TG4 | Commissioning | Commissioning | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< back to TG4.ie

Commissioning

 

2020 Deadlines

ILBF/BBC/TG4 Development Scheme for Drama Series 10th July, 2020
Léiriú Ábhair do Molscéal 24th July, 2020
Léiriú Ábhair do BLOC 24th July, 2020
TG4 Foghlaim – Ábhar Oideachasúil do Dhaltaí Iar-Bhunscoile 10th August, 2020
Cine4 (Babhta 5) 31st July, 2020
POTA BREISE 9th October, 2020
Glúin Nua 2020 18th September, 2020

 


 

ILBF/BBC/TG4 Development Scheme for Drama Series

The Irish Language Broadcast Fund, TG4 and BBC Gaeilge are running a drama development scheme and are looking for applications from production companies who have relevant experience in the development and production of drama and who can develop and provide training to new talent.

The aims of this scheme are:

  • To develop 4-6 Irish language writers who do not have experience writing for screen.
  • To develop a new drama series.

We are looking for applications for a series with a strong sense of drama/storytelling as well as imaginative visuals. We are seeking a contemporary and light series with a wide audience appeal similar to ‘Derry Girls’, ‘Fleabag’, ‘Catastrophe’, ‘The Young Offenders’ & ‘This Way Up’.

We are also looking for a development plan for 4-6 new Irish language writers who may have some writing experience but who have not written drama for screen before. A plan should be provided detailing how these writers will be found along with the support and training they will give them to ensure that they will be able to write a draft script for at least one episode of the television drama. This training and development should be provided through the medium of Irish as much as is possible.

Deadline: July 10th, 5pm. Decisions will be announced before the end of July.

Please read the GUIDELINES for more information about the application and eligibility.

For further information, contact:
maire.ni.chonlain@tg4.ie
or
deirbhile.ni.churraighin@tg4.ie

 


 

LÉIRIÚ ÁBHAIR do MOLSCÉAL

Fáiltítear roimh chomhlachtaí atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta, a mbeadh ar a gcumas scéalta físe áitiúla ó chroí phobal na Gaeltachta a sholáthair ar bhonn seachtainiúil a bheadh curtha in oiriúint do árdáin ar line Mholscéal. Is comhlachtaí atá á lorg a bhfuil grinn thuiscint acu ar Chroí Phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge, agus a bhfuil Foireann faoina gcúram atá in ann pacáistí a chruthú ar mhúnla scéalaí físe nó iriseoir físe.

Bheadh súil le soláthar scéalta reatha ó cheantair Gaeltachta (thart ar 5 scéal sa t-seachtain) – Bheadh scéalta ag teacht ó gach ceantar Gaeltachta agus clúdach leathan a thabhairt do na pobail éagsúla. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith.

Bheadh luach thart ar €150,000 sa bhliain leis an gconradh seo agus d’fhéafaí é a bhronnadh ar chomhlacht amháin aonarach nó ar chúpla comhlacht atá scaipithe i gceantair éagsúla. Bheadh cearta saoil treas ardán TG4 ag ábhar faoi bhranda Molscéal.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

LÉIRIÚ ÁBHAIR do BLOC

Fáiltítear roimh chomhlacht a bhfuil tuiscint ghrinn acu ar an Lucht Féachana idir 16 bliana agus 25 bliana, agus atá ag feidhmiú go gníomhach ar na hÁrdáin Soisialta. Bheafaí ag iarraidh ar an gcomhlacht léirithe Vlag-adóirí a aimsiú agus a bhainistiú a bheadh ionadaíoch ar Lucht féachana 16 – 25 bliana d’aois agus a d’fhéadfadh ábhar a chruthú do árdáin feiliúnacha.

Bheadh súil le soláthar reatha Scéalta (thart ar 5 scéal sa t-seachtain) – agus ba cheart go dtabharfadh na Scéalta sin spléachadh ar ghlórtha agus aghaidheanna nua – Gaeil óga ó gach cairn den tír . Bheadh súil le ábhar agus árdáin BLOC a bheith mar lárphointe féachana do phobal Gaeil óga na tíre. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith.

Bheadh luach thar tar €150,000 sa bhliain leis an gconradh seo agus d’fheicfeaí go mbronnfaí an conradh ar aon chomhlacht amháin. Bheadh cearta saoil treas ardán TG4 ag ábhar faoi bhranda Bloc.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

TG4 Foghlaim

ÁBHAR OIDEACHASÚIL do DHALTAÍ IAR-BHUNSCOILE

Clár Teilifíse / Míreanna ar Líne.

