Coimisiúnú | Léiriúchán | TG4 | Súil Eile Skip to main content

Léiriúchán

Babhta Coimisúnaithe Sobaldráma

Sprioc-am d’ iarratais sobaldráma – Déardaoin Márta 23 ag 5.30pm.
Ag súil le cinnidh ó TG4 – Déardaoin 27 Aibreán, 2017 ag 1pm.

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais ar shobaldráma a léiriú i bhformáid HD le tús craolta i Meán Fómhair 2018. Is é €3.4M an íocaíocht sa bhliain atá beartaithe ag TG4 don tsobaldráma. Bheadh tréimhse chonartha ceithre bliana i gceist. Eolas Anseo


Babhta Coimisúnaithe ‘Gradam Ceoil TG4’

Sprioc-am d’ iarratais Gradam Ceoil – Déardaoin Márta 23 ag 5.30pm.
Ag súil le cinnidh ó TG4 – Déardaoin 27 Aibreán, 2017 ag 1pm.

Gradam Ceoil TG4 – Ollsoláthar Léirithe suas le ceithre bliana.

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Ghradam Ceoil TG4 a léiriú agus a chraoladh beo ar feadh tréimhse suas le ceithre bliana – 2018, 2019,2020 agus 2021. Eolas Anseo


Babhta Coimisúnaithe Ollsoláthair Ginearálta

Sprioc-am d’ iarratais ollsoláthair – Déardaoin Márta 23 ag 5.30pm.
Ag súil le cinnidh ó TG4 – Déardaoin 27 Aibreán, 2017 ag 1pm.

Táthar ag súil go dtosóidh na conarthaí ollsoláthair ó mhí Iúil 2017 ach is féidir go dtosóidh siad níos luaithe nó níos déanaí i 2017. Ní gá gur dátaí beachta do thús agus do dheireadh na gconarthaí atá luaite sa gcáipéis seo agus is féidir leo athrú. Go ginearálta mairfidh na conarthaí ollsoláthair tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ar sheachadadh na gclár ó Shamhain 2017 ar aghaidh ach is féidir cláracha a sheachadadh roimhe sin. Eolas Anseo


Treoirlínte d’Iarratais Forbartha Drámaíochta/Greann – Curtha ar ceall

Tá straitéis nua drámaíochta le foilsiú i mí Aibreán. Coinnigh súil ar an leathanach seo


Babhtaí Coimisiúnú – Spriocdhátaí

Babhta inmheánach i dtreo an babhta ILBF ag TG4 ar an 27ú Eanáir
Sobaldráma – Déardaoin, Márta 23ú @ 5.30pm
Gradam Ceoil TG4 – Déardaoin, Márta 23ú @ 5.30pm
Ollsoláthair Ginearálta – Déardaoin, Márta 23ú @ 5.30pm


Babhta Coimisiúnaithe: Earrach 2017

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.

Fógraíocht