TG4 | Commissioning | Commissioning | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< back to TG4.ie

Commissioning

 

2020 Deadlines

TG4 Foghlaim – Ábhar Oideachasúil do Dhaltaí Iar-Bhunscoile 9th October, 2020
POTA BREISE 9th October, 2020
Molscéal 16th October, 2020
Glúin Nua 2020: TG4 Short Form Content 13th November, 2020
Call Out for Drama Development for Under 35’s 30th November, 2020

 


 

TG4 Foghlaim

ÁBHAR OIDEACHASÚIL do DHALTAÍ IAR-BHUNSCOILE

Clár Teilifíse / Míreanna ar Líne.

Cuireann TG4 fáilte roimh chomhlachtaí léirithe a bheadh in ann léiriú a dhéanamh ar ábhar a bheadh mar thacaíocht do dhaltaí iar-bhunscoile, go mórmhór iad siúd atá i mbun scrúduithe Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí don scoilbhliain acadúil 2020/21.

Tá roinnt ábhar tacaíochta ar fáil do lucht Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí cheana féin ar shuíomh TG4 Foghlaim, ina measc léirithe físe ar dhánta na hArdteiste, próifílí ar fhilí, naisc chuig Gearrscannáin agus míreanna ó chláir TG4 ar a bhfuil ceachtanna bunaithe orthu. (TG4.ie/Foghlaim). Ba mhaith linn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ábhar don scoilbhliain romhainn amach.

Cuireann muid fáílte roimh mholtaí d’ábhar oiriúnach ó chomhlachtaí léirithe a mbeadh suim acu tabhairt faoina leithéid. Bheadh súil le stíl léiriú a bheadh tarraingteach, mealltach don lucht féáchana 14 – 18 bliana, ach a mbeadh bunús láidir oideachasúil leis.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

POTA BREISE OLLSOLÁTHAIR:

€400,000 sa bhliain ar feadh ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Phóta Ollsoláthair sa bhreis i gceann de na réimsí seo a leanas: Ceol Traidisiúnta, Siamsaíocht Náisiúnta, Faisnéis Náisiúnta nó Faisnéis Staire.

Táthar ag súil go mbeidh conradh léirithe an ollsoláthair seo sínithe faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 2020. Mairfidh an conradh ollsoláthair ar feadh tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ag cur na gclár ar fáil ó Shamhradh 2021 ar aghaidh ach is féidir cláir a chur ar fáil roimhe sin.

Seo a leanas na critéir le haghaidh cinneadh eagarthóireachta don bhabhta coimisiúnaithe ollsoláthair seo:

  • Caighdeán, cruthaitheacht agus breisíocht an ollsoláthair do chlársceideal TG4
  • Oiriúint eagarthóireachta do riachtanais agus do shealanna sceidil TG4
  • Costas in aghaidh na huaire
  • Taithí ar léiriúchán teilifíse
  • Taithí ar shuim an lucht féachana náisiúnta a spreagadh maidir le hábhar ar na meáin éagsúla
  • Struchtúr láidir gnó ag an gcomhlacht
  • Polasaí ag an gcomhlacht chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt
  • Cultúr sa chomhlacht i bhfabhar cómhaoinithe agus comhléirithe

Meastar nach gcaithfidh TG4 níos mó ná €400,000 in aghaidh na bliana ar an ollsoláthar coimisiúnaithe seo. Roghnófar an t- iarratas is fearr i seánra amháin as na cheithre seanrá cláir seo ar leanas:
1. Siamsaíocht Cheoil Thraidisiúnta, 2. Siamsaíocht Fhíorasach, 3. Fíorasach Náisiúnta, 4. Fíorasach Náisiúnta Staire.

 
Further Information…Click Here…
 


 

LÉIRIÚ ÁBHAIR do MOLSCÉAL i gConamara agus Baile Átha Cliath

I bhFómhar na bliana 2018, chuir TG4 tús le dhá bhranda nua Neamhlíníoch, Molscéal, ag díriú ar croí phobal na Gaeilge agus Bloc, ag díriú ar árdán a thabhairt don lucht féachana óg faoi bhun 25 bliana.

Cuireann TG4 fáilte roimh comhlachtaí Léirithe nó léiritheoirí a bheadh in ann cúram Léiriúcháin a dhéanamh do ábhar a chruthú a bheadh mar chranntaca do na h-árdáin seo i gConamara agus Baile Átha Cliath.

Spriocdháta: Dé hAoine 16ú Deireadh Fómhair ag a 4pm
 
Further Information…Click Here…
 


 

Glúin Nua 2020: TG4 Short Form Content

TG4 want to commission a slate of fresh, innovative and entertaining short-form content to appeal to an au-dience in the 16-34 age bracket, with a particular focus on the under 25’s. This high quality, digital-first con-tent will be created primarily for TG4’s online platforms (TG4 Player, YouTube, IGTV etc.) as well as receiving a subsequent linear broadcast where relevant.

Under the steer and mentorship of experienced production companies, we want to develop a new genera-tion of original and innovative storytellers to drive and author this content. We are looking for new writing, directing and on-screen talent that can provide a fresh perspective, originating contemporary content that reflects the interests and life experiences of this diverse Irish generation.

Deadline: Friday 13 November
 
Further Information…Click Here…

 


 

Drama Development for Under 35’s

Bold, ambitious, character-based drama series

TG4 and Screen Ireland would like to develop five new, contemporary, original, character-based drama series which will appeal to audiences under 35yrs. Ideas pitched should be ambitious, bold, creative entertaining and reflective of society, providing a fresh perspective to engage and enthuse a new diverse generation of drama lovers on TG4.

We are looking for drama series of between 4-8 episodes of 25 minutes, but we will also consider ideas that merit a longer duration. Series pitched should work naturally in the Irish language, appealing primarily to those who speak Irish regularly but with the ability to attract a wider national and International audience with its tone, humour, relevance, and stylistic approach.

Deadline for applications: 30th of November 2020

 
Further Information…Click Here…
 

 


Register your Company or Upload your Application

You can [ Register your Company ] and/or [ Upload your Application ] using TG4 e-commissioning from here.