Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Teagmháil

Iarratas ar chóipeanna DVD de chláir (úsáid phríobháideach tís amháin)

N.B: Roimh aon iarratas a chur chugainn léigh na codanna anseo thíos a bhaineann le Coinníollacha agus Sonraí Íocaíochta.

  Ainm

  Ríomhphost

  Fón (cuir san áireamh cód rochtana idirnáisiúnta, do thír nó cathair más infheidhme)

  Seoladh

  Contae

  Teideal an Chláir

  Dáta Craolta an Chláir (dd/mm/yyyy)

  Aon Sonraí Eile

   

  Sonraí  Íocaíochta

  Rachfar i dteagmháil leat le ríomhphost i gcás an clár a theastaíonn uait a bheith ar fáil.  Más mian leat an ítim iarrtha a cheannach is ceart duit an ríomhphost sin a chló agus cóip de a chur ar aghaidh, in éineacht le seic nó ordú poist (ná cuir airgead tirim) don mhéid atá I gceist.  Ní ceart aon eolas airgeadais a chur chugainn le post leictreonach aon tráth. 

  *    Is ceart Seiceanna/Orduithe Poist a bheith iníoctha le “Teilifís na Gaeilge” agus is ceart iad a chur chuig an seoladh thuas.

  Rátaí

  • Clár 30 nóim – €88 + CBL @ 21% = €106.50
  • Os cionn 30 nóim – €125 + CBL @ 21% = €151.00

  Baineann na rátaí seo le hábhar atá ar fáil cheana ar Beta SP.

  Seachadadh

  Tógann seachadadh 21 lá ón uair a fhaightear seic.

  Coinníollacha

  Ní ráthaíonn an t-iarratas seo go bhfuil ábhar áirithe ar fáil. Más rud é nach bhfuil ábhar ar fáil gheobhaidh tú scéala le ríomhphost agus ní ceart seic/ordú poist a chur chugainn. Tuigtear go soiléir gur le haghaidh úsáide príobháidí amháin atá aon chóip a sholáthraítear. Ní cheadaítear í a chóipeáil nó a úsáid in aon slí  seachas an cúis gur sholáthaireach é,  nó é a úsáid in aon slí a dhéanfadh dochar d’aon duine nó comhlacht.  Nuair a chuirtear an fhoirm seo chugainn táthar ag comhaontú leis na coinníollacha seo.