Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Nuacht TG4

 

Toghcháin Áitiúla 2024: FG, FF ag crinneadh a chéile fós

10 MEITHEAMH 2024, 18:25

Liosta le háireamh san ionad comhairimh i gcathair Chorcaí
X Facebook

TOGHCHÁIN ÁITIÚLA 2024 827 suíochán líonta: FG (216), FF (205), SF (91), LO (52), DS (32), CG (21), PRB-D (10), Aon (7), NS (164), Eile (29).

Tá beagnach 90% de na suíocháin sna toghcháin áitiúla líonta agus, mar atá á thuairisicú ó tosaíodh ag comhaireamh na vótaí ar maidin arú inné, is le libhearna na mórpháirtithe, Fine Gael agus Fianna Fáil, a bhí an chóir ghaoithe.

Tá an dá pháirtí sin i bhfad chun cinn ar gach páirtí eile, ach tá siad fós i bpíce a chéile agus 23% de na vótaí céadrogha an ceann acu.

Cé nach fada an ród atá rompu agus cé go bhfuil Fine Gael beagán chun tosaigh ar Fhianna Fáil, ní léir fós cé acu a bhainfeas an rás ar deireadh. Faoi láthair, tá 216 suíochán ag Fine Gael agus 205 ag Fianna Fáil.

Tháinig an dá pháirtí sin taobh na gaoithe ar Shinn Féin, páirtí mór eile a bhfuil 91 suíochán acu faoi láthair, ach nach bhfuair ach sciar 12% de na vótaí céadrogha.

Mar a tuaradh, bhí siúl faoi naomhóga na n-iarrthóirí neamhspléacha a bhfuil 164 suíochán acu i láthair na huaire. Siúd is go bhfuil go leor díobh neamhchosúil agus éagsúil le chéile, tá 20 duine ón ngrúpa eagraithe Éire Neamhspleách i measc an 164.

52 suíochán atá ag Páirtí an Lucht Oibre; 32 atá ag na Daonlathaithe Sóisialta; 21 atá ag an gComhaontas Glas; tá deich gcinn ag Pobal Roimh Bhrabús-Dlúthpháirtíocht; seacht gcinn atá ag Aontú; agus tá 29 ag dreamanna eile.

Ag scagadh is ag sórtáil san RDS

Mar leis an toghchán Eorpach, as na trí thoghlach níl an chéad chomhaireamh críochnaithe ach i dtoghlach Bhaile Átha Cliath.

Is é Barry Andrews ó Fhianna Fáil a fuair an líon is mó vótaí céadrogha i mBaile Átha Cliath ach bhí Regina Doherty ó Fhine Gael an-ghar dó.

62,147 vóta céadrogha a fuair Barry Andrews agus 61,344 a fuair Regina Doherty. 75,345 a bhí sa chuóta, áfach.

Lynn Boylan ó Shinn Féin (35,441); Ciarán Cuffe ón gComhaontas Glas (32,204); Aodhán Ó Ríordáin ó Pháirtí an Lucht Oibre (30,733); Claire Daly, Neamhspleách (26,855); agus Bríd Smith ó Phobal Roimh Bhrabús-Dlúthpháirtíocht (21,577), sin iad atá san iomaíocht don dá shuíochán eile.

Mar is gnách de réir na hionadaíochta cionmhaire, is iad na vótaí aistrithe a bheas cinniúnach agus beifear ar tinneall go ceann scaithimh eile fós.

In Éirinn Theas, is cosúil go mbuafaidh Seán Kelly ó Fhine Gael agus Billy Kelleher ó Fhianna Fáil suíochán an duine.

Michael McNamara, Neamhspleách, agus Kathleen Funchion ó Shinn Féin a bhainfeas an rás don dá shuíochán eile, de réir cosúlachta.

I dtoghlach an Láir Tíre-an Iarthuaiscirt, dealraítear gurb é Luke 'Ming' Flanagan a fuair an líon is mó vótaí céadrogha, agus deirtear go bhfuil ag éirí go maith freisin le Maria Walsh ó Fhine Gael agus le Barry Cowen ó Fhianna Fáil.

Ciarán Mullooly, Éire Neamhspleách; Peadar Tóibín ó Aontú; agus Nina Carberry ó Fhine Gael, sin iad an triúr atá san iomaíocht, is cosúil, don dá shuíochán eile.

Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