Mír a Trí | Saol na hOibreCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Saol na hOibre

Fir Dhóiteáin na Ceathrún Rua (Mír a Trí)

Trascríbhinn

– Nuair a bhí mé á dhéanamh bhí an ghráin ’am air mar bhí sé deocair. Ach, nuair a bhí… nuair a dúradh linn dhul síos ann, nuair a bhíodh tú ar an mbealach abhaile théis an choicís a dhéanamh agus go mbíodh sé pasáilte a’d, ’sé an rud is fearr a rinne tú riamh i do shaol – which gurb é! Bhí mé an-happy ag tíocht aníos as nuair a bhí a fhios a’m go raibh sé déanta, ach thíos ann cinnte ní raibh mé ag iarraidh éirí as an leaba ar maidin mar bhí a fhios agam go maith céard a bhí romham!
– Bhí an cúrsa thíos i mBré aisteach trom uilig. Fuair muid uilig trom é. Fuair muid, bhí laethanta ag chuile dhuine againn ó am go chéile. Ach thug muid a chéile thríd. Agus mhúnlaigh sé sin muid mar ghrúpa, mar fhoireann. Agus cheapfainn go bhfuil muid níos gaire dá chéile dhá bharr agus go n-oibríonn muid uilig go maith dá chéile.
– Ní dheachaigh tú síos i d’aonar ann ach bhuildeáil sé muid suas mar criú [sic] thíos ann. Sheas sé amach go leor. Seasann sé fós dhúinn.
– Tá muid sa brewery anseo le taobh an stáisiúin dóiteáin anois díreach. So ní bheadh ann dá bhfaighfeadh muid glaoch ach a dhul amach díreach agus isteach sa doras eile agus tá mé istigh sa stáisiún.
– Céard atá tú ag iarraidh a bheith nuair a fhásfas tú aníos?
– Fear dóiteáin.
– Cén fáth?
– Níl a fhios ’am.
– Níl a fhios ’ad! Ha? An maith leat an truc, is maith?
– ‘Yeah.’
– Agus céard eile is maith leat fúthub [ = fúthu]?
– Ainmeachaí!
– Ainmneachaí?! Cé na hainmneachaí atá orthub?
– ‘F-one,’ ‘f-two’ agus ‘b-eight.’
– Ó an ea? Cén áit a bhfaca tú é sin?
– Ba cheart go mbeadh a fhios agatsa é sin!
I know go mba cheart go mbeadh a fhios agam – ach níl a fhios agam é!

A: Freagair na ceisteanna

B: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An bhfuil ort cáilíochtaí ar leith a bhaint amach nó traenáil ar bith a dhéanamh le do rogha gairme a bhaint amach?
  • An bhfuil coláiste nó ollscoil ar leith roghnaithe agat? Má tá, cén ceann?
  • Cén fhad atá an cúrsa traenála do do rogha gairme?
  • Céard iad na rudaí is tábhachtaí duitse is tú ag smaoineamh ar ghairm a roghnú duit féin?
C: Díospóireacht

Ullmhaigh díospóireacht bunaithe ar an rún thíos le do ghrúpa.

Ba chóir go bhfaighfeadh gach duine an pá céanna, pé obair atá ar siúl acu.

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.