Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Buneolas

 

Cainéal náisiúnta teilifíse is ea TG4 agus is eintiteas reachtúil neamhspleách é (Teilifís na Gaeilge).

Tá an cainéal ag craoladh ó Oíche Shamhna 1996. Cainéal saor go haer é TG4, atá ar fáil ar gach modh dáilithe teilifíse. Tá bonn láidir lucht féachana ag an gcainéal ar fud na hÉireann. Féachann 1.27m duine sa Phoblacht ar an meán ar TG4 gach seachtain. Tá TG4 sa séú áit ar liosta is airde éileamh in Éirinn agus meán-scair fhéachana 1.83% aige (1.92% sa phríomh-am).

Tá sin thar a bheith sásúil i bhfianaise na géar-iomaíochta sa margadh teilifíse in Éirinn, an ceann is déine coimhlint san Eoraip, deirtear mar go bhfuil go leor teaghlach in Éirinn ag glacadh na seirbhísí digiteacha teilifíse agus fáil acu dá réir ar raon leathan cainéal, mór-bhrandaí agus cainéal sainspéise ina measc.

Infheistíonn TG4 os cionn €20m sa mbliain i gcláir nua Gaeilge ón earnáil neamhspleách léiriúcháin in Éirinn.

Cothaíonn an caiteachas seo 350 post i gcomhlachtaí beaga príobháideacha ar fud an oileáin.


Maoiniú ón Rialtas

Tá maoiniú reatha €32.79m do TG4 curtha ar fáil ag an Rialtas do 2017. Tá ioncam fógraíochta agus urraíochta a thuilleamh ag an gcainéal agus díolann sé cláracha freisin. Admhaítear go bhfuil TG4 ar cheann de na cainéil teilifíse is éifeachtaí costas san Eoraip.

Cinntíonn sceideal an chainéil – agus Nuacht TG4 ach go áirithe – go bhfuil rogha féachana, malairt léargais agus ardán do thallann nua ar fáil.
 

Ar fud an Domhain

Tá aitheantas náisiúnta agus gradaim agus duaiseanna náisiúnta agus idirnáisiúnta faighte go leanúnach ag cláir agus pearsain TG4. Tá siad ceannaithe agus craolta craoltóirí thar lear freisin. Tá ábhar craolta Gaeilge an chainéil ar fáil ar fud an domhain ar Sheinnteoir TG4 ina bhfuil idir bheo-sholáthar agus chartlann.

OTGO-S1
 

Ábhar

Tá clár-sceideal laethúil Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga ag TG4. Cuireann Cúla4 agus Ponc scoth an ábhair siamsaíochta ar fáil agus is pointe teagmhála taitneamhach tarraingteach iad don Ghaeilge i gcomhthéacs atá iomlán éagsúil ón scoil.

Thuill cláir ceoil, faisnéise agus clúdach spóirt an chainéil moladh ar leith do TG4. Tá cáil ar leith ar a shobaldhráma Ros na Rún agus ar an tseirbhís shainiúil ó Nuacht TG4.

TG4Crew
 

Fostaíocht

Tá foireann 80 duine, ó gach ceard d’Éirinn, fostaithe ag TG4 ina Cheannáras i mBaile na hAbhann i nGaeltacht Chonamara.

Tá tábhacht ar leith leis an bhfostaíocht ardscile a chothaíonn TG4 sna Gaeltachtaí. Tá an tseirbhís ar cheann de na hinfheisteoirí is mó agus is tábhachtaí do thodhchaí na Gaeltachta.

 

Craoladh

Craoltóir seirbhíse poiblí is ea TG4. Tá dualgais agus feidhm TG4 (Teilifís na Gaeilge) leagtha síos san Acht Craolacháin 2009. Dáréag comhaltaí atá ar an mbord agus is í Siún Ní Raghallaigh an Cathaoirleach. Tá dualgas reachtúil ar RTÉ soláthar clár Gaeilge 365 uair an chloig sa mbliain a dhéanamh do TG4.
 

Seirbhís Phoiblí

Tá TG4 ar an togra Gaeilge is dearfaí agus is airde próifíl ón Rialtas le caoga bliain. Tá lán-tacaíocht faighte aige ó gach Rialtas agus ó gach páirtí polaitiúil ó 1992.

Deimhníonn taighde ghairmiúil go bhfuil TG4 ag sásamh a chroí lucht féachana sa nGaeltacht agus ar fud na tíre mar aon le bheith ag mealladh lucht féachana níos leithne.

Tá cearta eisiacha in Éirinn ag TG4 ar roinnt comórtas spóirt – comórtais sraithe, club agus faoi 21 CLG ina measc mar aon le cearta rugbaí ar chomórtais Guinness PRO14 agus an Tour de France.