Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Gearán Faoi Rochtain ar Sheirbhísí

 

Gearán Faoi Rochtain ar Sheirbhísí

Úsáidfear an cháipéis seo chun eolas a fháil ar fhadhbanna maidir le fotheidil ar chláir teilifíse. Tá sí leagtha amach chun an méid eolais agus is féidir a fháil faoin fhadhb agus ba cheart go dtabharfadh sin deis níos fearr don chraoltóir agus do sholáthróir an ardáin an fhadhb a réiteach.

Clár píolótach é seo arna fhorbairt ag an BAI, craoltóirí agus soláthróirí ardán. Déanfar an clár a fhorbairt thar thréimhse ama ag brath ar aiseolas ó pháirtithe leasmhara.

Beidh roinnt eolas pearsanta ag teastáil uainn chun go mbeidh an craoltóir ábalta teagmháil a dhéanamh leis an lucht féachana chun breis eolais a fháil. I gcomhréir le coinníollacha GDPR, ní úsáidfear an t-eolas seo ach amháin don ghearán seo agus déanfar é a scriosadh ina dhiaidh sin.

Iarrtar ort sa cháipéis seo eolas a chur ar fáil fút féin, faoin gclár ar a raibh tú ag féachaint agus an modh a bhí agat chun féachaint air. Ní bheidh tú ábalta ach gearán a dhéanamh faoi chlár a craoladh ar chainéal atá liostaithe sna Rialacha Rochtana. Is iad sin:

RTÉ One, RTÉ Two, RTÉ One + One, RTÉjr, RTÉ News Now

Virgin Media One ,Virgin Media Two, Virgin Media Three

TG4

Eir Sport

Oireachtas TV

Cork Community Television

Dublin Community Television

Ní bheidh tú ábalta gearán a dhéanamh faoi chláir a craoladh ar an BBC, ar ITV etc.  1. Eolas Pearsanta

  Tabhair eolas fút féin le do thoil. Níl gá duit an t-eolas ar fad a iarrtar a thabhairt.

  "Más mian leat go ndéanfaí teagmháil leat ar téacs amháin, cliceáil an bosca seo le do thoil" Sea

  Ainm

  Fón

  Seoladh

  Contae

  Tír

  Ríomhphost


  2. Eolas faoin gClár
  Tabhair an t-eolas seo a leanas faoin gclár le do thoil.

  Cén t-ainm a bhí ar an gclár?

  Cén uair ar craoladh an clár?
  Tabhair an dáta agus an t-am le do thoil. Am:

  Ar cé acu cainéal a craoladh é?
  Roghnaigh ón liosta seo:

  Cé acu teanga ina raibh na fotheidil?
  Roghnaigh ón liosta seo:

  Tabhair eolas dúinn faoin ngearán, eg. ní raibh fáil ar fhotheidil, stop na fotheidil leath bealaigh tríd an clár etc. Dá mhéid eolais a thugann tú is ea is éasca a bheidh sé ag an gcraoltóir nó ag soláthróir an ardáin údar na faidhbe a aimsiú.

  Cuir isteach an t-eolas anseo:


  3. An bealach ar fhéach tú ar an gclár

  Ar bhreathnaigh tú ar an gclár ar theilifíseán?
  Roghnaigh Bhreathnaigh nó Níor Bhreathnaigh thíos le do thoil:

  Má roghnaigh tú “Bhreathnaigh” ón liosta anuas thuas téigh chuig ceist 4 le do thoil.
  Má roghnaigh tú “Níor Bhreathnaigh” téigh chuig ceist 5 le do thoil.


  4. Bhreathnaigh ar an gclár ar theilifíseán

  Cuir isteach ainm an déantúsóra agus cineál an teilifíseáin sa bhosca thíos (eg Sony, Panasonic)
  Déantúsóir Cineál

  4.1 Ar bhreathnaigh tú ar an gclár agus é á chraoladh, ar sheirbhís athuaire (eg Seinnteoir TG4), nó an raibh sé taifeadta agat chun breathnú air ag tráth níos déanaí?

  Má roghnaigh tú “Beo” nó “Taifeadta chun breathnú air ag tráth níos déanaí” téigh chuig ceist 4.2.
  Má roghnaigh tú “Seirbhís athuaire” tabhair ainm na seirbhísí athuaire sa bhosca thíos.

  Téigh chuig ceist 6 le do thoil.

  4.2 An ndearna tú an clár a shruthú ar láithreán gréasáin an chraoltóra ar do theilifíseán, eg TG4 beo ar www.tg4.ie

  Má roghnaigh tú “Rinne” téigh chuig ceist 4.3 le do thoil.
  Má roghnaigh tú “Ní Dhearna” téigh chuig ceist 6 le do thoil.

  4.3 An raibh fáil agat ar an gclár tríd an teilifíseán, eg. Saorview ionsuite, nó tríd bhosca bairr seachtrach, eg. Sky, Virgin Media etc?

  Má roghnaigh tú “Bosca Saor go hAer / Bosca Teaglama” nó “Eile” ón liosta anuas thuas tabhair ainm an déantúsóra agus an uimhir cineáil sa bhosca thíos.
  Déantúsóir Cineál


  5. Níor bhreathnaigh ar an gclár ar theilifíseán
  Dúirt tú nár bhreathnaigh tú ar an gclár ar theilifíseán. Roghnaigh an gaireas ar ar bhreathnaigh tú ar an gclár ón liosta thíos le do thoil.

  Sonraigh déanamh agus cineál an ghairis le do thoil.
  Déantúsóir: Cineál:


  6. An cheist dheireanach
  Tabhair ainm do sholáthraí idirlín sa bhosca thíos le do thoil


   
   


  Cliceáil thíos chun breis eolas a fháil faoi cláir agus seirbhísí TG4

  Nuachtlitir TG4 | TG4 Newsletter


  Is chun tú a a choinneáil ar an eolas maidir leis na cineálacha cláir de do rogha a roghnaigh tú a dhéantar d'ainm agus do sheoladh ríomhphoist a bhailiú agus ní roinntear an fhaisnéis le haon rannóg eile i TG4 ná le cuideachtaí seachtracha. Ní choinnítear na sonraí seo ach fad a bhíonn tú cláraithe leis an tseirbhís. Scriostar do chuid sonraí nuair a dhíchláraíonn tú.

  Más mian leat do thoiliú a tharraingt siar agus gan cloisteáil uainn níos mó, níl le déanamh agat ach cliceáil ar an nasc díchláraithe a bhíonn ag íochtar gach ríomhphoist a sheolaimid nó teagmháil a dhéanamh linn ag webmaster@tg4.ie. Tá meas agus luach againn ar do chuid sonraí pearsanta agus ar do chuid príobháideachais. Chun féachaint ar bheartas príobháideachais TG4, téigh chuig an láithreán gréasáin. Toilíonn tú leis an bhfoirm seo a chur ar aghaidh, go ndéanfaimis do chuid faisnéise a phróiseáil de réir na dtéarmaí seo.