TG4 | Coimisiúnú | Coimisiúin | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2020

An Fleadh Fhíorúil – Léiriúchán Teoranta 5pm Dé hAoine 5 Meitheamh 2020
Scéim Forbartha ILBF/BBC/TG4 ar Shraith Drámaíochta 10ú Iúil, 2020
Cine4 (Babhta 5) 31ú Iúil, 2020
POTA BREISE 31ú Iúil, 2020

 


 

TAIRISCINT AR LÉIRIÚCHÁN TEORANTA DO TG4

AN FLEADH FHÍORÚIL TG4 2020

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais chun ábhar a léiriú faoin teideal oibre ‘An Fleadh fhíorúil’ ina dtaispeánfar ceoltóirí Fhleadh Cheoil na hÉireann ar ardáin ar líne TG4 faoi dheireadh an tsamhraidh 2020.
Is fíor an seanfhocal ‘múineann gá seift’ agus cruthófar an ‘Fleadh Fhíorúil’ mar árdán ar líne a chur ar fáil chun cumas ceoil, an spleodar, an comhluadar, agus gliondar an cheoil a léiriú agus a cheiliúradh – tionól ar líne a bheidh ann in áit an tionól mór idirnáisiúnta Fleadh Cheoil na hÉireann i mbliana.
Díreofar ar an ardán seo ar phobail Chomhaltas agus ar dhaoine a bhíonn ag freastal ar an bhFleadh agus freisin ar lucht spéise an cheoil thraidisiúnta ar fud an domhain.

Beidh ealaíontóirí óga agus ceoltóirí seanbhunaithe páirteach i gceolchoirmeacha, i míreanna comhar cheoil agus i dtaispeántais bheo arna léiriú go digiteach. Iarrfar ar chraobhacha de Chomhaltas an chuid is fearr acu a chur i láthair ar bhealach nuálach. Beidh ceoltóirí ag ceol astu féin in áit chomórtais Fhleadh Cheoil. Iarrfar ar theaghlaigh, daoine a bhuaigh comórtais sna blianta atá imithe, ceoltóirí aonair, bannaí céilí agus ar gach duine a bheith páirteach i bhformáid atá siamsúil, nuálach agus uile chuimsitheach a cheapfar mar bhanc ábhar digiteach ar dtús.

D’fhéadfadh an fleadh fíorúil a bheith fréamhaithe i gcraobhacha Chomhaltas Ceoltóirí Éireann de réir struchtúr agus leagan amach Fhéilire Fhleadh Cheoil (ó na babhtaí réigiúnacha go dtí Fleadh Cheoil na hÉireann) agus d’fhéadfaí tarraingt ar bhuaicphointí eile freisin i bhféilire an cheoil thraidisiúnta feadh an tsamhraidh.

Áireofar freisin ceoltóirí uirlise aonair, grúpaí, bannaí céilí, Scoil Éigse, amhráin agus damhsa.

Beidh faighteoirí na nGradam Ceoil maraon le pearsain ó chláracha ceoil eile TG4 san áireamh.

Beidh gach aois ghrúpa san áireamh.

Ardán a bheidh sa ‘Fleadh Fhíorúil’ d’ábhar a ghinfidh an t-úsáideoir chomh maith le hábhar gairmiúil arna scannánú de réir na srianta reatha sláinte.

Beidh ceoltóirí atá ina gcónaí thar lear freisin páirteach sa spraoi.

Ba chóir úsáid a bhaint as míreanna cartlainne chun comhráití ar líne a thosú agus scannánú ar thaibhrithe i gcomhar a spreagadh.

Beidh siamsaíocht agus cuideachta i gcroílár gach ábhair.

Beidh an ‘An Fleadh Fhíorúil’ dhátheangach agus beidh feidhm le comhionannas inscne.

Moltar an t-eolas seo a leanas a bheith mar chuid den iarratas:

 • Achoimre ar an gcoincheap lena n-áirítear formáid, cur i láthair, tallann agus gnéithe físiúla chomh maith le idirghníomhaíocht.
 • Plean léiriúcháin ó thús go deireadh.
 • Achoimre ar na daoine agus a dtaithí sa réimse digiteach agus/nó léiriúchán ceoil thraidisiúnta
 • Cur síos ar an gcur chuige i leith taibhiú, ceol i gcomhar agus úsáid a bhaint as ábhar cartlainne.

Tabhair ar aird: Déanfar fad an ábhair, costais agus buiséid léiriúcháin a phlé agus a chomhaontú níos faide anonn de réir na coincheapa.

Iarratais le bheith faoi bhráid TG4 faoin Aoine, 5 Meitheamh 2020.

