Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Soláthar

 

Soláthar : Ceannacht Earraí agus Seirbhísí

Is é bunphrionsabal TG4 ná go gcaithfidh an cleachtas oibre is fearr a bheith in úsáid i gcónaí. Caithfear cloí i gcónaí le treoirlínte TG4 chomh maith le treoirlínte Roinne, leis an dlí agus le treoirlínte Eorpacha, le Treoirlínte Soláthair Poiblí maidir le hEarraí agus Seirbhísí & an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.
 

Má tá aon cheist agat ó thaobh soláthar is féidir teagmháil a dhéanamh le solathar@tg4.ie