Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Nuacht TG4

 
Ina chéad tuarascáil, a foilsíodh tráthnóna, deir an Choimisinéir Um Aistriú Cóir gur chóir don Rialtas infheistiú i moil fuinnimh inathnuaite agus i dtionscadail eile, le borradh a chur faoin réigiún láir tíre.
22 BEALTAINE 2020, 15:57
Ba chóir moil fuinnimh inathnuaite a bhunú i lár na tíre - Mulvey

Tá iarrtha ag an Choimisinéir Um Aistriú Cóir, Kieran Mulvey, ar an rialtas gníomhú go tapaidh le ciste de suas le €11m a fógraíodh sé mhí ó shin a dháileadh. Is fé choinne fostaíocht a chur ar fail sa réigiún láir tire a cuireadh an ciste ar bun.

Ina chéad tuarascáil don Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil a foilsíodh tráthnóna, deir Kieran Mulvey gur chóir don Rialtas infheistiú i moil fuinnimh inathnuaite, turasóireacht agus in ionad náisiúnta athraithe aeráide do chuairteoirí chomh maith le tionscadail eile, le borradh a chur faoin réigiún.

Sé mhí ó shin chas an tAire Richard Bruton le hoibríthe a bhí ag cailleadh post i dhá stáisiún cumhachta i lár na tíre agus d'iarr sé ar Kieran Mulvey teacht aníos le stráitéis éifeachtach le tacaíocht a thabhairt d'oibríthe i mBord na Mona agus i mBord Soláthair an Leictreachais agus aistriú cóir a dhéanamh ó mhóin go samhail ghnó níos inbhuanaithe trína bhféadfaí poist a chinntiú agus a shlánú san fhadtéarma don cheantar.

Ina chéad tuarascáil a foilsíodh inniu, deir Kieran Mulvey gur chóir don Rialtas infheistiú i moil fuinnimh inathnuaite, i dtionscadail turasóireachta agus in ionad náisiúnta athraithe aeráide do chuairteoirí chomh maith le tionscadail eile le borradh a chur faoin réigiún.

Iarrann Kieran Mulvey ar an rialtas moill bliana a chur leis an bplean atá ann na stáisiúin chumhachta i gCo. Uíbh Fháilí agus i gCo. Longfort a leagadh, le go mbeifear ábalta tabhairt faoi staidéar faoi úsáidí eile a d'fhéadfaí a bhaint as na foirgnimh.

Léiríonn Kieran Mulvey imní faoin tionchar a bheas ag moill ar mhóin a bhaint sa réigiún an samhradh seo, moill a chosnóidh suas le €240m do ghnóanna.