Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2021

BABHTA COIMISÚNAITHE OLLSOLÁTHAIR GINEARÁLTA Dé Máirt, 22 Meitheamh 2021
ilDÁNA 2021 / 2022 Dé hAoine, 25 Meitheamh 2021
BABHTA COIMISIÚNAITHE DON CHISTE CRAOLTÓIREACHTA GAEILGE (ILBF), Fómhar 2021 Dé Luain, 28 Meitheamh 2021

 


 

BABHTA COIMISÚNAITHE OLLSOLÁTHAIR GINEARÁLTA

Táthar ag súil go dtosóidh na conarthaí ollsoláthair ó mhí Iúil 2021 ach is féidir go dtosóidh siad níos luaithe nó níos déanaí i 2021. Ní gá gur dátaí beachta do gach bhliain ó thaobh thús agus do dheireadh na gconarthaí atá luaite san iarratas ach tá plean léiriúcháin agus dátaí léiriúcháin ag teastáil do Bliain 1. Go ginearálta mairfidh na conarthaí ollsoláthair tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ar sheachadadh na gclár ó Samhain 2021 ar aghaidh ach is féidir cláracha a sheachadadh roimhe sin.

Sprioc-am d’ iarratais ollsoláthair – Dé Máirt, 22 Meitheamh @ 5.00pm
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

ilDÁNA 2021 / 2022

Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua den scéim faisnéise ealaíon, ilDÁNA a fhógairt.

Scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fad scannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.

Mar chuid den séasúr seo, ba mhaith linn suas le dhá fhad scannán shuntasacha faisnéise, le buiséad suas le €120,000 an ceann a mhaoiniú. Tabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don infhiosaitheacht agus ilchineálacht sna healaíona le rannpháirtíocht nua agus glórtha nach gcloistear go minic.

Fáilteofar roimh iarratais ina bhfiosraítear réimse ar bith ealaíne nó cleachtas ealaíne.

Ní mór iarratais a dhéanamh ar chóras E coimisiúnaithe ar líne TG4 tráth nach déanaí ná 5pm Dé hAoine, an 25 Meitheamh 2021

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

BABHTA COIMISIÚNAITHE DON CHISTE CRAOLTÓIREACHTA GAEILGE (ILBF), Fómhar 2021

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léiriúcháin neamhspleách chun cláir aonair agus/nó sraitheanna a sholáthar dúinn.

Critéir nach mór a bheith i d’iarratas chuig TG4:

Sa bhabhta coimisiúnaithe seo roghnófar tograí le cur ar aghaidh lena mbreithniú do thacaíocht faoin chéad bhabhta eile de Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF). Ná cuir ar aghaidh ach tionscadail atá incháilithe faoi an scéim.

Ba chóir gach iarratas ar choimisiún a theacht chugainn tríd an gcóras ríomh-choimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad mar cheangaltán excel. Ní dhéanfar iarratas a mheas nach bhfuil buiséad leis.

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain 28ú Meitheamh, 2021.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.
 


 

Físeán Traenáil Albert