Mír a Dó | An LitríochtCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Litríocht

Léirmheas Leabhar (Mír a Dó)

Trascríbhinn

 

– An aontóanois leis na léamha sin atá déanta ag Éamonn maidir leis na carachtair ban, a Mhyra?

Aontaím go mór leis sin. Agus mhothaigh mé é sin agus mé á léamh go raibh, go raibh easpa doimhne ansin nuair a bhain sé leis na mná. Mm, ach mar a dúirt tusa is glé scéal a bhí ann; bhog sé an rud chun tosaigh ach ní raibh siad déanta ina gcarachtair iontu féin chomh láidir sin is… mar a bhí leis na fir.

– Ceist agam don bheirt agaibh mar sin: An treise, b’fhéidir, an plota seachas an charachtaracht; an é sin an rud atá ag an leabhar seo, an plota féin? Cad is dóigh leat, Myra?

– Ó, shíl mise go raibh bua ag baint leis an gcur síos, go raibh sé cosúil le bheith sa Bhrasaíl! Bhí tú ag amharc ar na plandaí agus ag feiceáil na bhfeithidí agus bhí an boladh ann agus grian i do shúile agus gur sin an rud is láidre faoin leabhar seo, nuair a léigh mé é bhí mé imithe ag taisteal.

– ’Sea..an bua is mó atá ag an leabhar duitse, a Éamoinn?

Aontaím le Myra. Sílim gur, gur éirigh leis go díreach, b’fhéidir, tú a shúigh isteach insan timpeallacht seo ina raibh Eoin agus sílim gurb é sin ceann de na buanna is mó… Thug sé léargas iontach chomh maith ar an choimhlint seo atá ag tarlú i ndáiríre insan Bhrasaíl…

– Agus is dócha go bhfuil ár scéal féin againn in Éirinn, chomh maith

Ach ceist scoir le cur agam oraibh anois. Tá feachtas Leabhra Feabhra le bheith faoi lántseoil go luath, agus abair go mbeadh an leabhar seo á cheannach agaibhse mar fhéirín do dhuine éigin, cé dó a gceannófása é, a Mhyra.

– Is leabhar é a mbeadh suim ag cuid mhór daoine ann agus cuid mhór aoisghrúpaí, ach is dóiche, daoine níos óige, bfhéidir cleachtaithe le bheith ag taisteal nó taithí acu féin ar chuid de na fadhbanna seo agus ag lorg wi-fi nó rud éigin mar sin. Do dhaoine óga.

’Éamoinn?

Bhuel, sílim go bhfuil an leabhar dúshlánach go leor ar go leor bealaí mar gheall go bhfuil an bhéim seo ar an pholaitíocht agus ar an choimhlint. Ní mholfainn é do dhaoine ar bheagán Gaeilge; sílim go gcaithfeadh greim measartha maith a bheith ag duine ar an teanga ach daoine fásta a bhíonn ag léamh i nGaeilge de ghnáth…

– Bhuel, go raibh míle míle maith agaibh as na léamha atá déanta agaibh ar Tearmann le Alex Hijmans. Myra Zepf agus Éamonn Ó Dónaill, go raibh maith agaibh.

A: Freagair na ceisteanna

B: Céard é an ceangal?

C: An leabhar is ansa liom

Déan cur síos ar an leabhar is fearr leat do do ghrúpa. Déan tagairt do na pointí seo a leanas:

  • An príomhcharachtar nó na príomhcharachtair
  • An plota
  • Cé dó a molfá an leabhar

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.