Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach

STIÚRTHÓIR ÁBHAIR


Conradh bliana

Is mian le TG4 deis a thabhairt duitse dul i mbun oibre le foireann chruthaitheach agus dhíograiseach i gceannáras TG4 i mBaile na hAbhann.

Is post bliana atá i gceist a thosóidh i lár mhí Iúil. Déanfaidh an té a cheapfar ábhar a chruthú d’fheachtais a bheidh le craoladh ar an aer agus ar ardáin shóisialta TG4.

Beidh an té a cheapfar ag obair le rannóg margaíochta ábhar ilmheán TG4. Déanfaidh an té a cheapfar ábhar a thabharfaidh léiriú ar chatalóg saibhir agus éagsúil clár TG4 a roghnú, a léiriú agus a fhoilsiú.

Cúraimí

 • Ábhar a chruthú a bheidh le seoladh ar an iliomad ardán chomh maith le go haer
 • Leas a bhaint as meascán bealaí chun ábhar atá mealltach agus ilroinnte a chruthú (fís, íomhánna, grianghraif, téacs, grafaicí mar shampla
 • Oibriú leis an bhfoireann margaíochta
 • Ábhar ar ardchaighdeán a chruthú – Eagarthóireacht, dath a cheartú, fuaim a mheascadh sula bhfoilsítear é

Cáilíochtaí / Qualifications

 • Inniúil ar Final Cut Pro X. Bheadh eolas ar After Effects & Photoshop ina bhuntáiste.
 • A bheith in ann ábhar a chruthú d’ardáin faoi leith & tuiscint mhaith ar ardáin dhigiteacha & an lucht féachana a bhíonn ag gníomhú orthu.
 • Gaeilge líofa.
 • Cleachtadh ar scéalaíocht le fís agus taithí ar thogra a chur i bhfeidhm de réir treorach.
 • Dea-scileanna eagrúcháin & a bheith in ann cúpla rud a dhéanamh ag an am céanna.
 • Tuiscint láidir ar threalamh & ar fhormáidí físe.
 • Scileanna maithe cainte agus cumarsáide físe, pointeáilte agus an cumas oibriú leis an bhfoireann chruthaitheach, bainisteoirí agus an baill foirne ag gach leibhéal.
 • Dea-scileanna bainistíochta ama, teacht aniar agus an cumas oibriú as a stuaim féin agus i gcomhar le daoine eile i dtimpeallacht oibre a bhíonn ag gluaiseacht go pras.
 • Taithí i mbun obair chruthaitheach (3-5 bl.)

Seol sampla(í) de do chuid oibre, mar aon le CV agus d’iarratas chuig cv@tg4.ie.

An dáta deireanach a nglacfar le hiarratais: 4i.n. Dé hAoine 22ú Meitheamh 2018

Is Fostóir Comhdheiseanna é TG4 agus is í an Ghaeilge teanga na hoibre. Tacaíonn TG4 le fostú daoine le míchumas..


Fógraíocht