Mír a Dó | Fadhbanna an Duine ÓigCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Fadhbanna an Duine Óig

Fadhbanna an Duine Óig (Mír a Dó)

Trascríbhinn

Ó, tá! Ara, ar ndóigh go bhfuil… Tá níos mó líonta sóisialta anois ann ná mar a bhí deich mbliana ó shin. Tá i bhfad níos mó ann agus tá an ráta den mhéid bulaíochta ar líne nó gan a bheith ar líne ag ardú ’chuile lá beo. Tá sé dochreidte an méid daoine a thóganns a shaol féin mar gheall ar an mbulaíocht ar líne.  

– D’fhoghlaim mé an tseachtain seo caite agus muid ag plé an ábhair seo i mo rang Gaeilge… go bhfuil sé níos coitianta i measc daltaí bunscoile agus d’fhoghlaim mé go ndéantar cibearbhulaíocht ar 10% de dhaltaí bunscoile.

– Nuair a bhí mé sa bhunscoil ní raibh fón ag duine ar bith, is ní raibh teagmháil ag duine ar bith le cairde tar éis a ceathrú tar éis a dó. Ach anois is féidir leat dul abhaile agus níl srian leis an mbulaíocht gur féidir leat a dhéanamh ar dhuine éigin. Is féidir leat glaoch a chur orthu ag aon am agus is gá do thuismitheoirí a bheith cúramach faoi sin. 

– Ar go leor meán sóisialta tá cnaipe ann agus níl ort ach é a bhrú agus inseoidh sé do na meáin shóisialta ‘tá an duine seo ag cur as dom’ agus inseoidh tú dóibh céard atá siad a dhéanamh leat.

– Tá feabhas mór tagthaí ar cosc (sic) a bheith orthu ach sílim go bhfuil fós an fadhb (sic) ann. Agus tá sé ann i láthair na huaire. Tá… maidir le nuacht nach bhfuil 100% fíor. Tá sé sin an-mhór i measc na meán sóisialta ach go háirithe. 

– Má bhrúnn tú na cnaipí cearta ar do shuíomh agus do leathanac,h más Facebook atá ann nó Instagram, is féidir leat cosc a chur ar na trolls.

A: Freagair na ceisteanna

B: Líon na bearnaí

C: Plé ranga
  • Ar chóir go mbeadh pictiúir den damáiste a dhéanann alcól don chorp le feiceáil ar bhuidéil agus ar channaí deochanna meisciúla?
  • Céard a cheapann tú de na hiarrachtaí atá déanta ó thaobh caithimh tobac de?
  • Ar chóir go n-ardófaí an mhionaois ólacháin go 21 nó níos airde?
  • Ar chóir go ndéanfaí toitíní mídhleachach?
  • Cén dochar a dhéanann caitheamh tobac do shláinte duine?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.