chill Rialaigh.

Físeáin ar Fáil