TG4 | Coimisiúnú | Coimisiúin | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2021

BABHTA COIMISÚNAITHE OLLSOLÁTHAIR GINEARÁLTA 12ú Aibreáin 2021
BABHTA COIMISIÚNAITHE – Earrach 2021 17ú Bealtaine 2021

 


 

BABHTA COIMISÚNAITHE OLLSOLÁTHAIR GINEARÁLTA

Táthar ag súil go dtosóidh na conarthaí ollsoláthair i mí Iúil 2021 ach is féidir go dtosóidh siad níos luaithe nó níos déanaí in 2021. Ní gá gur dátaí beachta do gach bliain ó thaobh thús agus dheireadh na gconarthaí atá luaite san iarratas ach tá plean léiriúcháin agus dátaí léiriúcháin ag teastáil do Bhliain 1. Go ginearálta mairfidh na conarthaí ollsoláthair 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ar sheachadadh na gclár i mí na Samhna 2021 ar aghaidh ach is féidir cláracha a sheachadadh roimhe sin.

Sprioc-am d’iarratais ollsoláthair – Dé Luain an 12 Aibreáin @ 5.00pm
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

BABHTA COIMISIÚNAITHE – Earrach 2021

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léiriúcháin neamhspleách chun cláracha aonair agus/nó sraitheanna a sholáthar do chlársceideal TG4 faoi na réimsí atá sonraithe thíos. Fáilteofar roimh smaointí do chláracha atá tráthúil agus a bheidh ina seoda sa sceideal mar aon le cláracha / sraitheanna nach dtagann faoi mholtaí ollsoláthair.

De réir mar atá tírdhreach na craoltóireachta ag éirí níos scoilte, tá aitheantas bainte amach ag TG4 as nuálaíocht, físiúlacht, cruthaíocht agus thar rud ar bith eile láidreacht na scéalaíochta atá mar bhunús gach réimse cláir. Tá súil ag TG4 oibriú i gcomhpháirt leis na léiritheoirí agus na cruthaitheoirí teilifíse is fearr dá bhfuil ann chun go mbeidh muintir na hÉireann ag cruthú scéalta atá gaelach, eisíoch agus fisiúil do mhuintir na hÉireann. Is deis í seo do léiritheoirí nach bhfuil sé i gceist acu iarratas a dhéanamh ar ollsoláthar léirithe a bheith lárnach sa chomhpháirtíocht seo ar shraitheanna / cláracha aonair amháin.

5pm Dé Luain an 17 Bealtaine 2021 an sprioc-am d’iarratais chuig TG4
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 

 

 


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.
 


 

Físeán Traenáil Albert