Nuacht | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content

Nuacht TG4

 • Pálás na bPictiúr, Gaillimh
  23 FEABHRA 2018 : 18:42

  Scrúdú le déanamh ar mhaoiniú Phálás na bPictiúr i nGaillimh

  Tá an Coiste um Chuntais Phoiblí le scrúdú a dhéanamh ar an maoiniú agus an maoirsiú a rinne an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar phictiúrlann nua - Pálás na bPictiúr - atá á hoscailt i nGaillimh anocht ar chostas €8.4 milliún.

 • Ardfheis Chonradh na Gaeilge ar siúl i dTrá Lí an deireadh seachtaine seo
  23 FEABHRA 2018 : 18:42

  Imirce ón nGaeltacht le plé ag Ardfheis Chonradh na Gaeilge

  Dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge Niall Comer gur ag díriú ar an ngéarchéim imirce ó na ceantair Ghaeltachta a bheas sé ag Ardfheis na heagraíochta i dTrá Lí an deireadh seachtaine seo.

 • Dún na nGall an contae is ísle ioncaim arís in 2016
  23 FEABHRA 2018 : 18:42

  Dún na nGall an contae is ísle ioncaim arís in 2016

  Is ag daoine i nDún na nGall atá an t-ioncam indiúscartha is lú sa Stát, de réir na faisnéise is deireanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh don bhliain 2016. Seo mar a bhí gach bliain ó 2006 i leith.

 • 23 FEABHRA 2018 : 18:42

  Taispeántas buan in Ard-Oifig an Phoist faoin mbratach náisiúnta

  Osclaíodh taispeántas buan in Ard-Oifig an Phoist inniu faoi bhratach náisiúnta na hÉireann a léiríodh den chéad uair 170 bliain ó shin.

 • 23 FEABHRA 2018 : 18:42

  Ruathair tugtha ag Gardaí armtha faoi 150 teach agus ionad

  Tá carranna, airgead tirim, seodra agus cáipéisí éagsúla tógtha ag an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla i ruathair a tugadh faoi thithe agus ionaid eile in áiteanna éagsúla sa tír ar maidin mar chuid d'fhiosrúchán atá ar bun faoi bhuíonta coirpeach.

 • Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
  23 FEABHRA 2018 : 18:42

  Comhaontú nua oideachas trasteorann seolta

  Tá comhaontú nua oideachais trasteorann sínithe idir Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Coláiste Réigiúnach an Iarthuaiscirt, Ollscoil Uladh agus Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.

 • Comhlacht tógála tí sa Tuaisceart chun glacadh le Bitcoin
  23 FEABHRA 2018 : 18:24

  Comhlacht tógála tí sa Tuaisceart chun glacadh le Bitcoin

  Tá sé fógartha ag ceann de na comhlachtaí tógála tí is mó sa Tuaisceart Hagan Homes go bhfuil siad chun glacadh feasta leis an aonad airgeadais digiteach Bitcoin.

 • An Taoiseach Leo Varadkar
  23 FEABHRA 2018 : 18:16

  'Thar am ag Rialtas na Breataine labhairt go soiléir' - Taoiseach

  Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar go bhfuil sé thar am ag Rialtas na Breataine a bhfuil i ndán don chaidreamh idir iad agus an tAontas Eorpach i ndiaidh imeacht na tíre as an Aontas a leagan amach go soiléir.

 • Banc Uladh le 7,000 morgáiste a dhíol
  23 FEABHRA 2018 : 18:49

  Banc Uladh le 7,000 morgáiste a dhíol

  Tá sé tugtha le fios ag Banc Uladh go bhfuil siad ag réiteach faoi láthair le roinnt morgáistí a bhfuil riaráistí orthu a dhíol agus go bhfuil €68 milliún curtha i leataobh lena aghaidh seo.

 • Thrá Inse, Oirthear Dhuibhneach
  23 FEABHRA 2018 : 18:49

  Is í Trá Inse i gCiarraí 'an trá is fearr in Éirinn'

  Tá an gradam don trá is fearr sa tír don bhliain 2018 bronnta ag Tripadvisor ar Thrá Inse in Oirthear Dhuibhneach i gCiarraí.

 • Aitheantas oifigiúil náisiúnta ar dhaoine lasmuigh den Ghaeltacht a chuireann Gaeilge chun cinn sa phobal
  22 FEABHRA 2018 : 16:30

  5 phobal roghnaithe ag an bhForas mar Líonraí Gaeilge

  Fógraíodh i bPáirc an Chrócaigh inniu go bhfuil aitheantas oifigiúil náisiúnta le bronnadh don chéad uair i mbliana ar phobail taobh amuigh den Ghaeltacht a thacaíonn le húsáid laethúil na Gaeilge i measc a bpobal. 5 phobal atá i gceist.

 • 22 FEABHRA 2018 : 12:26

  Triail Patrick Hutch curtha ar athló

  Tá triail Patrick Hutch, atá cúisithe i ndúnmharú David Byrne arú anuraidh, curtha ar athló ar feadh míosa. Sin le go bhféadfar dul chun cinn leis an bhfiosrúchán faoi bhás an Cheannfoirt, Colm Fox a bhí ag fiosrú an cháis.

