Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Gradam Ceoil TG4

Gradam Comaoine TG4 don bhliain 2024: Ainmniúchán Pobail

Tá Gradam Ceoil TG4 ag lorg ainmniúchán d’fhaighteoirí Ghradam Comaoine TG4 do Ghradam Ceoil 2024.

Don dara bliain, beidh meascán idir ainmniúchán pobail agus painéal roghnúcháin i gceist chun an roghnúchán a dhéanamh.
 
Bronnadh an Gradam Comaoine den chéad uair in 2006 chun aitheantas a thabhairt don obair éachtach atá déanta ag daoine áirithe leis na blianta chun ceol traidisiúnta na hÉireann a chaomhnú agus a scaipeadh lena chinntiú go mbeidh fáil ag na glúnta atá le teacht ar cheol ár sinsear agus ar cheol ár linne.
 
Tá liosta iomlán de na daoine ar bronnadh Gradam Comaoine TG4 orthu roimhe seo ar fáil anseo : https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/gradam-ceoil/iar-bhuaiteoiri/gradam-comaoine-tg4/
 
Fáiltíonn Gradam Ceoil TG4 roimh ainmniúcháin ar dhuine nó daoine ar cheart aitheantas domhanda a thabhairt dóibh as an méid sármhaith atá curtha i gcrích acu do na healaíona taibhléirithe traidisiúnta.
D’fhéadfaí an Gradam Comaoine seo a bhronnadh ar dhuine mar gheall ar an obair a rinne sé/sí mar mhúinteoir, taighdeoir, scríbhneoir, eagraí imeachtaí, meantóir, léiritheoir, gníomhaí pobail nó duine de lucht tacaíochta na n-ealaíon traidisiúnta.

  • Is féidir duine aonair, eagraíocht, tionscadal pobail nó tionscadal faoi leith eile a mholadh don Ghradam.
  • Is féidir ainmniúcháin a rinneadh in 2023 a chur isteach arís i mbliana. Fáiltíonn Gradam Ceoil roimh aon eolas breise ar an duine aonair nó eagraíocht a d’fhéadfadh tábhacht faoi leith a bheith i gceist leis don bhliain 2024.
  • Is féidir le hainmnithe a bheith lonnaithe in Éirinn nó taobh amuigh d’Éirinn agus a bheith ag obair i réimse ar bith sna healaíona traidisiúnta.
  • Ní féidir ach ainmniúchán amháin a dhéanamh in aghaidh seoladh ríomhphoist.

Beidh gearrliosta de sheisear ainmnithe roghnaithe ag coiste roghnúcháin Ghradam Ceoil TG4.

Déanfaidh painéal roghnúcháin Ghradam Ceoil TG4 an roghnú deireanach agus fógrófar an faighteoir i mí an Mhárta 2024.

Is féidir d’ainmniúchán a dhéanamh d’fhaighteoir Ghradam Comaoine 2024 ar an bhfoirm thíos

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 19 Eanáir 2024
 

Tá an próiseas seo dúnta anois! Míle buíochas as ucht bhur moltaí!