Folúntais | Traenáil & Forbairt | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Traenáil & Forbairt

Folúntais

Déantar gach folúntas i TG4 a fhógairt ar an leathanach tg4.ie/foluntais.


 
Celtic Media Festival

Taithí Oibre 7 mí (Nollaig 2019 – Meitheamh 2020)

Comhordaitheoir le Féile na Meán Ceilteach

(lonnaithe i nGlaschú, in Albain)

 
Cuirfidh Féile na Meán Ceilteach fáilte roimh iarratais le 7 mí a chaitheamh ag obair le foireann na Féile faoi scéim Taithí Oibre.
Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na Féile i nGlaschú, in Albain. Beidh roinnt taistil i gceist sa ról. Is i Quimper na Fraince a bheidh Féile na Meán Ceilteach i mí Mheitheamh 2020.
 
Is deis iontach atá anseo do dhuine ar spéis leis dul i mbun oibre i réimse na Poiblíochta, Eagrú Ócáidí nó Cumarsáide. Gheobhaidh an té a cheapfar taithí phraiticiúil ag eagrú Féile idirnáisiúnta na Meán Ceilteach; agus tríd an obair cuirfidh sé / sí eolas ar obair Chraoltóirí, Léiritheoirí agus lucht meán in Éirinn agus ar fuaid na tíortha Ceilteacha uile.
Duine eagraithe a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige atá á lorg.
 
Is faoi scáth TG4 agus Údarás na Gaeltachta a chuirfear an tréimhse taithí oibre ar fáil; agus beidh gné oiliúna i gceist léi freisin.

Bheadh an taithí seo an-oiriúnach do dhuine ón Ghaeltacht a bhfuil Gaeilge líofa aige. Bheadh cumas Fraincise ina bhuntáiste freisin (ach níl sé riachtanach).

Íocfar tuarastal leis an treimhse Taithí Oibre seo.
 
Seol CV mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie
Roimh 5pm an Luan an 7 Deireadh Fómhair.
 
Eolas ar an bhféile le fáil anseo: http://www.celticmediafestival.co.uk/
 
 
Le tacaíocht ó:

 
Féile na Meán Ceilteach – Socrúchán Oibre…..Íoslódáil Sonraí Anseo
 
 


Chomh maith leis sin, bíonn na folúntais reatha le feiceáil ar láithreáin ghréasáin ar nós:
 
Peig.ie   

Tuairisc.ie   

UnaG.ie   
 
 
IFTN.ie   
 
 
ILBF.ie   
 

Fógraíocht