Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Gearáin Fhoirmiúla

 

Próiseas Maidir le Gearáin TG4

Aiseolas

Cuireann TG4 fáilte roimh aiseolas ón lucht féachana.
Fáiltíonn muid roimh aiseolas maidir le cláir TG4 agus roinneann muid sin le foireann eagarthóireachta TG4 mar léargas luachmhar ar thuairimí an lucht féachana.
Más mian leat an próiseas aiseolais seo a fháil, bain úsáid as an nasc seo a leanas:


nó déan teagmháil linn ag eolas@tg4.ie
 
 
Próiseas maidir le Gearáin Fhoirmiúla

Tá idirdhealú shoiléir idir próiseas maidir le gearáin fhoirmiúla reachtúla agus tuairimí nó aiseolas faoi chlár a roinnt le TG4.

Tá dlite ar na craoltóirí agus soláthróirí ar fad a chuireann seirbhísí meán cumarsáide ar fáil ar líne faoin Acht Um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Méan, 2022, (Alt 47 & Alt 48 arna leasú) gnás oibre a chur ar bun chun déileáil le gearáin.
 
Tá Cód Cleachtais ar láimhseáil gearán TG4 ar fáil anseo: Láimhsiú Gearán TG4
 
Más mian le duine gearán foirmiúil a dhéanamh faoi chraoladh ar TG4, nó ar líne, is gá coinníollacha áirithe a leanúint chun cuidiú leis an gcraoltóir nuair atá an gearán á phróiseáil.
Ní mór gach gearán a dhéanamh níos lú ná 30 lá tar éis an dáta craolta. Ní mór gach gearán a bhaineann le hábhar ar ardán neamhlíneach TG4 a dhéanamh taobh istigh de 30 lá ón dáta deireanach a raibh an clár ar fáil ar an ardán (m/sh ar Seinnteoir TG4). Tá 20 lá oibre ag TG4 le freagra a thabhairt.
 
Más mian leat gearán foirmiúil a dhéanamh faoi chraoladh ar TG4, comhlánaigh an fhoirm gearán seo a leanas:
 


 
Nó seol ríomhphost chuig gearan@tg4.ie
 
Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas sa ríomhphost:

 • Ainm | Seoladh | Sonraí Teagmhála
 • Teideal an Chláir | Dáta & Am Craolta
 • Sonraí agus cúis do ghearáin
 • Cén Riail/Prionsabal atá sonraithe sa Chód Craolacháin atá sáraithe dár leat

Má bhaineann an gearán le clár ar sheinnteoir TG4, ní mór an dáta ar breathnaíodh ar an gclár a lua.
 


Féadfaidh an pobal gearán a dhéanamh le Coimisiún na Meán mura bhfuil siad sásta leis an bhfreagra atá tugtha ag TG4 ar a ngearán.

Ceithre lá dhéag atá ag gearánaithe tar éis dóibh freagra a fháil ó TG4 chun teagmháil a dhéanamh le Coimisiún na Meán.

Is féidir atreorú chuig Coimisiún na Meán a dhéanamh mar seo a leanas –

 • Trí ríomhphost: usersupport@cnam.ie
 • Tríd an bPost:

  Coimisiún na Meán,
  1 Áras Shíol Bhroinn,
  Bóthar Shíol Bhroinn,
  Baile Átha Cliath 4,
  D04 NP20,
  Éire

 • Is féidir tuilleadh fiosruithe maidir le hatreoruithe gearán a chur chuig teagmhálaí teileafóin an ionaid tacaíochta úsáideora: (01) 963 7755.
 • Is féidir tuilleadh eolais maidir le ról Choimisiún na Meán i rialáil craolacháin a fháil ar a suíomh gréasáin: https://www.cnam.ie/broadcasting/.