Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Nuacht TG4

 
Tá iarrtha ar an rialtas mol fuinnimh nua a dhéanamh den réigiún lár tíre agus gníomhú go práinneach le cosaint a thabhairt do na poist atá fagtha i mBord na Móna ansin.
22 BEALTAINE 2020, 12:09
Mol fuinnimh molta sa réigiún lár tíre

Tá iarrtha ar an rialtas mol fuinnimh nua a dhéanamh den réigiún lár tíre agus gníomhú go práinneach le cosaint a thabhairt do na poist atá fagtha i mBord na Móna ansin.  Tá sé seo molta ag oibrithe agus fostóirí sa chéad tuarascáil atá curtha i dtoll a chéile ag an Choimisinéir um Aistriú Cóir don réigiún, Kieran Mulvey.  

Tá an tuarascáil le foilsiú tráthnóna i ndiaidh don Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, Richard Bruton moltaí faoi mhaoiniú a chur faoi bhráid an rialtais.

Sé mhí ó shin chas Richard Bruton le oibríthe a bhí ag cailleadh post i dhá stáisiún cumhachta lár tíre agus d'iarr sé ar Kieran Mulvey teacht aníos le stráitéis éifeachtach le tacaíocht a thabhairt d'oibríthe i mBord na Mona agus i mBord Soláthair an Leictreachais agus aistriú cóir a dhéanamh ó mhóin go samhail ghnó níos inbhuanaithe trína bhféadfaí poist a chinntiú agus a shlánú san fhadtéarma don réigiún.

Meastar go dtreiseoidh Kieran Mulvey sa tuarascáil leis na tuairimí atá nochtaithe ag fostóirí go ngníomhófaí go práinneach le caillteanas de bhreis is €200 milliún a sheachaint muna ndéantar fómhar móna a bhaint an samhradh seo.

Tá iarrtha ar Kieran Mulvey tacú le pleananna do mhol fuinnimh nua sa réigiún agus d'ionad náisiúnta athraithe aeráide do chuairteoirí go dtí an réigiún.  Tá iarrtha air freisin tacú le nós imeachta nua faoina ndéileálfaí le ceisteanna pleanála níos sciobtha.

Buiséad de níos lú ná €30m a bhí luaite ag an Rialtas do seo.