 • Comhlacht Ammeon atá ag cruthú 100 post
  22 FEABHRA 2018 : 09:57

  200 post á gcruthú ag comhlachtaí teicneolaíochta

  Tá 200 post nua le fógairt ar maidin ag 2 chomhlacht teicneolaíochta Éireannach. 100 post atá á gcruthú ag Ammeon, agus an 100 eile ag Decawave.

 • Ionad Microsoft oscailte i mBaile na Lobhar
  22 FEABHRA 2018 : 12:33

  Ionad Microsoft oscailte i mBaile na Lobhar

  Rinne an Taoiseach, Leo Varadkar, an oscailt oifigiúil inniu ar ionad nua Microsoft i mBaile na Lobhar, i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.€134m a chosain an t-ionad nua agus thóg sé 3 bliana é a thógáil.

 • Seimineár Údarás na Gaeltachta i gCo.Dhún na nGall ar Brexit
  22 FEABHRA 2018 : 11:33

  Seimineár Údarás na Gaeltachta i gCo.Dhún na nGall ar Brexit

  Tá dáta socraithe anois ag Údarás na Gaeltachta i dTír Chonaill do sheimineár dírithe ar an Bhreatain a bheith ag fágáil Aontas na hEorpa. 'Breatimeacht mar Dhúshlán' téama an tseimineáir.

 • Ceantar Oirthear Ghouta
  22 FEABHRA 2018 : 11:47

  Vóta óna Náisiúin Aontaithe i dtaca leis an tSiria

  Tuigtear go gcaithfidh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe vóta inniu ar dhréachtrún ina moltar go mbeadh sos cogaidh sa tSiria ar feadh míosa.Is iad an Chuáit agus an tSualainn a mhol an rún.

 • Tionól na Saoránach ag feidhmiú an mhí seo caite
  22 FEABHRA 2018 : 17:27

  Éileamh ar iniúchadh phróiseas earcaíochta Red C

  Tá éileamh déanta ag an bhFeachtas ar Son na Beatha go ndéanfaí iniúchadh ar an bpróiséas earcaíochta atá sa gcomhlacht taighde agus margaíochta, Red C.Dúradh go raibh sé míchaothúil an t-earcú a rinneadh ar 7 ball a bhí ag cruinnú den Tionól Saoránach.

 • Breithiúna na Cúirte Uachtaraí
  22 FEABHRA 2018 : 15:20

  Cúirt Uachtarach ag éisteacht achomhairc ón Stát i gcás inimirce

  Tugadh fianaise sa gCúirt Uachtarach inniu, go bhfuil argóint an Stáit, nach bhfuil aon chearta bunreachtúla eile ag an bpáiste sa mbroinn, ach amháin cearta chun na beatha - thar fóir, suntasach agus ina húdar iontais.

 • Iar Ard Rúnaí an IFA,Pat Smith
  22 FEABHRA 2018 : 17:35

  IFA chun cúiteamh €1.9m a íoc le Smith

  Tá sé deimhnithe ag Cumann na bhFeirmeoirí (IFA) go bhfuil sé chun cúiteamh €1.9m a dhíol le hIar Ard-Rúnaí an Chumainn, Pat Smith.

 • Imní ar phobal Árann gur taobh le 1 eitleán atá siad
  22 FEABHRA 2018 : 18:05

  Imní ar phobal Árann gur taobh le 1 eitleán atá siad

  Cúis mhór imní do phobal Árann nach bhfuil ach eitleán amháin ag freastal orthu faoi láthair. Obair chothabhála ar an 2 eitleán eile le hAer Árann is cúis leis seo a dúradh

 • Gan ach leath an airgid bhreise a lorgaíodh tugtha don Ghaeilge agus don Ghaeltacht
  21 FEABHRA 2018 : 19:00

  Gan ach leath an airgid bhreise a lorgaíodh tugtha don Ghaeilge

  Tá sé tagtha chun solais nach bhfuair an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ach an leathchuid den airgead breise a bhí á éileamh acu chun caitheamh ar chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta sa Bhuiséad i mí Dheireadh Fómhair seo caite.

 • Comhairle na hEorpa ag iarraidh reachtaíocht Gaeilge ó thuaidh
  21 FEABHRA 2018 : 19:00

  Comhairle na hEorpa ag iarraidh reachtaíocht Gaeilge ó thuaidh

  Deirtear i dtuarascáil nua atá foilsithe ag Comhairle na hEorpa gur chóir reachtaíocht teanga a thabhairt isteach sa Tuaisceart.

 • Aidan McAnespie
  21 FEABHRA 2018 : 19:00

  Cur agus cúiteamh faoi thuarascáil ar mharú Aidan McAnespie

  Dúirt an tAire Dlí agus Cirt Charlie Flanagan go ndéanfadh sé a mhachnamh ar mholadh go n-iarrfadh sé cead ar dhaoine a thug eolas faoi mharú fir i dTír Eoghain 30 bliain ó shin an t-eolas sin a chur ar fáil do mhuintir an fhir.

 • 1 as 7 páistí sa tír seo ar an ngannchuid
  21 FEABHRA 2018 : 19:00

  1 as gach 7 páistí sa tír seo ar an ngannchuid

  Deir an eagraíocht charthanachta Barnardos go bhfuil duine as gach seachtar páistí sa tír seo ar an ngannchuid nó go bhfuil faillí á déanamh iontu nó go bhfuil siad gan dídean.

 • Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4

Fógraíocht