Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Preas

TG4 ag Ceiliúradh Feidhmíocht den Scoth i Márta 2024

18.04.24

 

Tá ríméad ar TG4 a fhógairt gur éirigh go hiontach leo i Márta 2024 agus sprioc shuntasach bainte amach acu don chainéal Gaeilge.
 
Den chéad uair ó Aibreán 2008, sáraíodh 3% le sciar míosúil de lucht féachana TG4, rud a léiríonn borradh mór ar an tóir atá ar an gcainéal i measc an lucht féachana in Éirinn.
 
Bhí mí an Mhárta lán le cláracha iontacha agus bhí an-aird ar an gclúdach fairsing a rinneadh ar Shraithchomórtais Allianz. Chraol TG4 20 cluiche san iomlán, an pheil agus an iomáint san áireamh, le linn na míosa. Tháinig sé chun solais go raibh Cluiche Ceannais Shraith Peile Allianz Roinn 1 idir Áth Cliath agus Doire ina imeacht a sheas amach, cluiche a d’fhéach 230,900 lucht féachana ar an meán air ar ‘GAA Beo’.
 
Chomh maith le clúdach spóirt, bhí an tsraith ‘Contractors’ ar ais leis an dara séasúr a raibh an-súil léi. Cuireadh an lucht féachana faoi dhraíocht nuair a taispeánadh an tsraith den chéad uair, tráth a raibh líon éachtach 95,100 duine ar an meán ag breathnú uirthi. Is féidir leis an lucht leanúna breith suas ar na cláracha ar fad a craoladh go dtí seo ar Sheinnteoir TG4. https://nasc.tg4.tv/Contractors_Sr2
 
Chun tuilleadh a chur le sceideal an Mhárta, thug TG4 ‘Glór Tíre’ ar ais, an t-aon sraith Comórtais don Cheol Tíre atá in Éirinn, agus taispeánadh ‘Tarrac’ den chéad uair ar an teilifís, léiriú tarraingteach de chuid CINE4 atá anois ar fáil le sruthú ar Sheinnteoir TG4. (https://nasc.tg4.tv/Tarrac) (https://nasc.tg4.tv/GlórTíre-20)
 
Gabhaimid buíochas ó chroí leis an lucht féachana dílis agus leis an bhfoireann dhíograiseach atá againn as a dtacaíocht agus dúthracht leanúnach.

 
 

Teagmháil do na Meáin:

Áine Lally | Bainisteoir Cumarsáide TG4 | aine.lally@tg4.ie


Cuir aithne orainn: