Scéalaithe Físe / Mojo | Traenáil & Forbairt | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Traenáil & Forbairt

Scéalaithe Físe / Mojo

 
Is deis iontach atá in obair na Scéalaithe Físe (Mojo) do dhaoine atá ag tosú amach sa ghnó chun cur lena gcuid taithí.
Bain triail as ábhar gearrfhoirme a chruthú do na hardáin sóisialta, Molscéal agus Bloc.

Má tá cumas scéalaíochta ionat agus fonn ort a bheith ag obair in earnáil na meán, is tús maith é seo chun cur le do phortfóilió.
Féach ar an gcineál ábhar atá BBC Three, Vice Media, BBC the Social agus eile a chruthú chun tú féin a spreagadh…

Cé hiad na Scéalaithe Físe?
Daoine atá ábalta scéalta a chruthú agus a chur in eagar, trí úsáid a bhaint as fóin phóca, lena bhfoilsiú ar ardáin shóisialta TG4, Molscéal agus BLOC.

Fáiltíonn muid go háirithe roimh:

  • mionscéalta faisnéise
  • mionscéalta siamsaíochta
  • mionscéalta drámaíochta nó grinn

Íocfaimid as aon scéal atá oiriúnach agus a fhoilsímid ar na hardáin shóisialta atá againn.
Má tá tacaíocht ag teastáil uait chun scileanna MOJO a fhoghlaim, déan teagmháil linn.
 

CÉ NA CINEÁLACHA SCÉALTA ATÁ AG TEASTÁIL?

MOLSCÉAL
Is ar an gcroí lucht féachana, iad siúd arb í an Ghaeilge a ngnáth-theanga labhartha atá acu, atá scéalta Molscéal dírithe.
Táimid ag lorg: Scéalta pobail a thugann léargas ar ócáid nó ar imeacht phobail nó a léiríonn gné ar leith den saol Gaelach / Gaeltachta.
Tuilleadh eolais: deirdre.ni.choistin@tg4.ie
 
BLOC
Tá BLOC dírithe ar lucht féachana 18 – 34 bliain, an t-aos atá ‘ faoi bhláth’
Scéalta físiúla atá uainn, a thugann léargas ar shaol agus ar shainspéiseanna daoine óga agus iad ag tosú amach agus ag baint súp as an saol.
Tuilleadh eolais: caroline.ni.dhubhchoin@tg4.ie

Fógraíocht