Mír a hAon | An NollaigCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Nollaig

Róisín (Mír a hAon)

Trascríbhinn

– Á, nach breá í an Nollaig. An t-am den bhliain a mbíonn brú aisteach orainn ag caitheamh an t-airgead uilig atá saothraithe againn go crua, nó nach bhfuil againn, ar dhaoine eile! An bhfuil do chuid siopadóireachta déanta agatsa fós?

– Cé mhéad airgid a chaithfeas tú air?

– Mmm, braitheann sé. Déanaimid cineál Secret Santa, mmm, sa chlann, so ní bhíonn ach timpeall fiche nó tríocha euro air, ach… Idir mo chairde b’fhéidir deich euro nó fiche euro, mmm, ní théim thar fóir, just rud éigin beag a bheadh cineál samhlúil [samhlaíoch] isteach [istigh] ann.

– An bhfuil do siopadóireacht Nollag déanta agat?

– Níl go fóill, no. Rud nó dhó pioctha amach agam. You know, tá cúpla seachtain eile agam i mBaile Átha Cliath, so b’fhéidir go gheobhaidh (sic) mé cúpla rud eile.

– Iontach. Agus an bhfuil buiséad agat?

Mmm, tá buiséad ag mo mháthair, mmm, so, caithfidh mé just maireachtaint as (sic) sin, really.

A: Freagair na ceisteanna

B: Tomhais

Gan ainm an ruda a rá, déan cur síos ar na bronntanais ar do luaschárta (thíos) do do pháirtí ranga agus iarr air nó uirthi buille faoi thuairim a thabhairt maidir lena bhfuil i gceist. Is iad na buaiteoirí an bheirt is tapúla ag aimsiú gach freagra!

Mar shampla:

Tugtar i bpéirí i gcónaí an bronntanas seo…
Caitear ar na cosa iad…
Coinníonn siad do chosa te…
Déantar as olann iad…
Tá siad ort faoi láthair…!!!

Freagra: “stocaí

IMREOIR A hAON

babóg sparán leabhar
yó-yó slipéir clár scátála
bosca seacláide liathróid geansaí
rothar cluiche ríomhaireachta giotár
fón póca madra bréagán cairr

 

IMREOIR A DÓ

uaireadóir cóta dearbhán bronntanais
coinnle pitseámaí sobal folctha
smideadh cáca Nollag ceamara
bréagán traenach muga róbat
leabhar dathúcháin ríomhaire glúine scáthú súl

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.