Tairiscintí | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach

Seirbhísí Acmhainní Daonna

Fáilteofar roimh aighneachtaí tairisceana ó iarratasóirí cáilithe chun Seirbhísí Acmhainní Daonna a chur ar fáil do TG4 I mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe H91 X4T0. Is féidir breis eolas a fháil ar an nasc: eTenders.

 


 

Seirbhísí Eolais Sceideal agus Seirbhísí Comhairleoireacht Teanga

Mír 1     Seirbhísí Eolais Sceideal

I saol na géar-iomaíochta teilifíse, is minic rogha féachana an phobail ag brath cuid mhaith ar fheabhas agus ar mhealltacht an réamheolais a chuirtear ar fáil dó i bhfoilseacháin agus ar an scáileán. Bíonn meascán den iriseoireacht, den mhargaíocht agus den fhógraíocht i gceist i ndréachtú an réamheolais seo.

Is seirbhís lárnach í seo in oibríocht TG4, soláthar seachtainiúil eolais, scríofa go mealltach, ar chlár-sceideal TG4 d’fhoilseacháin éagsúla, idir chló agus leictreonach:

  • Eolaire Leictreonach Clár (EPG) Béarla agus Gaeilge (max 160 carachtar san iomlán)
  • Blúirín beacht le leaganacha Béarla agus Gaeilge do gach eipeasóid (max 240 carachtar san iomlán do gach iontráil)
  • Cuntas ina bhfuil leaganacha Béarla agus Gaeilge ar gach eipeasóid (max 640 carachtar do gach iontráil)
  • Achoimre ghearr ghinearálta ar gach sraith (leagan Gaeilge agus leagan Béarla, max 240 carachtar do gach iontráil)
  • Cuntas gearr Béarla agus Gaeilge ar gach sraith (max 640 carachtar do gach iontráil)
  • Mear-Líne amháin mealltach do gach clár (max 80 carachtar)

Tá cumas scriptscríbhneoireachta, Gaeilge agus Béarla mar aon le scileanna próiseála focal rí-thábhachtach don dréachtú mar aon le cumas ar bhogearraí sainiúla ríomhaireachta don seachadadh chuig úsáideoirí éagsúla.

 

Mír 2     Comhairleoireacht Teanga

Fáilteoidh TG4 roimh thairiscintí do Sheirbhís Chomhairleoireachta Teanga

Is seirbhís thábhachtach í seo le tacú le TG4 ina h-aidhm ard chaighdeán scríofa a bheith ins gach foilsiúchán dá cuid.

I measc na gcúramaí, beidh:

  • Súil ghéar a choinneáil ar sceideal craolta agus ardáin neamhliníoch TG4 agus moltaí a dhéanamh ar bhonn rialta maidir le nósmhaireachtaí, cruinneas agus réim teanga na Gaeilge mar aon le cruinneas agus urlabhra ar chraolta agus ar ábhar TG4.
  • Seirbhís profála a chur ar fáil d’ábhar atá le foilsiú ar árdáin TG4
  • Seirbhís aistriúcháin agus / nó leaganú a chur ar fáil ó am go chéile.
  • Léirmheas teanga ar réimsí áirithe ó am go chéile agus treorú dá réir.

 

Is féidir breis eolas a fháil ag an Nasc: eTenders

 


 

Conradh Earraí – Eolas Anseo

Conradh Seirbhísí – Eolas Anseo

Fógraíocht