Mír a Dó | Cúrsaí EacnamaíochtaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Eacnamaíochta

Buiséad 2017 (Mír a Dó)

Trascríbhinn

– Anois, meastú céard a cheapanns an pobal faoi bhuiséad na bliana seo? Chuaigh ár dtuairisceoir, Shane Ó Curraighín, ag fiosrú.
– Is dóigh gurb é an… mmm… Nach bhfuil athruithe teagthaí* ( = ‘tagtha’) ar praghas (sic) an díosail agus peitril, go bhfuil sé sin go maith. Mmm… Agus, is dóigh ó thaobh, feicim fhéin, ó thaobh an cúnamh le teach a cheannacht (= ‘a cheannach’) gur, gur maith an rud é sin, nach bhfuil, go bhfuil cúnamh teagthaí isteach, agus go bhfuil sé sin, go bhfuil níos mó buntáiste ag daoine atá ag ceannach tí ar an gcéad iarraidh.
– Faoi bhuiséad an lae inniu, tá mé ag aireachtáil go maith faoi. Tugadh isteach níos mó, mmm, maoiniú le haghaidh an tr-, le haghaidh an oideachais tríú leibhéal, ach is mór an trua nach raibh siad in ann, aa, oideachas saor in aisce a chur ar fáil.
– Níl, níl, níl mórán déanta acu, mar a déarfá. Cúpla euro anseo is ansiúd is an t-ardú féin atá tugtha acu, is cosúil, do phinsinéirí, agus an té atá ar an gcóras leasa shóisialaigh, mar a déarfá, ní fheicfidh siad go Márta é, so, is maith an píosa uainn, an té ’tá a faire air, mar a déarfá, is maith an píosa é sin. So, níl aon, níl aon bhlas déanta acub arís don Ghaeilge, níl aon mheas ag an rialtas seo ná ag an rialtas a bhí ann romhub, ní raibh aon mheas acub ar an nGaeilge agus níl aon mheas acub ar éinne atá ina gcónaí faoin tuath.
– Ceapaim go bhfuil ciall ag Michael Noonan agus, agus más rud é go bhfuil ciall aige, ea, déarfainn go bhfuil sé ag déanamh pleanáil éigin fá choinne Brexit agus an tionchar a bheas ann ar eacnamaíocht na hÉireann.
– Tá sé iontach uilig go bhfuil postannaí, níos mó postannaí ar fáil do mhúinteoirí. Ea, bhí siad ag caint faoi dhá mhí chúig chéad post nua agus tá sé sin an-mhaith do mhúinteoirí atá nuacháilithe. Agus, ó thaobh na dtithe, is dócha sé go maith go bhfuil cineál scéim eicínt ar fáil don dream óg atá ag iarraidh a bheith ag tógáil tithe nó ag ceannacht tithe.
– Ar a laghad ní ceann, ní drochbhuiséad amach is amach atá i gceist, dar liom féin, ach, em, yeah, tá buntáistí ag baint le chuile shórt. Is dócha go mbeidh beagán sásaíochta le baint as, le baint as ag go leor daoine.

A: Freagair na ceisteanna

B: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An ndéantar dóthain infheistíochta i seirbhísí do dhaoine óga, dar leat? Cén fáth?
  • Cad ba chóir don rialtas infheistíocht a dhéanamh ann ar mhaithe leis an aos óg, dar leat?
  • Ar chóir go mbeadh ar dhaoine íoc as táillí ollscoile, dar leat? Tabhair cúiseanna.
C: Deireadh le ré an Tíogair Cheiltigh

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.