Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Treoirlínte

 

Caighdeáin Theicniúla

Tá sonraíocht chuimsitheach bheacht leagtha síos ag TG4 i gcáipéis a chuimsíonn gach gné de na caighdeáin theicniúla atá riachtanach ina chuid clár, idir bheo agus thaifeadtha. Más mian leat riachtanais an chainéil i leith na gcaighdeán agus na sonraíochtaí seo – fhíse, fhuaime, theicniúil, sheachadadh téipe, bheochraolta agus eile – a fháil, brúigh anseo.
 

Treoirlínte Iar Léiriúcháin

Lean na treoirlínte Iar léiriúcháin anseo. Is féidir an Logo agus clár deirigh a bhfuil tagairt déanta dó ins na Treoirlínte a íoslódáil anseo (www.tg4.ie/treoir).
 

Caighdeáin Theicniúla Gearrfhoirm

Caighdeáin Theicniúla Gearrfhoirm ar fáil anseo … Cliceáil Anseo
 

Foirm Scaoileach do Dhaoine Páirteach i gclár

Caithfidh gach duine a bhíonn rannpháirteach go cruthaitheach i gclár – amhránaí, damhsóir, aisteoir, agallóir, scríbhneoir, cumadóir, léiritheoir, stiúrthóir – an fhoirm seo a shíniú.
 

Glanadh Cearta Ceoil

Is gá bileog cheoil a sheoladh leis an gclár críochnaithe chuig TG4 in a bhfuil eolas iomlán – fad an phíosa ceoil, cumadóir, foilsitheoir, an lipéad ceirníní &rl. I gcás gur ceol beo atá in úsáid, ba chóir do na ceoltóirí ar fad an fhoirm scaoileach rannpháirtíochta a shíniú agus í a sheoladh isteach leis an mbileog chiúála cheoil.
 

Íomhánna

Tá an caighdeán ríthábhachtach maidir le híomhánna poiblíochta. Taifeach, comhdhéanamh, soilsiú, fócas, tionchar físiúil den chaighdeán is airde etc. Teastaíonn 5-6 íomhá don tsraith agus 5-6 íomhá eile do gach clár. 20 íomhá ar a laghad le haghaidh cláir aon-uaire, agus 6 íomhá an eipeasóid le haghaidh sraithe.
Príomhriachtanais:
• Glactha ar DSLR ag na socruithe iomlán caighdeánacha RAW.
• Curtha ar fáil mar leaganacha RAW agus jpeg
• Níl cead pictiúir a bheidh glactha ar fhón soghluaiste ná snapanna den scáileán a úsáid.
• Ní mór do ghrianghraif a bheith ar an taifeach iomlán, lándaite, gan aon ghrádáil seachas sa chás go bhfuil stíleáil eagarthóireachta déanta orthu. E.g. Clár Dubh agus Bán
• Ná bíodh aon lógónna ná comhartha uisce leabaithe.
• 10 MB jpeg ar a laghad
• Ní mór do gach grianghraf a bheidh le húsáid ar mhaithe le hionramháil ardleibhéil a bheith den taifeach iomlán 15 MB ar a laghad
Tuilleadh eolas … Cliceáil Anseo.
 

Lógó / Teideal Sraithe

Lógó teideal clár/sraithe le seachadh mar .png, PSD nó AI i mbán nó daite.
 

Scannán Cartlainne / Sean Phictiúirí

Caithfear ceadúnas scríofa a fháil ó úinéir na gcearta d’aon mhír chartlainne/seanphictúirí a úsáidfear sa chlár. D’fhéadfadh go mbeadh glanadh cearta níos leithne ag teastáil más comhléiriú é seo nó má tá maoiniú ag teacht ó fhoinsí eile.
 

Páipéarachas Dlí – Ginearálta

Nuair a bheidh an clár críochnaithe á sheoladh agat chuig TG4 caithfear na sonraí cláir agus an fhoirm chóipchirt atá ceangailte leis an gconradh a líonadh amach agus a thabhairt do TG4, mar aon le cóipeanna de gach cáipéisíocht glanta cearta eile atá luaite thuas. Ba chóir duit na bunchóipeanna a choinneáil slán dod chomhad féin.
 

Úsáid Lógó TG4

Chun Treoireacha ar úsáid Lógó TG4 … Cliceáil Anseo.
 

Treoirlínte Fotheidil TG4

Treoirlínte Fotheidil TG4 … Cliceáil Anseo.