Cuireann TG4 fáilte roimh chomhlachtaí léirithe a bheadh in ann léiriú a dhéanamh ar ábhar a bheadh mar thacaíocht do dhaltaí iar-bhunscoile, go mórmhór iad siúd atá i mbun scrúduithe Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí don scoilbhliain acadúil 2020/21.

Tá roinnt ábhar tacaíochta ar fáil do lucht Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí cheana féin ar shuíomh TG4 Foghlaim, ina measc léirithe físe ar dhánta na hArdteiste, próifílí ar fhilí, naisc chuig Gearrscannáin agus míreanna ó chláir TG4 ar a bhfuil ceachtanna bunaithe orthu. (TG4.ie/Foghlaim). Ba mhaith linn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ábhar don scoilbhliain romhainn amach.

Cuireann muid fáílte roimh mholtaí d’ábhar oiriúnach ó chomhlachtaí léirithe a mbeadh suim acu tabhairt faoina leithéid. Bheadh súil le stíl léiriú a bheadh tarraingteach, mealltach don lucht féáchana 14 – 18 bliana, ach a mbeadh bunús láidir oideachasúil leis.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

Cine4 (Babhta 5)

Scéim Forbartha do scannáin fhada drámaíochta I nGaeilge

Tá an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.
Tá mar aidhm ag Scéim Cine4 scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe a spreagadh. Caithfear a léiriú san iarratas gur scannán é a bheadh tarraingteach don lucht féachana Gaeilge, lucht féachana Éireannach agus lucht féachana idirnáisiúnta. Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim tréimhse ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna sula gcraolfar ar TG4 iad.
 
Further Information…Click Here…
 


 

POTA BREISE OLLSOLÁTHAIR:

€400,000 sa bhliain ar feadh ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Phóta Ollsoláthair sa bhreis i gceann de na réimsí seo a leanas: Ceol Traidisiúnta, Siamsaíocht Náisiúnta, Faisnéis Náisiúnta nó Faisnéis Staire.

Táthar ag súil go mbeidh conradh léirithe an ollsoláthair seo sínithe faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 2020. Mairfidh an conradh ollsoláthair ar feadh tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ag cur na gclár ar fáil ó Shamhradh 2021 ar aghaidh ach is féidir cláir a chur ar fáil roimhe sin.

Seo a leanas na critéir le haghaidh cinneadh eagarthóireachta don bhabhta coimisiúnaithe ollsoláthair seo:

  • Caighdeán, cruthaitheacht agus breisíocht an ollsoláthair do chlársceideal TG4
  • Oiriúint eagarthóireachta do riachtanais agus do shealanna sceidil TG4
  • Costas in aghaidh na huaire
  • Taithí ar léiriúchán teilifíse
  • Taithí ar shuim an lucht féachana náisiúnta a spreagadh maidir le hábhar ar na meáin éagsúla
  • Struchtúr láidir gnó ag an gcomhlacht
  • Polasaí ag an gcomhlacht chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt
  • Cultúr sa chomhlacht i bhfabhar cómhaoinithe agus comhléirithe

Meastar nach gcaithfidh TG4 níos mó ná €400,000 in aghaidh na bliana ar an ollsoláthar coimisiúnaithe seo. Roghnófar an t- iarratas is fearr i seánra amháin as na cheithre seanrá cláir seo ar leanas:
1. Siamsaíocht Cheoil Thraidisiúnta, 2. Siamsaíocht Fhíorasach, 3. Fíorasach Náisiúnta, 4. Fíorasach Náisiúnta Staire.

 
Further Information…Click Here…
 


 

GLÚIN NUA 2020: TG4 Short Form Content

TG4 want to commission a slate of fresh, innovative and entertaining short-form content to appeal to an audience in the 16-34 age bracket, with a particular focus on the under 25’s. This high quality, digital-first content will be created primarily for TG4’s online platforms (TG4 Player, YouTube, IGTV etc.) as well as receiving a subsequent linear broadcast where relevant.

Under the steer and mentorship of experienced production companies, we want to develop a new generation of original and innovative storytellers to drive and author this content. We are looking for new writing, directing and on-screen talent that can provide a fresh perspective, originating contemporary content that reflects the interests and life experiences of this diverse Irish generation.

All proposals must be submitted through an established production company and uploaded to TG4’s e-commissioning system by Friday, 18th September 2020.

 
Further Information…Click Here…
 


 

Register your Company or Upload your Application

You can [ Register your Company ] and/or [ Upload your Application ] using TG4 e-commissioning from here.