Mír a hAon | An Scoláire FéinCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Scoláire Féin

An Scoláire Féin (Mír a hAon)

Trascríbhinn

– Tá cúigear san iomlán i mo chlann. Sin iad mo mháthair, m’athair agus tá dhá dhearthair a’m. Tá duine acu níos sine agus tá duine acu níos óige ná mé. Is siúinéir é m’athair agus tá cáilíocht múinteorachta bainte amach ag mo mháthair agus tá mo dheartháir níos sine ag freastal ar an gcoláiste agus tá mo dhearthair níos óige fós ag an mbunscoil.
– Tá mo mháthair ag obair i gCasla le Clódóirí CL Print. Agus tá m’athair ag obair in Ollscoil na Gaillimhe. Tá mo dheirfiúr is sine, Ciara, ag freastal ar an gcoláiste thíos i Luimneach: tá sí ag trial a bheith ag traenáil chun a bheith ina múinteoir bunscoile. Agus tá mo dheirfiúr, tá mo dheirfiúr Clíodhna sé bliana déag d’aois agus tá sí ag freastal sa scoil seo liomsa.
– Bhuel, bíonn mo dheartháir, bíonn sé ag imirt spóirt go leor; bíonn sé ag imirt peil Ghaelach. Agus bíonn mo dheirfiúr… tá sí an-chliste agus tá sí an-deas… Bíonn m’athair… déanann sé go leor obair i dtaobh pluiméireachta… agus mo mháthair, tá sí an-deas agus bíonn sí sa mbaile ag réiteach dínnéir…
– Is mise is sine agus tá Anna dhá bhliain d’aois, tá Liam seacht agus tá Cathal ocht. Agus tá Ríona dhá bhliain déag d’aois.
– Duine cineálta mé. Is maith liom a bheith ag tabhairt cúnaimh do dhaoine agus is duine… bhuel is dóigh is duine grámhar mé is dóigh. Is maith liom i gcónaí bheith deas do (sic) chuile dhuine. Is maith liom a bheith ciallmhar ó thaobh cinnidh [= cinntí] atá le déanamh.
– Tá mé spórtúil, cineál ciúin, agus cairdiúil.
– Á, is leaid an-réchúiseach mé. Is maith liom a bheith ag caint le daoine, bainim sult as a bheith thart ar dhaoine freisin.
– Is cailín spraíúil gealgháireach mé agus faighim ar aghaidh le chuile dhuine agus is maith liom a bheith ag caint is ag comhrá.

A: Freagair na ceisteanna

B: Tréithe pearsanta

C: Inis dom fút féin

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Cad is ainm duit?
  • Cad é do scrúduimhir?
  • Cad é do sheoladh baile?
  • Cén aois thú?
  • Cad é do dháta breithe?
  • Cé na tréithe a bhaineann leat?
  • An bhfuil tú cosúil leis na daoine eile i do theaghlach?
  • Cé na tréithe a bhaineann leis na daoine eile sa chlann?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.