TG4 | News | Other Brands | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< back to TG4.ie

Irish News

 
Coir a bheas ann gan foirmeacha a líonadh isteach ag aerfoirt & calafoirt, tuigtear
Deir an ASTI go bhfuil siad sásta go nglacfaidh Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit leis an gcúram i gcás imeachtaí dlí. Agus nach dtitfeadh an costas riamh ar mhúinteoir dá mbeadh cás ina choinne.
Ina chéad tuarascáil, a foilsíodh tráthnóna, deir an Choimisinéir Um Aistriú Cóir gur chóir don Rialtas infheistiú i moil fuinnimh inathnuaite agus i dtionscadail eile, le borradh a chur faoin réigiún láir tíre.
Bhí gaothanna láidre agus báisteach throm ar fud na tíre inniu agus leanfar de na coinníollacha seo amárach, a deir Oifig na hAimsire
Meastar go raibh breis agus 100 duine ar bord eitleáin a thuairteáil sa gcathair Karachi. Eitleán de chuid Aerlíne Idirnáisiúnta na Pacastáine a bhí ann
Tá soiléiriú tugtha ag Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta, an CIF, faoi mhéadú ar chostais tógála, i bhfianaise COVID 19
Tá rabhadh tugtha ag an IRFU faoi inmharthanacht rugbaí proifisiúnta, mura bhfaigheann an spórt tacaíocht stáit.
Trúpaí coimeádta síochána de chuid na hÉireann le filleadh ón Liobáin an mhí seo chugainn
Ní dhéanfar scrúdaithe na hArdteistiméireachta i mbliana. Agus tá an ASTI ag lorg soiléiriú faoi chosaint ó chásanna dlí i leith an chórais atá beartaithe
Tá iarrtha ar an rialtas mol fuinnimh nua a dhéanamh den réigiún lár tíre agus gníomhú go práinneach le cosaint a thabhairt do na poist atá fagtha i mBord na Móna ansin.
Tá tús curtha arís an tseachtain seo i Valladolid le cuartú eile do thaisí Aodh Rua Uí Dhomhnaill. Íomhá foilsithe le caoinchead ó 	
Cultura Turismo VLL, @infoVLL ar Twitter
Ní áireofar ach obair a chríochnaigh scoláirí roimh 12 Márta
Uimhir atáirgthe an víris ó dhuine go duine idir 0.45-0.63
55,500 fostóir cláraithe don scéim fóirdheontais pá
An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill
An Leacht, Co an Chlair, Feabhra 2020
Cromán na gcearc ag scaoileadh a sciathán
An Taoiseach Leo Varadkar
Tógadh an gluaisteán as Loch Éirne
Marcanna le bunú ar mheasúnú a dhéanfas múinteoirí
Deirtear sa cháipéis nach mbunófar aon infreastruchtúr nua custam sa Tuaisceart
Éamon Ryan agus Catherine Martin
Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4