Mír a Trí | Cúrsaí IdirnáisiúntaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Idirnáisiúnta

Cúrsaí Idirnáisiúnta (Mír a Trí)

Trascríbhinn

Bhí dianslandáil i bhfeidhm ar fud na Bruiséile inniu agus an chathair ag iarraidh a theacht chuici féin i ndiaidh ionsuithe an lae inné. I ndiaidh bomaite ciúnais i gcuimhne na ndaoine a fuair bás, chruinnigh slua i lár na cathrach. Cé go raibh na scoileanna fosclaithe arís agus daoine ar ais ag obair, tá eachtraí an lae inné ag goillscint go mór ar dhaoine anseo.

– Bhí mé dhá thuaraibh acu go dtarlódh rud éicínt ceart go leor mar ní raibh greim ceart ag na fórsaí slándála ar na cnuasóga jihadis so a bhí i bhfolach timpeall na háite. Bhí a fhios acu go raibh líonra i bhfad níos leithne díobh ann. Ach, níor éirigh leo teacht suas leo agus níl ag éirí leo teacht suas leo. Ach, an dtuigeas tú, tá sé ana-dheacair teacht rompu siúd mar, an fear atá sásta a bhás a thabhairt ar son na cúise, conas a d’fhéadfaí teacht roimis. Níl aon eagla orthusan roimis an mbás. D’fhéadfadh siad a bheith in aon áit, am ar bith, agus an pléascán, agus buama, an buama a chur ann.

– Sa cheantar ina bhfuil na hinstitiúidí Eorpacha agus comhthrádala, an áit ar tharla an t-ionsaí sa stáisiún metro, bhí daoine le feiceáil ar na sráideanna arís.

– Tá sé deacair a rá cathain a tharlódh a leithéid d’ionsaí arís. Agus tá sé saghas mar páirt (sic) dár saol laethúil anois go dtuigeann tú go bhfuil an baol sin ann. Ach is dóigh liom go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go leanfadh daoine ar aghaidh ag maireachtaint, ní féidir linn a bheith faoi choimirce nó faoi gheasa ag na daoine seo. Sin é atá siad ag iarraidh, go mbeadh eagla ar dhaoine leanúint ar aghaidh lena shaol (sic) a mhaireachtaint mar sin ní féidir a bheith mar príosúnaigh (sic) acu agus caitear tabhairt san áireamh gur sa lá atá inniu ann, tá an saol dainséarach. Tá sé dainséarach. Níl a fhios cá bhfuilid chun an chéad bhuama eile á chur. Ach, níl féidir leat fanacht taobh thiar den doras ach oiread. Caithfidh tú leanúint ar aghaidh. Na daoine anso sa Bruiséil, caithfidh siad… feicfidh tú cliaint agus páistí óga agus iad ar fad ag dul ar scoil agus rudaí. Agus… cad eile is féidir leo a dhéanamh?

– Deir muintir na Bruiséile nach dtáinig na hionsuithe aniar aduaidh orthu. ’Sén eagla atá orthu anois ná go bhféadfadh sé tarlú arís.

– Caoimhe Ní Chonchoille, Nuacht TG4, sa Bhruiséil

A: Freagair na ceisteanna

B: Sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta

Céard é an tuiscint atá agatsa ar an bhfocal ‘sceimlitheoireacht’? An bhfuil sceimhlitheoireacht i gceist leis na rudaí thíos?

 • buamáil peitril ar mhosc
 • buamáil ar ionad oibre
 • haiceáil córas toghchánaíochta náisiúnta
 • haiceáil córas ríomhaireachta pearsanta
 • mórshiúil Lá ’le Pádraig
 • máirseáil Oráiste an 12 Iúil
 • léirsiú sráide os comhair thithe an rialtais
 • fuadach cailíní scoile le pósadh nó le díol
 • polaiteoir a sháiniú i gcarr le linn sluachorraíola
 • Greenpeace ag cur stop le bád míolta móra
C: Plé ranga

Cuimhnigh ar na hionsaithe sceimhlitheoireachta a tharla ar fud na cruinne le blianta beaga anuas chun na ceisteanna thíos a phlé le do pháirtí ranga.

 • Cé na grúpaí sceimhlitheoireachta is mó atá sa nuacht na laethanta seo?
 • Cé na hionsaithe sceimhlitheoireachta is mó a chuaigh i bhfeidhm ortsa?
 • Céard a spreag na hionsaithe, dar leat?
 • Cén fáth ar tharla na hionsaithe sna háiteanna ar tharla siad?
 • An mbíonn eagla ort dul ag taisteal mar gheall ar an sceimlitheoireacht?
 • Cén cur síos a dhéanfása ar an téarma ‘sceimhlitheoireacht’?
 • Céard é an bealach is fearr le dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht, dar leat?

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.