TG4 | Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

Eagarthóir / Léiritheoir Margaíochta

Conradh Cuspóra Seasta – Saoire Mháithreachais a chlúdach

Is mian le TG4 Eagarthóir / Léiritheoir a earcú chun tréimhse saoire máithreachais a chlúdach. Ag freagairt don Stiúrthóir Margaíochta & Forbartha, beidh an tEagarthóir / Léiritheoir i mbun ábhar margaíochta a léiriú agus a stiúradh d’ardáin ar leith chomh maith le cúram léiritheora/bainistíochta a bheith air ar thograí ar leith.
 
An Ról
Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar thograí ar leith. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

  • Tograí físe margaíochta d’ardáin éagsúla a léiriú agus a stiúradh
  • Ábhar a bheidh á chruthú a léiriú agus a eagrú
  • Ábhar a chruthú agus a fhoilsiú
  • Ábhar a fhorbairt do shraitheanna ‘gearrfhoirme’
  • Script nó Ceannlínte tarraingteacha a chumadh i nGaeilge agus i mBéarla.
  • Ceannaireacht ar Thograí faoi leith (m/sh ardán, feachtais nó léiriúcháin)
  • Stíl agus struchtúir a fhorbairt d’ábhar físe margaíochta
  • Foirne Léiriúcháin a chomhordú

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:
A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
Treoir ealaíonta a thabhairt maidir le hábhar físe.
Tuiscint ar mhargaíocht agus ar chur chuige cumarsáide.
Ábalta feidhmiú go muiníneach as a stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
Ard-scileanna i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla chomh maith le cumas cóipscríbhneoireachta
Sár-thuiscint ar na hardáin dhigiteacha, na meáin shóisialta agus lucht féachana na n-ardán éagsúil
Duine dearfach, go maith ag obair le foireann agus taithí chruthaithe ar fhoireann a threorú
Beidh taithí mhaith ag an té a cheapfar ar ríomhaireacht (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
Tuiscint ar an lucht féachana
A bheith sásta freastal ar an láthair oibre sa gCeannáras de réir mar a oireann.
 
4pm Déardaoin an 29 Deireadh Fhómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.