Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

BLOC TG4 (Soláthar 2024-2025)

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 12.00pm Déardaoin an 14 Márta 2024

 
Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ó earnáil na léiriúchán neamhspleách chun réimse leathan d’ábhar neamhlíneach a léiriú d’ardáin éagsúla ar an mol sóisialta BLOC TG4.
 
Lucht Féachana:  18-30 bliain d’aois  
Formáid:  Féach thíos
Buiséad: €120,000

Spriocdháta:  12.00pm Déardaoin an 14 Márta 2024 
 
Bheadh sé i gceist an t-ábhar seo a léiriú, a sheachadadh agus a dháileadh thar thréimhse bliana ó Aibreán 2024 go hAibreán 2025.

Is ardáin bheo bheathacha iad ardáin Bloc agus beidh an t-ábhar seo le cruthú do na hardáin éagsúla ar bhonn reatha; go laethúil, go seachtainiúil agus go míosúil.

Tá BLOC TG4 ag lorg ábhair atá tarraingteach don aoisghrúpa seo (18-30) ar na meáin shóisialta ach ní mór Súil Eile TG4 a bheith lárnach sa chur chuige chomh maith.
 

Ábhar

Tá TG4 ag lorg réimse leathan d’ábhar as seánraí éagsúla idir mhagadh is dáiríre.

Tá Glúin Z ag iarraidh ábhar atá siamsúil, ábhar grinn (ar nós scig-gháire) agus drámaíocht. Is gá don ábhar a bheith spraíúil fuinniúil craiceáilte agus dána freisin nuair is gá.

Is maith leis an aoisghrúpa seo ábhar níos dáiríre freisin. Ábhar ina leagtar béim ar a gcuid scéalta féin agus ar na rudaí atá ag déanamh imní don ghlúin seo agus a bhaineann go sonrach leo. Ábhar a chíorann ceisteanna polaitíochta agus sóisialta an lae.

Tá sé tábhachtach go mbeadh an t-ábhar ar fad, iontaofa úrnua agus go meallfaidh sé an lucht féachana seo.

Is gá do chruthaitheoirí an ábhair seo a bheith solúbtha agus a bheith ábalta ábhar a sheachadadh go tapa le coinneáil suas leis na treochtaí is déanaí.
 

Formáid:

Tá TG4 ag lorg meascán d’ábhar sa chur chuige seo bunaithe ar na formáidí seo a leanas:

Instagram:

– Reels, Stories, Instagram Takeovers, Instagram Lives, Threads.
– Ábhar níos faide don Grid.
 
Tik Tok:
– Tik Tok agus Tik Tok Live.
 
YouTube:
– Sraitheanna, Vlogs, YouTube Live.
 
X:
– Ní mór a bheith lárnach sa chomhrá ar an ardán seo.
– Ní mór ábhar a chruthú a bhfuil luí aige leis na treochtaí is déanaí.
 

Nótaí Eile:

– D’fhéadfadh TG4 ábhar a lorg i bhformáidí eile sa chás go dtagann gnéithe nua, ardáin nua, nó treochtaí nua chun cinn a bhfuil spéis ag an aoisghrúpa seo iontu.
– Beidh brandáil BLOC agus fotheidil nuair is gá ag dul le hábhar an tsoláthair seo.
– Is féidir meascán d’ábhar físe (gearrfhoirm agus fada), íomhánna, gifs agus mar sin de a chur ar aghaidh mar chuid d’iarratas.
– Is féidir meascán de thaifeadtaí MOJO agus criú a úsáid chun an t-ábhar seo a chruthú.
 

Spriocanna:
– Ba mhaith le TG4 go mbeadh ábhar BLOC ina lárphointe féachana do phobal Ghaeil óga na tíre.
– Tá TG4 ag lorg ábhair a mheallfaidh lucht féachana nua chuig an mbranda.
– Tá TG4 ag iarraidh ábhair a chuirfidh daoine ag caint fúinn, ag roinnt ár gcuid ábhair agus ag comhrá linn.
– Mar chuid den togra seo, ba mhaith le TG4 daoine nua os comhair an cheamara agus laistiar de a fhorbairt.
 

Ba cheart na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais:

– Iarratas iomlán a chuireann an coincheap/ábhar agus an cur chuige cruthaitheach i láthair.
– Buiséad Iomlán agus plean airgeadais.
– Sonraí faoin bpríomhfhoireann/criú cruthaitheach atá luaite leis an togra seo.
– Moltaí le haghaidh daoine cumasacha ar an scáileán/rannpháirtithe de réir mar is cuí.
– Moltaí le haghaidh ábhair do na hardáin éagsúla.
– Plean/sceideal léiriúcháin. 
– Moltaí chun na spriocanna thuasluaite a bhaint amach.
 

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an méid iomlán atá luaite thuas a sholáthar, nó iarratas a dhéanamh ar ghnéithe ar leith de.

Beidh cearta saoil trasardán ar fud an domhain ag TG4 ar an ábhar seo.

Buiséad do gach gné in aghaidh na bliana: €120,000

Moltar dul i dteagmháil le roisin.ni.thuairisg@tg4.ie sula ndéantar iarratas.

Ní mór na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin: https://ecomm.tg4.ie , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘BLOC 2024-2025’, sa roghchlár anuas. Gheobhaidh tú admháil leictreonach go huathoibríoch.

Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an sprioc-ama agus is faoi na comhlachtaí iad féin atá sé a chinntiú go bhfuil na hiarratais faighte againn.