TG4 | Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 

Comhordaitheoir Rannóige Sceidil

Conradh Buan
 
De bharr athrú ar struchtúr na foirne is mian le TG4 Comhordaitheoir Rannóige Sceidil a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Bhainisteoir Sceidil, beidh an Comhordaitheoir Rannóige Sceidil i gceannas ar shruthanna oibre agus ar uainchláir oibre agus saoirí a chomhordú.
 
Ról Nua Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar chomhordú a dhéanamh ar chlár na Rannóige Sceidil. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Sceidil líneacha a chur le chéile & iad a chur i bhfeidhm
 • Comhordú a dhéanamh ar chlár oibre na gComhordaitheorí Sceidil
 • Clúdach saoire/tinnis srl a chomhordú sa rannóg. Ionadaíocht a dhéanamh ar bhaill na rannóige agus ar an mBainisteoir de réir mar a oireann, clúdach saoire, oiliúna srl.
 • Comhordú a dhéanamh ar an obair fotheidealaithe
 • Craoltaí Spóirt/beochraoltaí ar ócáidí beo a shocrú agus a bheith ar an bpointe teagmhála idir comhlachtaí léiriúcháin & láithreachais/ionchur/sceidil
 • Sceidil fógraíochta a chomhordú
 • Urraíocht sa sceideal líneach a chomhordú
 • Pleanáil & forbairt sceidil nua i gcomhar leis an mBainisteoir Sceidil & Foireann na gClár
 • Sceidil teilifíse (tv listings) – sceideal & billings a chomhordú
 • Feidhmiú mar theagmhálaí maidir le sceideal TG4
 • Déileáil le geallsealbhóirí seachtracha ar son rannóg sceidil TG4 – léiritheoirí, eagrais, Post TV srl

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann bheag a chomhordú.

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ardtuiscint ar What’sOn, Mediator, Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 
Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.
 
Is 4pm Dé Luain an 30 Samhain an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.