TG4 | Nuacht | Brandaí Eile | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Nuacht TG4

 
Seisear eile tar éis bháis agus 265 cás nua de Covid-19 sa Stát
Bialanna, siopaí caife agus roinnt tithe tábhairne oscailte arís
An chéad bheartán do vacsaín Pfizer/BioNTech tagtha go dtí an Tuaisceart
Am sa Dáil á lorg ag Brian Stanley chun ráiteas pearsanta a dhéanamh ar an 15 Nollaig
Tá achainí déanta ag Cróinéar Dhún na nGall go ndéanfadh daoine dianmhacnamh ar an mbriseadh croí a bhaineann le timpistí bóthair
Michel Barnier, príomh-idirbheartaí Breatimeachta an Aontais Eorpaigh
Randox le saotharlann nua tastála Covid-19 a thógáil ar an gClochán Liath i nDún na nGall
Fiosrúchán ar bun ag Gardaí maidir le coirp bheirt fhear a bhí gan dídean a fritheadh i gcathair Phort Láirge
Biden chun impí ar dhaoine mascanna aghaidhe a chaitheamh ar feadh 100 Lá
Bean tar éis bháis agus triúr gortaithe i dtimpiste bóthair i Ros Comáin
Fear gortaithe go dona i dtimpiste bóthair i gContae na hIarmhí
Ticéad buacach crannchuir luach €10m díolta i gCorcaigh
183 cás nua Covid-19 agus 6 eile tar éis bháis
Amhráin Tom a' tSeoige curtha idir chlúdaigh ag an Dr Síle Denvir agus Ciarán Ó Fátharta
Ceal margadh trádála leis an Bhreatain, cuirfear gnóanna easpórtála agus iompórtála i mbaol de bharr an mhoill a bheidh le h-earraí a thabhairt i dtír nó a sheoladh in am. Tá bearnaí fós le líonadh sna cainteanna Breatimeachta - iascaireacht ina measc
Áras Máithreacha agus leanaí Bessborough sa Charraig Dhubh i gCorcaigh mar a bhfuil cead pleanála á lorg ar árasáin a thógail ann. Níl fhios ach go bhfuil cuid de na 10,000 leanbh a rugadh san Áras agus a bhásaigh ann, curtha ar thailte an Árais.
Paudie Fitz ar shlí na fírinne. Bhí sé 87. Bhuaigh Paudie Fitzgerald, Lios Póil agus an Daingean Rás Tailtean 1956
Titim 98% tagtha ar earnáil na dtionscnóirí turais in iarthar na tíre de bharr Covid-19. Deir Western Chauffeur Drive, atá ionadaíoch ar 48 comhlacht go bhfuil tacaíocht éigeandála de dhíth láithreach bonn
Conarthaí sínithe ag Údarás na Gaeltachta le conraitheoirí d'fhonn tús a chur le réamhoibreacha athfhorbartha Choláiste Íosagáin mar Mhol Forbartha Réigiúnach san athbhliain
Foilseofar tuarascáil an Choimisiúin Imscrúdúcháin Árais Máithreacha is Leanaí i lár mhí Eanáir 2021 - an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Roderic O'Gorman
Dóchas faoi dháileadh vacsaín in aghaidh Covid-19 faoi Eanáir 2021. Cuirfear tús leis an dáileadh i dTuaisceart Eireann an tseachtain seo chugainn
Leasú ar reachtaíocht le dul i ngleic le coireanna san earnáil airgeadais agus san earnáil ceapacháin poiblí molta i dTuarascáil James Hamilton
Athbhreithniú geallta ag an Tánaiste ar íocaíochtaí a cheadú d'ábhair altraí fad agus atá siad ag obair le linn na paindéime. Seo ainneoin gur vótáil polaiteoirí na bpáirtithe rialtais in aghaidh rún ball príobháideach a bhí ag éileamh go n-íocfaí iad
IAr-Uachtarán na Fraince, Valery Giscard d'Estaing tar éis bháis. Bhí sé 94
Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4