Mír a Trí | Cúrsaí TionsclaíochtaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Tionsclaíochta

Croí an Cheantair (Mír a Trí)

Trascríbhinn

– Bhí an teideal cáiliúil, ‘five dollar a day man’ bainte amach ag Henry Ford toisc gur íoc sé cúig dollar (sic) le hoibrithe na monarchan i Detroit nuair nach raibh sa mheánphá tionsclaíoch ach dhá dollar (sic). Chreid Ford gur obair a chuirfeadh feabhas ar chúrsaí sóisialta agus go bhfanfadh oibrithe a bhí ag fáil luach saothair ceart dílis don chomhlacht.

– Faoi na tríochaidí, bhí monarchan (sic) Ford i gCorcaigh faoi lánseoil agus faoi lár an fhichiú céad, ag cloí le meon an té a bhunaigh í, bhí pá na monarchan mar cheann de na pánna tionsclaíochta ab fhearr sa chathair agus mar cheann scríbe d’fhear óg ar bith a bhí ag cuardach oibre.

– Nuair a fuaireas post i Ford ar dtús, you know, muintir lucht oibre, an taobh thuaidh den chathair mo chlann uilig agus, you know, ’sé a dúirt mo mháthair, you know, “You’re made now!

– Nuair a bheadh tú ag lorg iasachta in aon áit agus ag rá go raibh tú i Fords’ thabharfadh siad an airgead (sic) duit gan aon fadhb (sic), you know?

– Bhí mé abálta tigh  a cheannach gan aon fhadhb… ag an… beagnach ag an am céanna gluaisteán nua a cheannach!

A: Freagair na ceisteanna

B: An comhlacht

Le do ghrúpa, ullmhaigh rólghníomhaíocht bunaithe ar na rólanna thíos.

Ról  D: An t-iriseoir
Is iriseoir thú le nuachtán náisiúnta agus tá tú ar thóir scúip! Tá scéal uait maidir leis an gcomhlacht. Cuir agallamh ar na daoine luaite thíos chun an fhírinne a aimsiú.

Ról A: An ceannasaí
Ceapann tusa gurb é do chomhlachtsa an ceann is fearr sa saol. Íoctar na hoibrithe go maith agus tá coinníollacha oibre iontach ann. Is ceannródaí é an comhlacht ó thaobh cúrsaí teicneolaíochta, timpeallachta agus seirbhíse do chustaiméirí de. Níl tú ag iarraidh go scríobhfar tada diúltach faoi do chomhlacht sa nuachtán – labhair le gach duine le cinntiú nach dtarlóidh sé sin.

Ról B: An t-oibrí
Tá an ghráin agat ar an gcomhlacht. Ní bhaineann tú sásamh as do chuid oibre, ní íoctar do dhóthain pá leat agus bíonn uaireanta fada ort. Tá tú ag iarraidh é sin a chur in iúl don bhainistíocht. Muna n-éisteann an ceannasaí leat, déan clamhsán leis an iriseoir.

Ról  C: An custaiméir
Is custaiméir fadtéarmach thú agus tá an-díoma ort faoin seirbhís atá á fháil agat ón gcomhlacht an aimsir seo. Ní chreideann tú na líomáintí maidir le drochiompar an chomhlachta i dtaobh cúrsaí timpeallachta ach feictear duit go bhfuil na hoibrithe uafásach míshásta agus drochbhéasach leis. Inis don oibrí céard a cheapann tú faoin iompar sa chomhlacht agus cuir do chuid tuairimí in iúl don iriseoir.

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.