Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach

BAINISTEOIR CUMARSÁIDE

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost sinsearach, dúshlánach thuas. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i nGaeltacht na Gaillimhe agus freagrach don Stiúrthóir Margaíochta agus Forbartha.

Tá saibhreas clár agus ábhar ar líne á sholáthar ag TG4 don lucht féachana. Tá an cainéal ar fáil ar an iomaí ardán, ní amháin in Éirinn ach ar fud an domhain. Tá mar aidhm ag TG4 an lucht féachana atá á mhealladh chuig na cláracha a mhéadú agus ceangal a chruthú leis an lucht féachana tras-ardán.

Beidh an té a cheapfar ag bainistiú croí fhoireann phoiblíochta TG4, agus ag comhoibriú le léiritheoirí clár agus le foirne eile (go hinmheánach agus go seachtrach) le hábhar poiblíochta a chruthú nó a chóiriú.

CÚRAMAÍ

Beidh an Bainisteoir Cumarsáide freagrach as feachtais éifeachtacha, spreagúla, nuálacha chumarsáide TG4 a chumadh, a stiúradh agus as deimhniú go bhfuil teachtaireacht shoiléir chomhordnaithe á cur ós comhair an phobail. I measc na gcúramaí, beidh:

 • Plean cumarsáide tras-ardáin a dhréachtú agus a fheidhmiú a chinnteoidh go bhfuil an pobal féachana ar an eolas faoi sceideal clár agus faoi sheirbhísí éagsúla TG4.
 • Nuacht Ráitis agus eolas tras-ardáin eile a dhréachtú agus a eisiúint go cruinn snasta sa dá theanga.
 • Gaol agus tuiscint a chothú leis na meáin chumarsáide agus scéalta oiriúnacha a threorú chucu, i nGaeilge agus i mBéarla, a spreagfaidh a suim agus a ghinfidh poiblíocht.
 • Eagrú agus bainistiú ar ócáidí poiblíochta TG4.
 • Buiséad a dhréachtú agus a bhainistiú.
 • Déileáil le haiseolas/moltaí/gearáin ón lucht féachana.
 • Feidhmiú mar urlabhraí TG4 de réir mar is gá.

TAITHÍ

Beidh taithí mhaith ag leibhéal sinsearach i réimsí na meán chumarsáide agus/nó san earnáil phoiblíochta agus mhargaíochta ag an té a cheapfar.
Léireoidh sí/sé scil agus taithí i ndréachtú agus i mbainistiú feachtas cumarsáide agus i bhforbairt dea-chaidrimh leis na meáin chumarsáide thraidisiúnta agus dhigiteacha.
I measc na gcumas riachtanacha:

 • Taithí ag leibhéal sinsearach sna meáin chumarsáide nó san earnáil margaíochta / poiblíochta.
 • Ardscileanna scríofa agus labhartha Gaeilge agus Béarla.
 • Ábaltacht eolas a thiomsú sa dá theanga agus a chur i bhformáidí atá oiriúnach le dáileadh ar bhonn il-ardán.
 • Sár-scileanna cóip-scríbhneoireachta, nathaíochta agus cumadh ceannlínte cliste.
 • Tuiscint ar na pobail fhéachana éagsúla atá ag TG4 agus cumas eolas a threorú chucu dá réir.
 • Tuiscint domhain ar na meáin shóisialta agus ar ardáin dhigiteacha maidir le lucht féachana a aimsiú agus caidreamh leanúnach a chothú leo.

Is post ar chonradh buan lán-aimsire é seo.
Beidh an tuarastal de réir cháilíocht agus thaithí an té a roghnófar.

Seol CV maraon le litir iarratais ina leagtar amach an bealach a n-oireann do thaithí agus do cháilíochtaí don ról seo, chuig CV@tg4.ie roimh 5pm 5 Eanáir 2018


Fógraíocht