Skip to main content
< back to TG4.ie

Commissioning

 

2021 Deadlines

BABHTA COIMISÚNAITHE OLLSOLÁTHAIR GINEARÁLTA 13th April, 2021
BABHTA COIMISIÚNAITHE – Earrach 2021 17th May 2021

 


 

BABHTA COIMISÚNAITHE OLLSOLÁTHAIR GINEARÁLTA

Táthar ag súil go dtosóidh na conarthaí ollsoláthair i mí Iúil 2021 ach is féidir go dtosóidh siad níos luaithe nó níos déanaí in 2021. Ní gá gur dátaí beachta do gach bliain ó thaobh thús agus dheireadh na gconarthaí atá luaite san iarratas ach tá plean léiriúcháin agus dátaí léiriúcháin ag teastáil do Bhliain 1. Go ginearálta mairfidh na conarthaí ollsoláthair 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ar sheachadadh na gclár i mí na Samhna 2021 ar aghaidh ach is féidir cláracha a sheachadadh roimhe sin.

Sprioc-am d’iarratais ollsoláthair – Dé Máirt an 13 Aibreáin @ 5.00pm
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

BABHTA COIMISIÚNAITHE – Earrach 2021

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léiriúcháin neamhspleách chun cláracha aonair agus/nó sraitheanna a sholáthar do chlársceideal TG4 faoi na réimsí atá sonraithe thíos. Fáilteofar roimh smaointí do chláracha atá tráthúil agus a bheidh ina seoda sa sceideal mar aon le cláracha / sraitheanna nach dtagann faoi mholtaí ollsoláthair.

De réir mar atá tírdhreach na craoltóireachta ag éirí níos scoilte, tá aitheantas bainte amach ag TG4 as nuálaíocht, físiúlacht, cruthaíocht agus thar rud ar bith eile láidreacht na scéalaíochta atá mar bhunús gach réimse cláir. Tá súil ag TG4 oibriú i gcomhpháirt leis na léiritheoirí agus na cruthaitheoirí teilifíse is fearr dá bhfuil ann chun go mbeidh muintir na hÉireann ag cruthú scéalta atá gaelach, eisíoch agus fisiúil do mhuintir na hÉireann. Is deis í seo do léiritheoirí nach bhfuil sé i gceist acu iarratas a dhéanamh ar ollsoláthar léirithe a bheith lárnach sa chomhpháirtíocht seo ar shraitheanna / cláracha aonair amháin.

5pm Dé Luain an 17 Bealtaine 2021 an sprioc-am d’iarratais chuig TG4
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

Seirbhísí Fotheideal TG4

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ó chomhlachtaí cáilithe chun na seirbhísí seo a leanas a sholáthar do thréimhse trí bliana ó thús mhí Bealtaine 2021. Tá sé aicme i gceist:

A: Fotheidil dóibh sin ar bheagán Gaeilge

B: Fotheidil do dhaoine a bhfuil lagú éisteachta ag dul dóibh

C: Fotheidil ar chraoltaí beo

D: Fotheidil i nGaeilge agus i mBéarla araon

E: Fotheidil i nGaeilge d’fhoghlaimeoirí

F: Fotheidil i nGaeilge &/nó i mBéarla d’ábhar neamhlíneach

Mar chabhair d’iarrthóirí, beidh fáil, ach é a iarraidh, ar mheastachán den líon uaireanta an chloig agus aicmí clár do gach aicme A-F.

Ní gá gur ionann an meastachán sin agus an líon uaireanta a bheidh i gceist in aon chonradh a thairgfí de thoradh na tairisceana seo.

Iarrtar ar chomhlachtaí ar suim leo an tseirbhís seo, an soláthar iomlán nó aon chuid de agus atá in ann a chruthú go bhfuil an scil agus an tsaintaithí acu lena dhéanamh, iarratais i scríbhinn a sholáthar. Ní foláir buiséad ina sonraítear miondealú ar an gcostas san uair an chloig a chur ar fáil mar chuid den iarratas mar aon le sonraí ar aon lascaine a bheadh ar fáil de réir ollsoláthair.

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach, tráth nach déanaí ná 6pm Dé Luain, an 26 Aibreán 2021.

Tuilleadh eolas ar fáil …Anseo…

 


Register your Company or Upload your Application

You can [ Register your Company ] and/or [ Upload your Application ] using TG4 e-commissioning from here.
 


 

Físeán Traenáil Albert