Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2021

Fáilte 2022 Roimh Dé Luain 20ú Meán Fómhair
Léiriú Ábhar do MOLSCÉAL Roimh Dé hAoine 1ú Deireadh Fómhair
Gradam Ceoil TG4 – Ollsoláthar Léirithe ceithre bliana Roimh Dé hAoine 29ú Deireadh Fómhair

 


Fáilte 2022

Craoladh beo siamsaíochta ó ionad nua sa Ghaeltacht (ionad nár taifeadadh Fáilte ann
cheana) ina ndéanfar ceiliúradh ar an gCeantar ina bhfuil sé.

  • Éagsúil ó aon soláthar eile atá ar fáil ar aon chainéal eile.
  • Craoladh beo 1.5 uair an chloig le comhaireamh síos beo go meán-oíche.
  • Tallann: Ba cheart próifíl éigin a bheith aici/aige/acu
  • Buiséad: 125k ar a mhéid
  • Lucht Féachana – Croí lucht Féachana

Ba chóir gach iarratas ar choimisiúnú a sheoladh chugainn tríd an gcóras ríomhchoimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad (teimpléad TG4) ina cheangaltán excel.

Spriocdháta: 20 Meán Fómhair, 2021

Ní mór na hiarratais a sheoladh ar aghaidh go leictreonach. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin https://ecomm.tg4.ie agus an tiarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Fáilte 2022’ , ón roghchlár anuas.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 
 
 


LÉIRIÚ ÁBHAR do MOLSCÉAL

i gConamara, An Rinn, Maigh Eo, Dún na nGall, Tuaisceart Éireann, Ráth Chairn agus Baile Átha Cliath

I bhFómhar na bliana 2018, chuir TG4 tús leis an mbranda nua Neamhlíneach, MOLSCÉAL, atá dírithe ar phobal na Gaeilge agus Gaeltachta.

Tá rath ar MOLSCÉAL ó shin agus bíonn nach mór dhá mhilliún amharc físe ar fhíseáin MOLSCÉAL in aghaidh na bliana ar na meáin shóisialta.

Cuireann TG4 fáilte roimh comhlachtaí léirithe a bheadh in ann cúram léiriúcháin a dhéanamh do scéalta físe a chruthú ar bhonn rialta a bheadh mar chranntaca do Molscéal sna ceantair Ghaeltachta Conamara, An Rinn, Maigh Eo, Dún na nGall, Tuaisceart Éireann, Ráth Chairn agus Baile Átha Cliath.

Spriocdháta: 1 Deireadh Fómhair, 2021

Is féidir breis eolais a dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh le TG4 via Lís Ní Dhálaigh nó Deirdre Ní Choistín.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 
 
 


Gradam Ceoil TG4 – Ollsoláthar Léirithe ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Ghradam Ceoil TG4 a léiriú agus a chraoladh beo ar feadh ceithre bliana – 2022, 2023, 2024, 2025.

Is é Gradam Ceoil TG4 buaic-chlár ceoil agus ealaíne na seirbhíse agus tá sé ar cheann de na hócáidí is mó i bhféilire an cheoil traidisiúnta. Le béim ar an siamsaíocht, meallann Gradam Ceoil TG4 lucht féachana leathan, náisiúnta. Beidh Gradam Ceoil bliain is fiche cúig bliana ar an bhfód i 2022. Aitheantas atá sna Gradaim do scoth an cheoil agus na hamhránaíochta i sé chatagóir. Go dtí seo i stair na nGradam, ba cheolchoirm mhór a bhí i gceist a chraoltaí beo ó ionad ina mbíodh lucht féachana mór i láthair. Táimid ag súil go dtiocfaidh fás air sna ceithre bliana atá amach romhainn le bheith ina imeacht ilmheánach le go mbeadh sé mealltach do gach aoisghrúpa agus do lucht féachana leathan lasmuigh don chroí-lucht féachana do cheol traidisiúnta ar TG4.

Beidh an ceol i gcroílár na hócáide i gcónaí, agus ba cheart béim a chur ar an siamsaíocht agus ar an gcruthaíocht. Ainmneofar buaiteoirí an sé réimse go neamhspleách ón léiriú. Cuirtear fáilte roimh mholtaí i dtaobh gnéithe digiteacha a áireamh sa léiriú a dhéanfadh sainiúlacht agus úireacht gach duine den seisear a thaispeáint go físiúil ar an scáileán ar bhealach atá spleodrach agus nuálach.

Ba cheart iarratais a sheoladh ar chóras eCoimisiún TG4 https://ecomm.tg4.ie tríd an rogha ‘Gradam Ceoil TG4 2022’ faoin Aoine, 29 Deireadh Fómhair 2021.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 
 
 


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.
 


 

Físeán Traenáil Albert