Tairiscintí | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach

Seirbhísí Cuntasaíocht

Leis an Iarraidh ar Thairiscintí seo (IAT), fáilteofar roimh aighneachtaí tairisceana ó iarratasóirí cáilithe i leith Seirbhísí Cuntasaíochta a bheidh á soláthar / n-oibriú ó oifigí TG4 atá suite i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.

Mír 1: Seirbhísí Rialtóra Airgeadais mar a shonraítear in Aguisín A

Mír 2: Seirbhísí Párolla mar a shonraítear in Aguisín B

Is ceart a bheith ar an eolas go bhféadfar conarthaí a dhámhadh le haghaidh Mhír 1 agus Mhír 2 nó le haghaidh míreanna ar leithligh chun a chumasú do TG4 an luas is fearr ar airgead a lorg. I gcás ina ndámhfar na míreanna ar leithligh óna chéile táthar ag súil go gcomhoibreoidh na conraitheoirí a n-éireoidh leo lena chéile chun an tionscadal a chur i gcrích.

Déanfar aon chonradh a bheidh ann mar thoradh ar an gcomórtas seo a eisiúint ar feadh téarma naoi (9) mí, ach sin faoi réir athbhreithnithe ráithiúla, agus ina dhiaidh sin, leanfaidh an conradh ar aghaidh ar bhonn míosúil gan dul thar ceithre mhí is fiche (24 mhí) san iomlán de réir rogha TG4 amháin.

Iarrtar ar chuideachtaí cuí-cháilithe Léiriú Spéise a thíolacadh ar TG4 i leith an chomórtais agus aighneacht a chur isteach faoin spriocdháta thíos.

Seol ríomhphost ag léiriú spéise chuig Oifigeach Soláthair TG4

Spriocdáta: 05-07-2018  @  15:00

Nasc:   eTenders

 


 

Conradh Earraí – Eolas Anseo

Conradh Seirbhísí – Eolas Anseo

Fógraíocht