Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

Eagarthóir / Léiritheoir

Conradh Cuspóra Sheasta – Clúdach Saoire Máithreachais

Is mian le TG4 Eagarthóir / Léiritheoir a earcú chun tréimhse saoire máithreachais a chlúdach. Ag freagairt don Stiúrthóir Margaíochta, beidh an tEagarthóir / Léiritheoir i mbun ábhar margaíochta a léiriú agus a stiúradh do TG4 chomh maith le cúram léiritheora/bainistíochta ar thograí ar leith.
 
An Ról
Beidh an té a cheapfar freagrach as ábhar Margaíochta a léiriú mar aon le ceannasaíocht a ghlacadh ar thograí ar leith. Áireofar ar dhualgais an róil sin na cúraimí seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh:

  • Tograí margaíochta físe d’ardáin éagsúla a léiriú agus a stiúradh
  • Ábhar a bheidh á chruthú a léiriú agus a eagrú
  • Ábhar a chruthú agus a fhoilsiú
  • Ábhar a fhorbairt do shraitheanna ‘gearrfhoirme’
  • Script nó ceannlínte tarraingteacha a chumadh i nGaeilge agus i mBéarla.
  • Ceannaireacht a ghlacadh ar thograí faoi leith (m/sh ardán, feachtais nó obair léirithe ag ócáidí)
  • Stíl agus struchtúir a fhorbairt d’ábhar margaíochta físe
  • Foirne Léiriúcháin agus Láithreachais a chomhordú
  • Cláir oibre foirne Léiriúcháin & Láithreachais a chomhordú
  • Aon fhreagrachtaí eile arna sannadh agus arna meas ag an stiúrthóir bunaithe ar riachtanais an ghnó.

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:
A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Ábalta treoir ealaíonta a thabhairt maidir le hábhar físe.

Tuiscint a bheith agat ar mhargaíocht agus ar chur chuige cumarsáide.

Ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

Ard-scileanna a bheith agat i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla chomh maith le cumas cóipscríbhneoireachta

Sár-thuiscint ar na hardáin dhigiteacha, na meáin shóisialta agus lucht féachana na n-ardán éagsúil

Duine dearfach, a oibríonn go maith le foireann agus a bhfuil taithí chruthaithe aige ar fhoireann a threorú

Beidh taithí mhaith ag an té a cheapfar ar chláir ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

Tuiscint ar an lucht féachana TG4.

Is é Ceannáras TG4 an gnáthionad oibre don ról seo. Tá polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4.
 
Dé Luain an 3 Meitheamh 2024 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.