Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2021

Molscéal & Oireachtas na Gaeilge Roimh Dé Luain 9ú Lúnasa
LÉIRIÚ ÁBHAR do MOLSCÉAL Roimh Dé hAoine 13ú Lúnasa
Gradam Ceoil TG4 – Ollsoláthar Léirithe ceithre bliana Roimh Dé hAoine 29ú Deireadh Fómhair

 


Molscéal & Oireachtas na Gaeilge

Cuireann TG4 fáilte roimh iarratais ón earnáil léiriúcháin neamhspleách chun sraith de mhíreanna a sholáthar do na hardáin neamhlíneacha atá ag MOLSCÉAL le craoladh le linn seachtain an Oireachtais ag deireadh Mí Dheireadh Fómhair.

Tá iarratais á lorg ó chomhlachtaí chun 10 mír nó níos mó a léiriú a thabharfaidh blaiseadh den Oireachtas do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta go fíorúil toisc nach féidir teacht le chéile i gCill Airne i 2021 de bharr srianta Covid-19. I measc na míreanna atá á lorg, tá lúibíní, sceitseanna, agallamh beirte nua-chumtha, míreanna le h-óige an Oireachtais, pearsain an Oireachtais, agus míreanna bunaithe ar dhamhsa atá cóirithe do na meáin shoisialta chomh maith le smaointe do mhíreanna eile atá dírithe ar phobal na Gaeilge ar líne a fhreastlaíonn ar an Oireachtas.

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain 9ú Lúnasa.

Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin http://update.tg4.ie/ecomm/login.php , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Molscéal & Oireachtas na Gaeilge’’, ón roghchlár anuas.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 
 
 


LÉIRIÚ ÁBHAR do MOLSCÉAL

I bhFómhar na bliana 2018, chuir TG4 tús leis an mbranda nua Neamhlíneach, MOLSCÉAL, atá dírithe ar phobal na Gaeilge agus Gaeltachta.

Tá rath ar MOLSCÉAL ó shin agus bíonn nach mór dhá mhilliún amharc físe ar fhíseáin MOLSCÉAL in aghaidh na bliana ar na meáin shóisialta.

Cuireann TG4 fáilte roimh comhlachtaí léirithe a bheadh in ann cúram léiriúcháin a dhéanamh do scéalta físe a chruthú ar bhonn rialta a bheadh mar chranntaca do Molscéal sna ceantair Ghaeltachta Conamara, An Rinn, Maigh Eo, Dún na nGall, Tuaisceart Éireann, Ráth Chairn agus Baile Átha Cliath.
Is féidir breis eolais a dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh le TG4 via Lís Ní Dhálaigh nó Deirdre Ní Choistín.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 
 
 


Gradam Ceoil TG4 – Ollsoláthar Léirithe ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Ghradam Ceoil TG4 a léiriú agus a chraoladh beo ar feadh ceithre bliana – 2022, 2023, 2024, 2025.

Is é Gradam Ceoil TG4 buaic-chlár ceoil agus ealaíne na seirbhíse agus tá sé ar cheann de na hócáidí is mó i bhféilire an cheoil traidisiúnta. Le béim ar an siamsaíocht, meallann Gradam Ceoil TG4 lucht féachana leathan, náisiúnta. Beidh Gradam Ceoil bliain is fiche cúig bliana ar an bhfód i 2022. Aitheantas atá sna Gradaim do scoth an cheoil agus na hamhránaíochta i sé chatagóir. Go dtí seo i stair na nGradam, ba cheolchoirm mhór a bhí i gceist a chraoltaí beo ó ionad ina mbíodh lucht féachana mór i láthair. Táimid ag súil go dtiocfaidh fás air sna ceithre bliana atá amach romhainn le bheith ina imeacht ilmheánach le go mbeadh sé mealltach do gach aoisghrúpa agus do lucht féachana leathan lasmuigh don chroí-lucht féachana do cheol traidisiúnta ar TG4.

Beidh an ceol i gcroílár na hócáide i gcónaí, agus ba cheart béim a chur ar an siamsaíocht agus ar an gcruthaíocht. Ainmneofar buaiteoirí an sé réimse go neamhspleách ón léiriú. Cuirtear fáilte roimh mholtaí i dtaobh gnéithe digiteacha a áireamh sa léiriú a dhéanfadh sainiúlacht agus úireacht gach duine den seisear a thaispeáint go físiúil ar an scáileán ar bhealach atá spleodrach agus nuálach.

Ba cheart iarratais a sheoladh ar chóras eCoimisiún TG4 https://ecomm.tg4.ie tríd an rogha ‘Gradam Ceoil TG4 2022’ faoin Aoine, 29 Deireadh Fómhair 2021.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 
 
 


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.
 


 

Físeán Traenáil Albert