Tuilleadh eolais:
Tá tuilleadh eolais le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig proinsias.ni.ghrainne@tg4.ie

 


 

Scéim Forbartha ILBF/BBC/TG4 ar Shraith Drámaíochta

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge, TG4 agus BBC Gaeilge ag reachtáil scéim forbartha drámaíochta agus táimid ag lorg iarratais ó chomhlachtaí físe leis an taithí cuí i bhforbairt agus i léiriú drámaíochta agus i dtaobh oiliúint a chuir ar fáil/talann úr a fhorbairt.

Is iad aidhmeanna na scéime seo ná:

 • 4-6 scríbhneoirí Gaeilge nach bhfuil taithí acu ar scríobh don scáileáin a fhorbairt.
 • Sraith drámaíochta úr a fhorbairt.

Táimid ag lorg iarratais do shraith ina bhfuil drámaíocht/scéalaíocht láidir agus samhlaíocht fhísiúil. Sraith comhaimseartha, éadrom a bheith tarraingteach do lucht féachana leathan atá á lorg, macasamhail ‘Derry Girls’, ‘Fleabag’, ‘Catastrophe’ ‘The Young Offenders’ & ‘This Way Up’.

Táimid fosta ag lorg plean forbartha le 4-6 scríbhneoirí Gaeilge nár scríobh drámaíocht don scáileáin roimhe ach a bhfuil taithí scríbhneoireachta de shaghas éigin acu. Ba chóir go mbeadh cur síos mion sa phlean seo ar aimsiú na scríbhneoirí agus an chinéal oiliúint agus tacaíocht a bheith curtha ar fáil ionas go mbeidh siad in inmhe dréacht scripte do chlár amháin (ar a laghad) den tsraith drámaíochta a scríobh. An oiread agus is féidir ba chóir go mbeadh an oiliúint agus an fhorbairt seo ag tarlú trí mheán na Gaeilge.

Sprioc-am: 10ú Iúil, 5in. Cinntí le fógairt faoi dheireadh mí Iúil.

Leigh na TREOIRLÍNTE le níos mó eolas a fháil faoin iarratas agus intofact le bhur dtoil.

Tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
maire.ni.chonlain@tg4.ie

deirbhile.ni.churraighin@tg4.ie

 


 

Cine4 (Babhta 5)

Scéim Forbartha do scannáin fhada drámaíochta I nGaeilge

Tá an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.
Tá mar aidhm ag Scéim Cine4 scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe a spreagadh. Caithfear a léiriú san iarratas gur scannán é a bheadh tarraingteach don lucht féachana Gaeilge, lucht féachana Éireannach agus lucht féachana idirnáisiúnta. Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim tréimhse ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna sula gcraolfar ar TG4 iad.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

POTA BREISE OLLSOLÁTHAIR:

€400,000 sa bhliain ar feadh ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Phóta Ollsoláthair sa bhreis i gceann de na réimsí seo a leanas: Ceol Traidisiúnta, Siamsaíocht Náisiúnta, Faisnéis Náisiúnta nó Faisnéis Staire.

Táthar ag súil go mbeidh conradh léirithe an ollsoláthair seo sínithe faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 2020. Mairfidh an conradh ollsoláthair ar feadh tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ag cur na gclár ar fáil ó Shamhradh 2021 ar aghaidh ach is féidir cláir a chur ar fáil roimhe sin.

Seo a leanas na critéir le haghaidh cinneadh eagarthóireachta don bhabhta coimisiúnaithe ollsoláthair seo:

 • Caighdeán, cruthaitheacht agus breisíocht an ollsoláthair do chlársceideal TG4
 • Oiriúint eagarthóireachta do riachtanais agus do shealanna sceidil TG4
 • Costas in aghaidh na huaire
 • Taithí ar léiriúchán teilifíse
 • Taithí ar shuim an lucht féachana náisiúnta a spreagadh maidir le hábhar ar na meáin éagsúla
 • Struchtúr láidir gnó ag an gcomhlacht
 • Polasaí ag an gcomhlacht chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt
 • Cultúr sa chomhlacht i bhfabhar cómhaoinithe agus comhléirithe

Meastar nach gcaithfidh TG4 níos mó ná €400,000 in aghaidh na bliana ar an ollsoláthar coimisiúnaithe seo. Roghnófar an t- iarratas is fearr i seánra amháin as na cheithre seanrá cláir seo ar leanas:
1. Siamsaíocht Cheoil Thraidisiúnta, 2. Siamsaíocht Fhíorasach, 3. Fíorasach Náisiúnta, 4. Fíorasach Náisiúnta Staire.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.