Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Preas

Tuairimí á lorg ón bpobal ag TG4 ar bhunú cainéal nua Cúla4 do pháistí

Taighde á dhéanamh ag TG4 ar bhunú cainéal sainiúil Cúla4.

10.03.22


 
Tá TG4, i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, i mbun iniúchadh a dhéanamh ar chainéal Gaeilge nua a bhunú do pháistí. D’fhógair TG4 ag deireadh na bliana seo caite go bhfuil sé i gceist cainéal sainiúil Cúla4 a bhunú chun caidreamh a chothú idir daoine óga agus an Ghaeilge. Tá páistí a bhfuil Gaeilge acu ag fás aníos i dtimpeallacht na meán domhanda, timpeallacht ina bhfuil an lámh in uachtar ag an mBéarla. Tá tús á chur leis an obair chun an cainéal a fhorbairt agus tá taighde á dhéanamh ar éilimh an phobail ina leith.
 

Tá tuairimí á lorg againn ar thábhacht, ar luach agus ar úsáid fhéideartha chainéal nua Cúla4. Is é Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ, Gaillimh atá i mbun an taighde.
 

Is féidir tuairimí a roinnt trí shuirbhé gearr a chomhlánú anseo: https://www.tg4.ie/suirbhecula4
 

Deir Stiúrthóir Margaíochta, Forbartha agus Comhpháirtíochta TG4 Lís Ní Dhálaigh, “Bhí Cúla4 riamh i gcroílár sceideal TG4. I margadh teilifíse atá fíor iomaíoch, deimhneoidh an cainéal nua seo go mbeidh rogha Gaeilge ar fáil do dhaoine óga am ar bith den lá, ó mhaidin go ham luí. Thabharfadh an cainéal nua deis raon clár níos leithne a chur ar fáil agus nasc buan a bheith ann do ghasúir le hábhar Gaeilge. Cuirimid fáilte roimh thuairimí an phobail sa suirbhé seo.”
 
 

Teagmháil do na Meáin:

Deirdre Ní Choistín | Bainisteoir Cumarsáide TG4 | deirdre.ni.choistin@tg4.ie


Cuir aithne orainn: